Den 4. april 2016 modtog vi fra ANKER JØRGENSEN en HILSEN til alle i Danmark. - Han slutter sin HILSEN med en Sang på melodien: Når jeg ser et rødt flag smælde.

 

TTT h

Denne HILSEN   har    Hanne  Leffler    modtaget

under  tankeinspiration  den 4. april 2016  af

 

ANKER  JØRGENSEN

                               v   EN HILSEN TIL DANMARK  v

 

 

Y 

 

 

Når Jeg – Anker Jørgensen i dag ønsker at sende en Hilsen til Jer alle, så skyldes det, at mit

hjerte er så fyldt af Taknemmelighed for alle de varme tilkendegivelser, Jeg har modtaget

gennem årene – selv fra nogen, Jeg mødte på gaden og ikke kendte.

 

Jeg kan kun sige, at Jeg hele tiden har bestræbt mig på at være ærlig, solidarisk, retfærdig og

rimelig i mine handlinger og  krav, og det har vist sig, at netop denne vej var den rigtige for mig

at gå.

 

˜  ˜  ˜

Jeg forlod Jorden den 20. marts, og den lettelse, der gennemstrømmede mit sind, var så stor, at Jeg næppe kan fortælle Jer det.

Når man bliver frigjort fra det tyngende jordiske legeme, så står alt fuldkommen klart for een. 

 

Den Bolig, Jeg har i Den oversanselige Verden, genfandt Jeg på den yderste Kreds af Sjette Sfære +), hvor Englene hører hjemme, mens de arbejder for menneskenes udvikling og fremgang på Jorden.

Ingrid – min kære Kone – ventede på mig, og vi fik et meget dejligt gensyn.

 

Højtideligheden i den anledning, der fandt sted lørdag den 2. april i Grundtvigskirken Bispebjerg, var besøgt af mange både kendte og ukendte mennesker, og Jeg ønsker at takke alle for deres interesse og deltagelse!

 

At  Jeg  var  til  stede  er  helt  klart.

Jeg hørte og så alt, hvad der skete. Og mit hjerte udvidede sig hele tiden; - for alt, hvad der blev sagt og gjort og sunget var noget, som – hvis jeg havde været på Jorden – ja, så havde Jeg rent ud sagt tudbrølet!

w

Når man står som Engel og lytter, så går alt, hvad der sker, een så meget til hjertet, at man hele tiden har lyst til at sige Tak til hele Danmark for deres deltagelse i det, der skete her.

 

Men så har Jeg gudskelov en udvej!   Jeg er virkelig i stand

til at takke Danskerne.

 

Der er opstået et Medium i Danmark – Hanne Leffler, som er så lydhør, at hun kan opfatte alt, hvad der bliver meddelt hende under tankeinspiration. Hanne og hendes dygtige Medhjælper Kirsten Pedersen er i stand til at modtage mine ord, skrive dem ned og sørge for, at min Hilsen kommer ud, så den kan læses af Danskerne.

Dette er grunden til, at Jeg kan sende Jer, mine kære Landsmænd denne Hilsen.

 

Da Jeg sidste gang talte med Biskop Kjeld Holm, spurgte han mig, hvad Jeg ønskede, han skulle sige, når tidspunktet kom; – og hertil lød mit svar:

Du finder nok selv på noget at sige; - Jeg kan jo alligevel ikke høre det”!

Min kære Biskop. – Jeg hørte hvert ord, du sagde, og Jeg takker dig herfor !

 

Kære Lars.

Jeg stod lige ved siden af dig, da du talte, og Jeg lagde mærke til en ting.

Alle dine ord var gennemstrømmet af en kærlighed til mig – din Far og en glæde over det barndomshjem, I alle fire har haft.

 

Jeg ved, der var mange, der var glade for din Tale - Lars,   men a l l e r g l a d e s t  var Jeg. 

Jeg ønsker at sige til dig og dine søskende Kirsten, Peter og Mette,

at Jeg og Jeres Mor Ingrid uafbrudt tænker på Jer

og uafbrudt følger Jer.

 

Vi ønsker begge i fællesskab at takke Jer for alt, hvad I har været for os.

Der findes ingen større glæde for en Far og en Mor, som har forladt Jorden, end at vide, at de børn, man har sat i verden, er blevet gode Samfundsborgere.

 

µ  µ  µ

Ellers kan Jeg fortælle, at livet er blevet betydeligt lettere for mig nu, hvor Jeg ikke længere befinder mig på Jorden.

 

G U D, der er SKABEREN af alt, har lagt al sin Skønhed og Kærlighed i de seks Sfærer, HAN har

anlagt rundt om Jorden, så de alle fremstår som intet mindre end et Paradis for de mennesker,

der skal opholde sig her mellem inkarnationerne.

 

¶   ¶   ¶

 

Endestationen for alle – Engle og Mennesker er imidlertid ikke disse 6 Sfærer. – Det er G U D’s

  S k ø n h e d s r i g e, hvor vi alle skal leve et Liv, der aldrig stopper, og som i

S a l i g h e d   o v e r g å r   a l t.

 

 

                                                               4. april 2016                           ANKER  JØRGENSEN

 

                                                                                                                                                 ¬

+)G U D satte Menneskene på Jorden for 5 millioner år siden. -  Samtidig dannede G U D seks skønne astrale Sfærer, som HAN lagde som kuglelag rundt om Jorden. - På den yderste Kreds af Sjette Sfære har Englene deres Boliger, mens de leder menneskene fremad mod Lyset og til at blive dem selv lig. – Disse seks Sfærer danner Opholdssted for menneskeånderne imellem de forskellige inkarnationer på Jorden, som er en udviklingsklode for mennesker. I disse skønne omgivelser gennemgår menneskeånderne en hviletid og en læretid, hvor de forbereder sig til  næste inkarnation. Opholdet varer ca. 50-60 år.  

6  6  6

 

G U D:

Da Anker Jørgensen vendte tilbage fra sit nys overståede jordeliv, blev Han ført direkte op til MIG.

JEG sagde blandt andet til ham:

M i n  k æ r e  S ø n.

JEG ønsker at takke dig, fordi du hele livet igennem er gået den vej, du lovede MIG at gå.

 

Som Danmarks Statsminister formåede du med stor ansvarsbevidsthed at klare alle de pligter, dette medførte.

Du glemte aldrig, at det vigtigste af alt i en Politikers liv var at sætte det enkelte menneske i centrum. Uanset, hvem du talte med, gav du dig tid til at lytte og forsøgte på stedet at løse vedkommendes problem.

 

Sandelig. Den vej, du gik, var et eksempel for mange, og JEG – din SKABER ønsker at takke dig I dyb Glæde.

 

Du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget.

Gå ind til din herres glæde! 

Matt. Kap.25 vers 23

 

G U D

 

z

 

 

 

                  W

 

  Y   Y   Y

 

                                                                  Melodi: Når jeg ser et rødt flag smælde

                                             1.På en ung og dugfrisk vårdag,
                                                så´ det nu, at vi tar´ fat;
                                                for hvad var det, at Anker i går sag´:
                                                Nu’ der ikke mer´ tid til det pjat.
                                                Vi skal kæmpe, og så vil vi sejre;
                                                vågn nu op alle mand i vort Land!
                                                Først når Dannebrog rigtigt vil vajre.
                                                Ja, så går det jo godt i vort Land.


                                                2.Danmark mellem dal og bakke, -
                                                du skal ha´ et ord i dag.
                                                For Jeg ønsker dig meget at takke,
                                                og det gør Jeg med hjertet i dag.
                                                Du skal vide, at mine tanker
                                                stedse vender tilbage til dig.
                                                Ja, mit hjerte bestandigt for dig banker.
                                                Ved du mon, at Jeg højt elsker dig?


                                                3.Jeg har kæmpet mæt af dage,
                                                da Jeg slap – så var det godt!
                                                Dog er der stadig grund til at flage;
                                                hvor Jeg lever, der har Jeg det godt.
                                                Her er Lys og Glæde og Skønhed;
                                                gamle Venner, som Jeg hilser på.
                                                Det´ en Himmel med Latter og Skønhed.
                                                G U D har skabt den, og den vil bestå!


                                                4.Og min dag i Grundtvigskirken
                                                med den røde Fanevagt,
                                                så Jeg alle, Jeg kendte i Kirken. -
                                                Ved I, at I mig glæde har bragt?
                                                Denne Hilsen, som Jeg nu bringer,
                                                har en dansk Kvinde taget sig af.
                                                Kære Hanne, med Dannebrog Jeg svinger!
                                                Tak fra Anker. – Min Tak skal du ha´!

 

                                                     4. april 2016                   ANKER  JØRGENSEN 

 

                                                                                                                       ¬

 

 

 

ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at ANKER JØRGENSEN, der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler via sin Tanke, at han ønsker at sende en HILSEN TIL DANMARK.

Efter at vi begge har budt ham hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration, ligesom melodien på slutningssangen bliver mig meddelt. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

                                                                          Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler  

 

                                 

                       ]                

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

 

Venlig Hilsen   Hanne   Leffler

 

µ

 

 

d  d  d