G U D og Profeten MUHAMMED - giver her den 20. november 2015 hver for sig udtryk for deres Sorg over Terroren i Paris den 13. november 2015.

TTT   h

 

Dette   Budskab   har

 

Hanne  Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration

 

den  20. november 2015   af

 

 

    G U D

 

        z

 

 og  Profeten  Muhammed

 

¬

 

der giver udtryk for deres Sorg over Terroren i Paris

 

 

 

l

 

 

Profeten Muhammed:

Så har Jeg – Muhammed endnu engang fået sådant et stød i Hjertekuglen, at Jeg kun er i stand til eet, - at sende dette Råb ud til alle I, der som Muslimer har deltaget i den værste Terror, Frankrig har oplevet i Fredstid, da der den 13. november 2015 blev vendt op og ned på alt – bogstavelig talt!

Dette Slag, det er givet et frihedselskende Land som Frankrig, hvis valgsprog er:

 

Frihed, Lighed og Broderskab

Liberté,  égalité,  fraternité

 

Et sådant Land kan simpelthen ikke finde sig i, at Terrorismens sorte Skygger giver sig til at angribe og myrde 132 af Landets bedste Borgere, hvoraf mange stod i deres ungdoms fulde blomst. At der derudover var et så stort antal som over 300 sårede, gør kun det hele endnu mere afskyeligt.

Den største Sorg, Jeg som Profeten Muhammed kan få, er, at de, der bekender sig til denne Religion, – i denne Religions navn udfører ren Terrorisme.

 

Mine kære Venner!

Den Religion, som I giver skylden, er sagesløs.

Intet sted kan I læse i Koranen, at G U D ønsker, at I i HANS NAVN skal tage Gidsler og myrde fuldstændig hæmningsløst, meningsløst og ukontrolleret til uendelig Sorg og Skade for dem, det går ud over.

 

w w w

 

Den G U D, i hvis Navn I gør dette, vil nu tale til enhver, der i Religionens navn dræber mennesker, - mennesker som de aldrig har set, og som de derfor overhovedet ikke kender:

 

                                                   Profeten  Muhammed

 

¬

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

G U D:

 

Ingensinde er Min Sorg større, end når JEG oplever, at mennesker i MIT NAVN

går i Krig og slår ihjel!

 

I er alle Mine Børn. - Alle har JEG skabt i yderste KÆRLIGHED, og det er meningen, at I alle

engang skal samles i MIT RIGE for der i stedse stigende Kærlighed til hverandre skal leve et

Liv, der aldrig stopper -  men på alle måder er  o v e r  A l   F o r s t a n d !

 

JEG vil bede Jer alle om at forstå, at hver eneste af Jeres Handlinger drager en tilsvarende Konsekvens med sig!

De gode Handlinger drager Lys, Fred og Glæde til Jer; -

hvorimod enhver ond Handling uvægerligt vil give Jer selv den samme Smerte, den samme Sorg, som I udsatte andre for.

 

JEG advarer alle, der lader sig lede af Mørket og det Onde om at stoppe op og tænke sig om!

 

Dét, der sker, er, at I gør Vejen til MIT RIGE betydelig længere og vanskeligere, end den var blevet, hvis I havde fulgt Lyset og Jeres samvittighed.

 

JEG – Jeres SKABER er altid parat til at lytte til Mine Børn; - og hvis I føler, at Mørket er ved at

tage overhånd, så vil en inderlig Bøn til MIG om hjælp altid medføre, at I vil få forøget styrke og

forøget kraft, så I med større modstand kan afvise MørketJeres vej.

 

 

                                                           20. november 2015      G U D

                                                                             

                                                   z

 

 

 

 d  d