Fra D e n, d e r *e r *f u l d s t æ n d i g * s ø n d e r k n u s t, modtog vi den 11. december 2015 dette Angers-Bønskrift, hvori han redegører for den Kamp, G U D's lyse og mørke ENGLE har udkæmpet på Jorden i Årtusinder; - en Kamp, der nu er slut. - . . . . . . Derefter følger en dyb og inderlig Bøn om Tilgivelse for hans Ondskab mod menneskene. . . . . . . . A R D O R har ønsket, at denne TALE, som vi modtog fra ARDOR den 6. februar 2016, skal følge Bønskriftet :

             

 

 TTT h                                         

         Denne TALE  har

            Hanne  Leffler                                   

                 modtaget

        under  tankeinspiration

         den  6. februar 2016 af

                                         ARDOR

 

 

                                                                                                                                 ¬

 

Når Jeg - ARDOR tager ordet, så er det, fordi Jeg længe har ønsket at sige dette til alle Jer, der

læser de Budskaber, Abstraktioner

og Åbenbaringer, som Hanne modtager fra Vor Verden.

mmm

Når Hanne og Kirsten sidder parat for at modtage én eller flere af De Ældste,  som under tankeinspiration overgiver Hanne deres Angers-Bønskrift eller andet, så er KRISTUS og Jeg hver gang til stede.

Det er meget vigtigt, at vi er der, for De Ældste er meget sårbare i denne situation; -  og vi er i stand til at støtte dem, hvis Angeren tager for hårdt på dem.

Det Lys, vi udstråler, hjælper også vore ældste Brødre og Søstre, så de lettere kan samle sig om dét, der skal ske.

 mm

Det er så vigtigt, at de klarer denne opgave, som vel kan være forfærdelig svær for nogle at komme igennem; - for dette er deres redning.

Det er den eneste måde, disse ulykkelige Væsener kan få det tunge Mørke, de alle bærer på, afpolariseret; - og er dette først sket, så kan Lyset få adgang til deres Tanke, og det betyder, at også de kan se frem til Evighedslivet i GUD-FADER RIGE.

 

Hver gang dette sker, er Glæden stor blandt Englene i Sjette Sfære; - for det, der sker, er jo, at

de Brødre og Søster, de har måttet undvære så længe, nu atter vender tilbage til dem.

 

                       6. februar 2016                                                       ARDOR

 

                                                                                                               ¬           

 

                                                     TTT         h

Dette ANGERS-BØNSKRIFT   har   Hanne  Leffler

modtaget    under  tankeinspiration

den 11. december 2015  fra

Den, der er fuldstændig sønderknust

 

 

w

 

 

Den Anden Verdenskrig, der blev Menneskehedens værste Krig, fandt sted på en Jord, hvis Beboere

egentlig var ved at slippe Mørket og finde vejen mod Lyset.

 

Djævelen, som nu hedder ARDOR, var ikke i stand til at dæmme op for sin uhyre Ondskab. I Helvede, hvor Han og alle de dybest faldne havde hjemme, var mange af dem enige med ARDOR i, at menneskene skulle forblive i Mørket, og derfor forberedte de Anden Verdenskrig i alle detaljer. De aftalte, hvem der skulle være Tysklands Fører, og hvem der skulle undervise ungdommen, så de svor Hitler evig troskab og blev hans lydige medarbejdere.

 

Alle fik hver sin Post. Mange blev sat til at forråde og jage Jøderne og stuve dem sammen i Ghettoer og senere i jernbanevogne, som førte til de Koncentrationslejre, hvis Gru slår alt i Historien.

¤  ¤  ¤

Adolf Hitler var den, der som Dirigent dirigerede hele Anden Verdenskrig. - De, der var hans nærmeste Håndlangere  - spillede Anden Violin !

 

ARDOR havde længe forinden anbragt nogle Æterbestemmelser i Jordens Astral-Sfære. Her havde Han optegnet de Begivenheder, der efter Hans ønske skulle ske på Jorden og føre menneskene ind i en Verden, der kunne sammenlignes med Helvedes Forgård.

 

Første og Anden Verdenskrig og Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki var således i alle detaljer

optegnet i disse Æterbilleder, og der var meget få afvigelser fra disse Æteroptegnelser.

 

 £   £   £

 

Imod alt dette kæmpede G U D´s lyse Engle (De Yngste) med G U D som øverste Leder. Og denne

modstand var så massiv, at menneskene trods ARDORS modtræk i dag for alvor er ved at vende

Mørket ryggen.

 

For 14.000 år siden, lod De Ældste sig for første gang inkarnere på Jorden som mennesker. - Der var flere grunde til denne beslutning, som bragte menneskene utallige Lidelser og Sorger.

 

1. De ønskede alle at glemme deres forfærdelige og uudholdelige Tilværelse i HELVEDES-SFÆREN.

 

2. De ønskede at spænde ben for deres yngste Brødre og Søstre, der i årmillioner uafbrudt havde ledet menneskene fremad mod større Lys og viden.

 

3. De Ældste ønskede ikke, at menneskene skulle tilhøre Lyset, og under deres inkarnationer trak de Mørkets tunge Slør udover Jorden, hvorved det lykkedes dem at drage talrige mennesker ned i Mørket.

 

4. De Yngste var ved at fortvivle, og i deres rådvildhed søgte de deres FADER i HIMLEN. -  G U D trøstede og styrkede dem alle og forsynede dem med end større Styrke, og de kæmpede med Vælde mod deres ældste Brødre og Søstre på Jorden !

 

 |  |

De mange Terroristgrupper og Bander er alle G U D´s inkarnerede faldne Engle; - og det er deres

sidste inkarnation, de nu gennemlever på Jorden. Det er meningen, at det Mørke, de alle bærer i

deres Tanke, skal afpolariseres, så Lyset atter kan få adgang.

 

Den 3. marts 1912 vendte ARDOR ved hjælp og støtte af KRISTUS - i dybeste Anger tilbage til G U D

og Lysets Verden igen og modtog på stedet G U D´s Tilgivelse for alt. -  Nu venter ARDOR i dyb

Længsel efter at modtage  samtlige menneskers Tilgivelse for alt, hvad Han i årmillioner har tilføjet

menneskene af Mørke, Ondskab og Gru.

 

¶  ¶ 

 

Mens Anden Verdenskrig udspandt sig på Jorden, blev millioner af menneskers karma afviklet. Men det

har aldrig været G U D´s Mening, at menneskene skulle gennemgå så megen smerte og pine i eet

kortvarigt menneskeliv.

G U D´s Sorg over menneskenes livsførelse varer ved, så længe de følger Mørket på Jorden; - men

den Sorg, G U D følte, da Anden Verdenskrig rasede over Jorden, var så stor,

at den var  u e n d e l i g.

 

z

 

Det MediumHanne Leffler – der modtager mine tanker og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i de 16 år, deres samarbejde har varet, modtaget talrige af de dybest faldne inkarnerede Engle (De Ældste). - Disse blev frigjort af deres Skytsånd under søvnen og bragt til Pigernes opholdssted.

Her giver de under tankeinspiration Hanne Leffler deres Angers-Bønskrift. Medens inspirationen skrider frem, bryder en voldsom tilbundsgående Anger frem og fylder dem så totalt, at det tunge Mørke i deres tanke bliver afpolariseret, og derefter kan Lyset atter fylde deres Tanke.

 

 

{

Den, der taler her, blev inkarneret af ARDOR. Jeg skulle samle Jøderne sammen og sørge for, at de blev anbragt i Koncentrationslejre, hvor de fx i Auschwitz blev ført ind i Gaskamre og gasset ihjel, - en utrolig lidelsesfuld død. Derefter blev de brændt i store Krematorieovne.

Denne Syndeskyld vil hvile tungt på disse Engle, indtil Angeren over dette gennemstrømmer dem, og de gennem en dyb og inderlig Bøn til deres Ofre om Tilgivelse inden for en overskuelig tid kan forvente at få disse Ofres Tilgivelse.

Det største, man kan gøre er, at tilgive den eller dem, der på forskellig måde har forulempet een. Ikke alene vil Tilgivelsen bringe Fred i sindet hos de, der modtager Tilgivelsen, men man vil også selv blive frigjort fra det, der er sket.  

G U D´s egen Fred vil sænke sig i ens hjerte, og man vil fremover blive ledsaget af G U D´s Velsignelse, så den tid, man endnu har tilbage at gennemleve på Jorden, vil blive lys og let.

 

Jeg ønsker i dette øjeblik at rette en dyb og inderlig Bøn til alle mine mange Ofre.

 

Min Anger over alt det, jeg har været skyld i, fylder i dette øjeblik mit sind så meget, at jeg vil bede

Jer alle om at forstå, at jeg var bundet af Mørket, - tynget af Mørket!

 

Jeg ønsker, at I alle skal følges af G U D´s Velsignelse og takker Jer af mit hele hjerte,

hvis I formår at tilgive mig.

 

11. december 2015       Den, der er fuldstændig sønderknust

 

 

 

 

 ALT BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ