Jens Otto Krag redegører for Jordens Klimaforandringer

 

 

T T T

Dette Videnskabelige Budskab har   

Hanne  Leffler

modtaget  under  tankeinspiration  

den  16. februar 2015 af

Jens Otto Krag

om  Klodens klimaforandringer

 

 

T 

Når Jeg – Jens Otto Krag opløfter min røst, skyldes det, at Jeg af Mediet Hanne Leffler, der modtager mine ord og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen er blevet bedt om at gøre rede for, hvordan det hænger sammen med de Klimaforandringer, der er konstateret på Jorden.

Jeg har før besvaret spørgsmål af videnskabelig art; - og Jeg besvarer også meget gerne dette spørgsmål i håb om, at det må nå ud til et større publikum.

R   R   R

 I al den tid, der har levet mennesker på Jorden (5 millioner år) har klimaet skiftevis været godt og mindre godt, ligesom naturkatastrofer af vekslende styrke også altid har floreret på Jorden.

At Mennesker holder særligt øje med klimaet nu, skyldes det faktum, som de fleste mennesker jo har konstateret, at der er sket noget med dette klima.

For eksempel har denne sommer været den varmeste nogensinde på Kloden.

Her må Jeg advare mod at give CO2–udslip eller manglende ozonlag eller noget tredje skylden herfor!

T   T   T

Der er sket noget yderst glædeligt i Menneskenes Verden, som Jeg – Jens Otto Krag nu vil åbenbare for Jer. - I Danmark er der opstået et Medium, der er så klarthørende, at hun er i stand til at opfatte de ultrahøje Tankesvingninger, som G U D udsender.

Det betyder, at G U D nu for første gang nogensinde kan tale direkte til Menneskene på Jorden. Dette har altid været G U D´s store Ønske, men først nu er det lykkedes via Hanne Leffler at få  G U D´s TANKER omskrevet til ord, som Menneskene kan forstå. 

 

&

 

Det har betydet, at Vor høje SKABER nu kan sende Budskaber og Hilsener til Jordens Befolkning, og det er da også sket mange gange i de 18 år, Hanne Leffler har virket som Medium for Den oversanselige Verden.

 

 

 

 *

Jeg har fået  G U D´s Tilladelse

til at fortælle følgende:  

Årsagen til den forøgede temperatur på Jorden skyldes, at Jorden og Himlen er blevet forenet på en måde, som bl.a. giver en temperatur, der er steget nogle grader. – Et sådan udslag skyldes det stærke L y s, der på denne måde er blevet tilført Jorden. 

l 

G U D anvender Jorden som Udviklingsklode for Sine BørnMenneskene. Her skal de lære at fravælge Mørket – det onde og vælge Lyset – det gode i al deres færd.

Når Menneskene har vundet en afgørende Sejr over Mørket, så vil de af Engle blive ført til en Lysklode i Universet, hvor de skal fortsætte deres Udvikling, indtil de er i stand til at stå overfor G U D i Hans mægtige Himmel og blive budt velkommen af deres kærlige SKABER til et Evighedsliv, som intet som helst kan sammenlignes med.

Jordkloden er således uundværlig til Menneskenes første Opholdssted; -

og G U D  vil til stadighed sørge for,

at Kloden er beboelig for Mennesker. 

Først  når  det  sidste  menneske  har  forladt  Kloden, vil G U D  i kraft af SIN VILJE udslette  den, samt hvad der ellers befinder sig i  Jorduniverset af Kloder, Planeter, Galakser  og Mælkeveje;

og da vil Jordens Æra for stedse være slut!

 

Op al den ting, som Gud har gjort,   

hans herlighed at prise,           

det mindste, han har skabt, er stort 

og kan hans magt bevise!

                                                                             H.A. Brorson              

 

                                       16. februar 2015                          Jens Otto Krag

                                

 

              T

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

 

  

µ

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at Jens Otto Krag , der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende via sin Tanke og meddeler, at han på grund af vor opfordring ønsker at sende en videnskabelig Redegørelse om Klimaforandringer.

Efter vor velkomst - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.  

 

                                 Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

 

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til 

leffler@webspeed.dk. - Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber.

 

                                           Venlig Hilsen   Hanne   Leffler     

                     

leffler@webspeed.dk

 

 

T