PRÆSIDENT JOHN F. KENNEDY sendte den 13. februar 2001 under tankeinspiration denne storslåede HILSEN til VERDEN:

 

 

TTT  h 

Denne HILSEN

   har    Hanne  Leffler   modtaget

under  tankeinspiration

  den 13. februar 2001  af

 

Præsident 

 J o h n   F.  K e n n e d y

                   ( 1917 - 1963 )

 

EN HILSEN TIL VERDEN

 

 

 

ü 

 

 

  

Denne Hilsen er stilet til alle de mennesker i Verden,

som mere end noget andet ønsker Fred – 

varig Fred og afspænding mellem Nationerne.

 

 

Verden har i de sidste hundrede år gennemgået så mange rystelser; - her tænker Jeg først og fremmest på Første og Anden Verdenskrig, og de uhyrligheder og menneskelige tragedier, der skete under disse Krige, overgår langt det, som menneskene har måttet gennemgå i al den tid, der har befundet sig mennesker på Jorden.

Menneskene har mere end nogensinde fået øjnene op for Krigens Rædsler og Fredens

Velsignelser,  og aldrig nogensinde før er der bedt så mange Bønner

til  HIMLENS  G U D  om Fred på Jorden.

 

¶  ¶ 

 

De Præsidenter, der beklædte det amerikanske Præsidentembede, har på nær nogle få

undtagelser, kæmpet for Freden, og det gjaldt også den Præsident, der beklædte

denne Post fra 1961 - 1963. - Denne Præsident brugte alle sine kræfter og hele sin

Magt og Myndighed på at skabe Fred i Verden, og Afspændingen mellem Øst og Vest lå

ham meget på sinde.

 ÿ ÿ

 

Han var gift med en kvinde, som vandt alle Amerikanernes hjerter, som fødte ham to børn og trofast stod ved hans side til det sidste. Denne Præsident, som Verden havde så stor tiltro til, var ganske ung; – den yngste Præsident der endnu har siddet i ”Det hvide Hus”.

 

˜   ˜   ˜

Den 22. november 1963 skete der imidlertid en Tragedie, som kom til at ryste hele

Verden i sin grundvold. Denne unge Præsident, som så mange forhåbninger var

knyttet til, blev skudt, da Han ved sin elskede Jacquelines side kørte ind i Dallas på et

officielt besøg i denne By.

 

          £   £   £

 

Med dette Mord brast alt. - Mange mindedes med tårer de to år, Han fik som Præsident. Endnu flere tænkte på den Handlekraft og det Mod, Han udviste under Cubakrisen i 1962, hvor Verden ikke var langt fra en Katastrofe. En sådan Mand burde man ikke skyde, og det, der skete den dag i Dallas, var noget, som aldrig burde være sket.

Ved hans Begravelse, som blev fulgt af alverdens Tv-stationer, så man hans dybt sørgende Enke, sortklædt og med slør vandre langsomt bag hans kiste, og hans lille Søn gjorde honnør og viste dermed Faderen en sidste Æresbevisning.

 

Den, der blev begravet, var Amerikanernes femogtredivte Præsident, hvis død – bortset fra Præsident Abraham Lincoln -  har vakt den største Sorg Verden over.

 

U

Den, der sender Jer denne Hilsen, er netop ham, der blev skudt i Dallas. Jeg, Præsident John F. Kennedy står bag denne Hilsen, og når Jeg overhovedet er i stand til dette, er det, fordi der findes en Kvinde på Jorden, som er i stand til at modtage mine ord og skrive dét ned, Jeg indgiver hende under tankeinspiration.

 

Denne kvinde bor i Danmark, og hendes navn er Hanne Leffler. - Hendes lydhørhed er meget stor, og gennem hende ønsker Jeg nu at sige til Jer alle:

Når et sådant Medium befinder sig på Jorden, står der en guddommelig Kraft bag. Der er en dyb hensigt med, at Hanne Leffler lever i Danmark, og en dyb hensigt med, at hun er i stand til at modtage bl.a. min Hilsen til Jer. Denne lille danske kvinde, hvis adelsmærke er ydmyghed, og som i eet og alt ønsker at tjene sine medmennesker, lever sit liv i uafbrudt pagt med G U D, og intet kan formå hende til at forlade den vej, hun går og den Opgave, som hun føler er pålagt hende af  G U D.  Hun bruger alle sine kræfter og al sin tid på at fuldføre denne Opgave.

 

Når Jeg - Præsident John F. Kennedy i dag er i stand til at sende Jer denne Hilsen, er der også en dyb hensigt med dette. Først og fremmest ønsker Jeg at bekræfte for Jer alle, at Jeg - Jeres elskede Præsident - stadig lever om end på et andet Plan. For det andet og ligeså vigtigt, at Menneskeheden ikke er overladt til sig selv, men at der findes en Magt i Verden - den Magt, menneskene kalder G U D -  der overvåger ethvert menneske på Jorden.

 

Det er denne G U D, der har sendt Hanne Leffler til Jorden, fordi HAN derved ønsker at vise menneskene, at HAN eksisterer, og at alle, der er døde, stadigvæk bevarer deres åndelige bevidsthed og lever videre på andre Planer, som er skabt af  G U D.

            z   z   z

 

Mine kære jordiske Venner.

Jeg, der engang var Amerikas Præsident, ønsker at fortælle Jer alle, at der ingen Død er,

- og at I alle som een er omgivet af Kærlighed, og at ikke een af Jer lever forgæves på

Jorden, men at der tværtimod er en dyb hensigt med alles liv.

 

Denne hensigt ønsker  G U D  at afsløre for Jer nu:

 

G U D:

M i n e  k æ r e  j o r d i s k e  B ø r n.

JEG -  Jeres G U D og SKABER  sender her gennem det samme Medium, som Jeres Præsident John F. Kennedy lige har betjent sig af, en Hilsen til Jer alle fra den FADER, som følger Jer alle fra vugge til grav.

 

Hver gang een af Jer bliver født til Jorden, følges I af MIN VELSIGNELSE.

Endnu en ting følger Jer uafbrudt.

MIT HÅB og MIN KÆRLIGHED; -  

og ingen glæder SIG mere end JEG, når JEG ser,  I følger de veje, JEG har afstukket for

Jeres jordeliv, og ingen Sorg er dybere, end den JEG føler, når JEG ser,  I går Jeres egne

veje og vender Jer bort fra MIG

 

Dét, der næsten får Mit Hjerte til at briste af Sorg er, når I udkæmper alle de forfærdelige

Krige, der har raset imellem Jer med den følge, at talrige af Jeres brødre og søstre har

mistet livet og forladt Jorden længe før, de skulle.

 

Mine Børn.  JEG -  Jeres FADER siger Jer, at hvis I ønsker at afkorte Jeres jordiske inkarnationer, så skal I vende Jer fra alt sligt, thi det er af det onde, og det sinker Jer kun. –

 

Hvis I vandrer ad Lysets Veje, lader det gode få overtaget i Jeres sind og lytter til den

STEMME, der taler til Jer i Jeres indre -  og som er Min Stemme -  så vil I opleve, at Jeres

vej i stedet for at være tung og besværlig og fuld af lidelse, sygdomme og sorg, bliver fyldt

med glæde og fred, og I vil føle en lykke i Jeres sind, som vil gøre den sidste vej, I endnu

har at vandre på Jorden, lys og let.

 

® ® ®

 

Mine Børn. JEG har sat Jer alle på Jorden med en dyb hensigt, og engang når Jeres Jordelivsvandringer er forbi, så vil I en dag stå over for det Mål, der er hensigten med Jeres liv:

M I T  R I G E

 

Dét, der venter Jer der, er en Tilværelse fyldt med så megen 

G l æ d eK æ r l i g h e d  og  H a r m o n i,

at det overgår al forstand.

 

Mine inderligt elskede jordiske Børn.

Lad den dag ikke være for fjern, hvor JEG i dyb og inderlig Glæde kan byde Jer

Velkommen til det Livder skal vare i

A l   E v i g h e d .

 

                                                       G U D

 

                                                                      z

 

Jeg – der engang var Jeres  Præsident, slutter denne Hilsen til Jer med at sige:

 

Når dette kan ske, som dét, I i dag har oplevet, at Jeres afdøde Præsident kan tale til

Jer, og at HIMLENS G U D  er i stand til at henvende sig til Jer på denne måde gennem

jordiske forståelige ord, så skyldes det, at Mediet Hanne Leffler også er i stand til at

kunne  h ø r e  og at kunne  t a l e  med G U D, så hun på denne måde kunne formidle

  H i m l e n s    B u d s k a b   t i l   J e r !

  

Må  Himlens  G U D  bevare  Jer  alle

 

 

        13. februar 2001                               John F. Kennedy

 

 

                                                                                                   ¬                                                                                            

 

 

 

 

    BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

 

µ

 

 

 

 d  d  d