Fra een af Adolf Hitlers nærmeste Håndlangere HERMANN GÖRING modtog vi den 5. april 2016 Herman Göring’s Angers-Bønskrift til Verden. - Den 15. februar 2003 modtog vi Hans Bønskrift til Stalingrads Indbyggere og 6. Armés soldater under Anden Verdenskrig.

 

TTT h

 

Dette ANGERS-BUDSKAB   har

 

Hanne  Leffler     modtaget

 

under  tankeinspiration den  5. april 2016 af

 

                                             HERMANN  GÖRING

 

 

Z

 

Jeg - Hermann  Göring var een af de Håndlangere, som hørte til inderkredsen omkring 

den tyske Fører Adolf Hitler.

 

Med Adolf Hitler i spidsen og med os andre som et trofast Kobbel omkring ham, kunne vi lignes med et orkester, hvor Hitler svang dirigentstokken og vi andre i orkestret fulgte hans mindste vink og spillede præcis i den toneart, han ønskede.

 

Hvordan dette orkester lød?

Det var ikke et almindelig orkester!  Det bestod af Mørkets allerværste Lejesvende; - og lyden bredte sig uafbrudt som ringe i vandet. Alle steder, hvor det lød, blev menneskene vidskræmte og forsøgte at værge for sig; - men det var i de allerfleste tilfælde forgæves.

Med Adolf Hitler i spidsen var vi så stærke og urørlige, at alt, hvad vi bestemte, og alt, hvad vi satte i værk, blev, som vi ønskede det.

Vi var enevældige, og den Magt vi havde, brugte vi til at ødelægge, knuse og tilintetgøre dét, der var værd at bevare; - og de menneskeliv, vi har på samvittigheden, kan tælles i mange millioner.

Ø     Ø

Det var Krig, når den var værst; - og af alle Krige var Anden Verdenskrig den blodigste, den uhyggeligste, mest skånselsløse, hjertesønderrivende og nederdrægtigste af alle Krige på Jorden.

Det orkester, der indspillede denne Krig, bestod af Mørkets allerdybest faldne Engle – inkarnerede af Satan selv for at trække Død og Lidelse over menneskene på Jorden.

    U  U  U

Hvert eneste barn, mand eller kvinde, der omkom i denne Krig, har et spor i Sjælen af dette, der i Al Evighed vil blive stående.

 

Jeg – Hermann Göring ønskede ikke at modtage den Straf, menneskene på Nürnbergprocessen havde i beredskab til mig.

Selv om jeg erklærede mig nicht schuldig, blev jeg dømt til at lide Døden ved hængning.

Jeg valgte ligesom Adolf Hitler Døden ved egen hånd. Jeg slugte en cyankalium-pille, som jeg havde gemt til lejligheden, og denne pille medførte øjeblikkelig Døden.

 

 £   £   £

 

Alle vi, der havde planlagt Anden Verdenskrig, havde, når vi ikke var inkarneret,  hjemme i et

  H e l v e d e, som intet menneske nogensinde vil kunne forestille sig Uhyggen af.

 

g

 

Den dybest faldne af os alle – den som menneskene kalder Djævelen, blev den 3. marts 1912 ved KRISTI kærlige og barmhjertige Hjælp befriet for Mørket og vendte i dybeste Anger tilbage til Lysets Verden igen.

Helvedes øvrige beboere svarede alle sammen G U D, da HAN i oktober 1911 kaldte på dem. De blev alle som een overført til en skøn Lysklode, hvor de i stedet for Helvedes uhyggelige omgivelser i fred og ro kunne gennemtænke og angre deres

dybe Ondskab til Menneskene.

 

Samtidig udslettede G U D HELVEDE, som nu

aldrig mere vil opstå !

 

x

 

Da jeg efter Døden vågnede op i disse skønne Omgivelser, brød en Anger løs, som nærmest knuste mig fuldstændig!

De billeder, der viste sig for mit øje, og som forestillede den Ondskab, jeg havde budt

menneskene i de 14000 år, jeg og mine Brødre og Søstre havde været inkarnerede på Jorden

som mennesker, blev ved og ved og ved at vise sig for mit øje.

 

Til sidst blev det hele så uudholdeligt for mig,

at jeg sendte en Bøn op til min SKABER om at

blive udslettet på stedet!

                                                                                                                                                                                               5.                                           5. april 2016                                 HERMANN  GÖRING

 

 

G U D:

M i n  S ø n .

Du har bedt om øjeblikkelig Udslettelse.

 

JEG har skabt dig til et liv i Lys, Kærlighed og Glæde, - et liv som aldrig stopper - men

varer ved i Al Evighed, - og  d e t t e  l i v  e r  d i t , - u a n s e t  h v a d  d u  h a r  g j o r t !

 

Den Anger, der uafbrudt gennemstrømmer dig, vil svække Mørket i din Tanke så meget,

at du på et tidspunkt vil være upåvirkelig over for Mørkets Udstråling.

 

Når dine mange Ofre alle har tilgivet dig, vil du –

Min kære Søn – føle Himlens Fred  sænke sig

i dit sind.

 

                                                   G U D

 

                                                                                                       z

                                                                                                                                                 

E n g l e n e:

HERMANN  GÖRING

Vi – Englene fra Sjette Sfære – ønsker at tale til dig.

 

Vi har fulgt dig og dine faldne Brødre og Søstre uafbrudt, mens I var bundet af Mørket.

Vor Medfølelse med Jer alle var uden grænse; - og Vort Ønske om at befri Jer fra de Lænker, der bandt Jer til Mørket, var så stort, at da Vi -  G U D´s lyse Engle - fortsatte med at lade Os inkarnere på Jorden som mennesker for at lede dem fremad og opad mod Lyset, var det samtidigt i et forsøg på at føre Jer tilbage til Lysets Verden igen.

I de 14000 år, I har ladet Jer inkarnere på Jorden som mennesker, forsøgte Vi hele tiden at holde Jer stangen og vinde over Jer.

Det blev en Kamp mellem Lys og Mørke.

 

WX

 

Vores SKABER støttede Os i denne Kamp. - HAN styrkede Vort Mod og gav Os bestandig ny Styrke og end

større Kraft, så Vi med Vælde kunne besejre Jer.

Når det skete, betød det, at I nærmede Jer

Jeres frigørelse fra Mørket.

 

Sådan kom det også til at gå. -

De faldne Engle, G U D i denne tid har ladet inkarnere på Jorden, er der for sidste gang.

Når de forlader Jorden, skal de ikke inkarneres mere!

 

5. april 2016                              Englene fra Sjette Sfære

 

  ¬                                                                               

 

 

Den 5. oktober 1942 sagde Hermann Göring i en radiotale:

"En ting skal du vide, du tyske folk: Hvis vi taber krigen, bliver du udryddet. Jøden med sit uudslukkelige had står bag denne udryddelsestanke, og hvis det tyske folk taber krigen, bliver den næste regent en jøde. Og hvad jøde vil sige, burde I vide. Denne krig er ikke anden verdenskrig, den er den store racekrig.(...) Lad bare jøden tage forskellige masker på, vi genkender ham på snydeskaftet. Jøden står bag det hele, og det er ham, der har udfordret os til kamp på død og fordærvelse.

 

TTT h

Dette ANGERS-BØNSKRIFT 

  har   Hanne  Leffler

 

modtaget   under  tankeinspiration

den 15. februar 2003 af 

HERMANN  GÖRING

til  Stalingrads Indbyggere

og 6. Armés soldater under Anden Verdenskrig

 

 

 Q

 

Jeg  - Hermann Göring, engang Hitlers Rigsmarskal og Chef for Det tyske Luftwaffe, retter i dette øjeblik en dyb Bøn om Tilgivelse til Stalingrads Indbyggere, som i august 1942 blev udsat for eet af Det tyske Luftvåbens  mest knusende angreb – et angreb, der kostede mere end 40.000 civile Indbyggere livet.

 

Da Hitler besluttede at invadere Stalingrad, var det min opgave som Chef for Luftvåbenet at sørge for tilstrækkelige forsyninger til Sjette Armé i form af 500 tons daglig ammunition, brændstof og fødevarer.

 

Mine ord til min Fører Adolf Hitler inden angrebet på Stalingrad 1942 lød: 

”Min Fører!  Forsyningen fra luften af Sjette Armé i Stalingrad, garanterer jeg personligt for.

Det kan De regne med.”

 

På intet tidspunkt kom vi op på den nødvendige mængde; - end ikke det halve.

Gennemsnittet lå på 40 tons.

De oprindelige rationer lød på 350 gram brød og 120 gram kød pr. mand, pr. dag. Omkring nytårsskiftet 1942/43 overlevede de tyske soldater på en halv skive brød om dagen. Mod slutningen af angrebet på Stalingrad omkom 1000 Tyskere om dagen; - de fleste som følge af sult og sygdom.

Jeg havde totalt forregnet mig, og på grund af vejrforholdene og luftvåbenets ringe transportkapacitet, var jeg slet ikke i stand til at overholde mit løfte til Hitler om rigelige forsyninger; - langt under en tredjedel forsyninger i gennemsnit om dagen fik luftvåbenet frem til soldaterne ved Stalingrad, og det var alt for lidt til at overleve.

 

                                  Q  Q

 

Jeg rapporterede til Hitler, at forsyningssituationen ”slet ikke var dårlig” og beroliget af disse ord gav Hitler ordre til at holde ud for enhver pris. I sneen og isen var Luftvåbenet det sidste håb for de udmattede soldater.

Da situationen så allerværst ud, burde jeg som Luftvåbenets Øverstbefalende udelukkende have beskæftiget mig med at sende forsyningsfly af sted til de sultne soldater i Stalingrad, men her svigter jeg – Hermannn Göring totalt.

Jeg rejste en tur til Paris for at hente kasser fulde af malerier, vægtæpper, sølvtallerkner og marmorstatuer med hjem.

 

Til hele Sjette Armé:

Min er skylden for, at Hitler så hårdnakket befalede Jer at holde ud til sidste mand, fordi jeg havde lovet ham at sende tilstrækkelige daglige forsyninger. Som Hitlers Luftmarskal burde jeg ærligt have fortalt Føreren, hvor katastrofalt forsyningssituationen så ud, for var Føreren blevet gjort opmærksom på dette i tide, ville han ikke have udstedt de vanvittige ordre om at holde ud til sidste mand.

Jeg – Hermann Göring erkender mit ansvar for det skete og beder i dette øjeblik hele Sjette Armé om at tilgive mig min utrolige skødesløshed og ligegyldighed – noget, som kom til at koste tusindvis af tyske soldater livet.

UUUU

I den stund, der gives enhver efter døden til at angre sit fejlslagne liv, brød Angeren over den Katastrofe, der ramte alle Jer, der kæmpede i Stalingrads ruiner, igennem mit sind med så stor en kraft, at det fik mig til at vakle.

Jeg står i dette øjeblik ved det danske Medium Hanne Lefflers side for under tankeinspiration at sende en dyb Bøn om Tilgivelse ud til hver eneste af Jer, der frøs ihjel af sult og kulde på grund af  manglende mad og tøj-forsyninger ved Stalingrad.

 

Hvis I formår at tilgive mig, at jeg udsatte Jer for disse

Lidelser, så vil I fremover modtage så megen styrke til den vandring, I tilbagelægger på Jorden,

at I vil kunne se frem til snart at have tilendebragt denne vandring.

 

Jeg vil takke Jer for dette i Al Evighed.

 

                                    15. februar 2003                                      Hermann  Göring

                                                                                Chef for Der Luftwaffe

 

 

      ¬ 

 

 

         ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

 

µ

 

 

  Her har hjertet hjemme

 

                                                Her har hjertet hjemme                  Flittigt har vi avet  
                                                mellem fjord og krat.                       selv en karrig jord,
                                                Lyt til Danmarks stemme                hentet op af havet
                                                i den lyse nat.                                 næring til vort bord.
                                                Lad den altid klinge,                       Har vi dyrket landet,
                                                løfte fri sin vinge,                            har vi også sandet,
                                                som en kilde springe.                     at det land har dannet
                                                Er du da forladt?                            os, hvorhen vi fór.


                                                                           Land, med sø formælet
                                                                           i en evig pagt
                                                                           ligger du besjælet
                                                                           af en dobbelt magt,
                                                                           land med næs og vige,
                                                                           tunget ud i flige
                                                                           og dog samme rige
                                                                           mod en stjerne strakt!
                                                                                                                  Otto Gelsted

 

 

                                

d d d