Her kommer L I S * L Ø W E R T's smukke og varme Hilsen til Danmark, som vi modtog den 19. oktober 2015. - - Hun har ønsket, at denne Hilsen skal slutte med en Sang af HELGE KJÆRULFF-SCHMIDT og ELLA HEIBERG på melodien: Når kastanjen står i blomst på Rådhuspladsen - ligeledes modtaget den 19. oktober 2015.

 

  TTT hh 

Denne HILSEN   har    Hanne  Leffler

 

modtaget  under  tankeinspiration

 

den  19. oktober 2015  af

 

   L i s   L ø w e r t   

(1919 – 2009 )

 

 vv                                                 

    EN HILSEN TIL DANMARK

 

 

 

^^^ 

 

 

 

Denne Hilsen kommer fra en Person, som Jeg er sikker på, mange af Jer stadigt kan huske.

 

Selv om Jeg ikke længere befinder mig på Jorden – eller måske netop derfor, må Jeg simpelthen sende Jer alle en HILSEN.  Jeg ville ønske, Jeg kunne sende et par Billeder af den helt ufattelige Skønhed, der omgiver Os alle i den Verden, hvor Jeg nu befinder mig.

 

Dette gælder alle – både Engle og Mennesker. – Vi har alle samme SKABER, og denne SKABER, som menneskene kalder G U D, ønsker at alle Hans Børn, når de er færdige med den jordiske Skole, skal leve et Liv i Skønhed, Fryd og Harmoni, et Liv, der aldrig stopper – men varer ved i Al Evighed.


Jeg har den Glæde at fortælle Jer, at Jeg – Liv Løwert og hele Holdet i HUSET PÅ CHRISTIANSHAVNog i MATADORincl. Forfattere og Instruktører  - er Engle. – Disse Engle har, lige siden menneskene blev sat på Jorden, i tusindtal ladet sig inkarnere på Jorden for som Mennesker at glæde, gavne, hjælpe og på talrige områder gå foran, hvor der er brug for det.

 

Nu, hvor Jeg er vendt tilbage, hvor Jeg hører hjemme – Sjette Sfæres yderste Kreds, hvor Englene har deres Bolig, - så er det morsomt at tænke tilbage på, hvordan vi nøje planlagde Matador i detaljer.

 

Vi var der alle, og Erik Balling, der skulle være Instruktør, spillede

allerede dengang en særlig rolle for os.

 

I Matador spillede Jeg Danselærerinden Mrs. Violet, der til tonerne af Misse Møghes klaverledsagelse instruerede de unge mennesker i dansens trin.  Quick  Quick Quick  - Slow -Slow! De fik sandelig lært at danse på den tid.

 

At Matador kom til at betyde så meget for det danske Folk, at mange ser den igen og igen, kan vi jo kun glæde os over, -  Os, der var med til at skabe denne Serie.

 

       ¶   ¶   ¶

 

Men således foregår mange ting, der senere bliver en realitet på det jordiske plan. 

Jeg kan fortælle Jer, at også Forfatteren Morten Korch, der har skrevet så mange dejlige fortællinger, nøje planlagde det hele sammen med de Skuespillere, der senere spillede med i de mange Morten Korch-film, som Jeg ved  har glædet Danskerne meget.

Dette gælder for alle de Engle, G U D sender til Jorden som mennesker:

Enhver  Komponist, Forfatter, Arkitekt, Skuespiller, Opfinder og Maler har alle inden deres inkarnation forberedt sig grundigt på det, de skal give menneskene.

 

Når Jeg spillede Dyrehandler Clausens Kone – Mille i Huset på Christianshavn, så var denne series form planlagt i forvejen. Dét, at Dyrehandler Clausen var så optaget af sine dyr, så han helt glemte sin Kone, var noget, der også var planlagt på forhånd.

 

Som Engel – og det gælder Os alle – er dét, Vi allermest stræber efter, at fryde og glæde menneskene

- vore yngste brødre og søstre. Som Menneskenes Skytsånder er Vi fuldstændig klar over, hvor svært

det kan være at være inkarneret på Jorden.

 

 

          µ µ µ µ µ µ

Een ting ønsker jeg at sige til Jer alle i Danmark:

 

Der lever en Kvinde i Danmark  -  en højtudviklet  menneskeånd,  som inden sin inkarnation har forberedt sig nøje på den store og meget vigtige Opgave, hun skulle udføre i denne inkarnation.

Hun fik hjælp og støtte af Englene, og G U D´s TOLV TJENERE har alle hver for sig stået foran hende og forberedt hende på at modtage de mange vanskelige Abstraktioner og store Åbenbaringer.

 

Den af G U D´s Engle, der som Medhjælper er denne Kvindes fuldstændige uundværlige støtte i den Livsopgave, Hanne Leffler varetager som Medium for Den oversanselige Verdens Eksistenser, og hvis navn er Kirsten Pedersen, har inden deres inkarnation grundigt forberedt Hanne på alt dét, hun fik brug for. Fx var det vigtigt, at Hanne lærte, hvordan hun skulle gribe arbejdet an, og hvordan hun skulle stille de forskellige dokumenter op og mange andre vigtige ting.

 

Resultatet er blevet, at Hanne Leffler har klaret det uhyre vanskelige og krævende arbejde uafbrudt i 18 år, - at modtage Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange fuldkommen korrekt. - Men uden Kirstens bestandige og vedholdende hjælp ville Hanne ikke have klaret alt dette. - Det ville have vokset hende over hovedet!

 

 YYYYY

 

Jeg kunne sådan ønske at slutte min Hilsen til Danmark med denne smukke Sang, som Hanne har

modtaget under tankeinspiration af Helge Kjærulff-Schmidt og Ella Heiberg:

 

 Når kastanjen står i blomst på Rådhuspladsen

og den allersidste Sporvogn er kørt hjem

 

 

TTT h

 

Denne HILSEN   har   Hanne  Leffler

 

modtaget  under  tankeinspiration

 

den 19. oktober 2015  af

 

Helge Kjærulff-Schmidt og  Ella Heiberg

 

     EN HILSEN TIL DANMARK

 

 --

 

Melodi: Når kastanjen står i blomst på Rådhuspladsen

 


                                         1. Der er intet som en vår, når solen skinner,
                                         så forstår man, hvordan Paradiset er.
                                         Når stedmor, margueritter og lupiner
                                         ses alle vegne, så er Himlen mere nær.
                                         Hver lille blomst er en Hilsen fra G U D,
                                         og den skal vidne om, hvem den sendte ud.
                                         Lad blomsterpragten overalt på Jorden
                                         fortælle om en SKABER, som gør Jorden rig.
                                         - G U D  i det Høje er Gavmildhedens G U D.
                                         HAN gir ‘ og gir´ i en uende´lighed.
                                         Alt, hvad HAN gir´, er en Hilsen fra den G U D,
                                         som styrer alt i dybest Kærlighed.
                                         R.: Og når vi fyldes ret af glæde og forundring
                                         over hver et lille jordisk Skaberværk,
                                         så stammer det fra  G U D i skøn forening,
                                         og er bevis på G U D´s store Mesterværk.

                                         Alt, hvad der glæder os her og hist på Jord,
                                         stammer fra G U D´s KÆRLIGHED, som er så stor,
                                         at ingen nogensinde kan den måle.
                                         Den er uendelig og slipper aldrig op!                                         2. Hør - I mennesker, der lever hist på Jorden;
                                         hvad der venter Jer, når Livet det er slut!
                                         For hvis der af og til er slemt på Jorden, -
                                         kan Vi fortælle, hvad der sker, når alt er slut.
                                         Livet det største og bedste af alt,
                                         fik I som Gave, og det har HAN fortalt,
                                         som skabte hvert et menneske på Jorden.
                                         Vi har en SKABER, som i TANKEN bærer alt.
                                         - TANKEN kan rumme alt – både stort og småt;
                                         og Jordens mennesker er Ham særlig nær!
                                         Alt, hvad G U D skaber – ja, alt er såre godt!
                                         Og størst af alt er Livet, vi fik her.
                                         R.: Overalt står Kærlighedens  G U D for roret,
                                         og HAN sørger for, det hele ender godt!
                                         For G U D har selv fortalt os det ved Ordet,
                                         HAN siger til os alle sammen. - Vi skal blot
                                         kæmpe mod Mørket og følge Lysets Vej!
                                         Lettest af alt er at følge Lysets Vej.
                                         Hvis I går frem imod G U D´s lyse Rige,
                                         så vil vi mødes der hos G U D i evig Fryd.


                                         G U D HAN føler med hvert menneske på Jorden.
                                         Alting ved HAN, alting ser HAN nat og dag.
                                         HAN har kontakt med hende, der i Norden
                                         modtager Engle-Ordet både nat og dag.
                                         Englene flokkedes om hende konstant.
                                         Alt, hvad hun modtar´ - ja, alting det er sandt!
                                         G U D taler nu til alle her på Jorden;
                                         HANS ORD de kommer viden om til hver og een.
                               G U D:
                                          JEG – Jeres SKABER vil sige det til Jer:
                                          Snart vil I alle leve trygt på Jord.
                                          JEG – Jeres G U D har Jer alle meget kær.
                                          I Fred  I alle leve skal på Jord.
                                          R.: I vil få et jordisk Paradis på Jorden.
                                          Når de mørke Engle svæver bort i Flok,
                                          så vil den lille Stjerne hist i Norden,
                                          smukt lyse over Jordens hele store Flok.
                                          Lyset fra Stjernen forened´ sig med MIG
                                          Og denne Kvinde fandt selv en vej til MIG.
                                          Så glæd Jer over, hvad der sker på Jorden!
                                          Tak også Kvinden! - Hanne Leffler  fandt en vej. 

z

 

                                                    Helge Kjærulff-Schmidt og  Ella Heiberg

 

 --

 

 

 

Lad mit til sidst give Jer alle

dette vers fra B.S. Ingemanns sang -  Til vor lille Gerning ud:

 

                                            Lad den kerne underfuld
                                            vokse i vort indre,
                                            når der skinner sol på muld,
                                            og når stjerner tindre!
                                            Lad det frø opvokse smukt
                                            med din børnevrimmel
                                            til at bære evig frugt
                                            i den høje Himmel!

                                            B.S Ingemann

 

       19. oktober 2015                                                                 L i s   L ø w e r t  

 

 

                                                                  ^^^

 

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

 

d d d