Den svenske Statsminister OLOF PALME, som mistede livet i 1986, sender her to HILSENER til SVERIGE - modtaget den 31. marts 2016 og den 5. marts 2002. - Derefter følger et Bønskrift fra hans Banemand modtaget den 18. marts 2002:

 

Denne HILSEN  

har Hanne  Leffler   modtaget

under  tankeinspiration

den 21. marts 2016

og den 5. marts 2002 af 

                                                                                                                                                                  

      Statsminister  Olof Palme

(1927 – 1986)

     EN HILSEN TIL SVERIGE

 

 

 XXX

 

 

SVERIGE  - DU  MIT  FOSTERLAND.

 

Da Jeg blev revet bort fra dig i 1986, var min Sorg over det, der var sket, så stor, at det fuldstændig overdøvede den Glæde, som enhver Engel  føler, når Han eller Hun vender tilbage til det Opholdssted, G U D har anvist Os alle, medens Vi arbejder med at lede menneskene fremad og gøre dem egnede til at leve et liv, som på alle måder er hævet over det rent jordiske.

 

Dette Sted, der er en ren Lysets Klode et sted i G U D´s UNIVERS fjernt fra Jordens Univers, er en Udviklingsklode, hvor menneskeånderne skal stige i Viden, i Kærlighed og i Forståelse for, hvem de selv er.

Når de er blevet lige så fuldendte, som de Engle G U D engang skabte, vil de opleve at blive modtaget af deres SKABERDEN ALMÆGTIGE, ALVIDENDE og ALKÆRLIGE G U D.

 

Denne Velkomst er så frydefuld, så vidunderlig og så uforglemmelig, at denne Stund i Al Evighed står for alle som det største øjeblik i deres liv.

 

Ja – ikke sandt!  Det må være Olof Palme, I har på tråden; - den Statsminister, der i 1986 faldt for en Snigmorders kugle, da Jeg kom spadserende hen ad en gade i Stockholm sammen med min Kone.

    

 

Jeg ved, at det Medium, Jeg har kontakt med – den danske kvinde Hanne Leffler – vil sørge for, at min Hilsen til Sverige, som hun modtog den 5. marts 2002 sammen med min Banemands Bøn om Tilgivelse, modtaget den 18. marts 2002, bliver sat ind på hendes Hjemmeside – lefflerhanne.dk.  De vil efterfølge disse ord; - som - skønt de er givet Jer så mange år efter – ikke desto mindre har hvilet i min Tanke indtil dette nu, hvor Hanne Leffler og hendes trofaste Medarbejder Kirsten Pedersen sørger for at modtage og nedskrive disse ord, så de kan læses af Jer.

 

Jeg kan fortælle Jer, at disse to Piger lige siden 1999 har været travlt optaget af at modtage

Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer, Hilsener og Sange stort set fra hele Verden.

 

Det, der sker, når så mange kendte og berømte personer sender en Hilsen gennem Hanne Leffler til deres Land er, at Dødens uafvendelighed og endelige afslutning på alt bliver sat grundigt til vægs.

 

Alle disse Hilsener er alle en forsikring om, at selv om man må forlade Jorden, er det dog

ingenlunde Døden, der venter, - tværtimod - et endnu skønnere liv vil da udfolde sig for Os.

 

Som Opholdssted for menneskeånderne mellem inkarnationerne på Jorden har G U D skabt seks Lysastrale Verdener lagt som kuglelag uden om Jorden. Den yderste Kreds af disse seks Sfærer har Englene deres Opholdssted, medens de arbejder med at lede menneskene fremad mod Lyset.

 

I disse seks Verdener, der er skabt og formet af G U D, og som i modsætning til Jordens langsommere mørkesvingninger består af Lysets hastigere astrale svingninger, har G U D  lagt så megen Kærlighed og Skønhed, at enhver menneskeånd må fryde sig over al denne overvældende Pragt, der stiger og stiger for hver Sfære, menneskene passerer under deres Udvikling.

 

 

|||||

Jeg – Olof Palme, som uafbrudt følger alt, hvad der sker på Jorden, kan fortælle Jer, at al Terror, Bandeuvæsen, Vold, Mord og Kriminalitet vil forsvinde inden for en overskuelig årrække. - Dette er måske lidt svært umiddelbart at forstå, men når Jeg nu fortæller, at alle de mennesker, der står bag al den Uro, der er på Jorden lige i øjeblikket, i virkeligheden er G U D´s faldne Engle, der er blevet inkarneret på Jorden en sidste gang for at få afpolariseret det Mørke, de endnu bærer i deres Tanke, og at disse ved døden bliver fjernet fra Jorden for ikke mere at blive inkarneret, så vil resultatet – at det kun er mennesker, der fremover vil leve på Jorden – bevirke, at fredelige forhold overalt på Jorden vil indtræde.

 

Ja – det var den glædelige Nyhed, som hviler i Sandhedens svøb, og som Jeg har glædet mig til at

give Jer alle.

 

Jeg – der engang var Jeres Statsminister,

ønsker at overgive Sverige en Sang modtaget  under tankeinspiration

af Gustav Wennerberg på melodien:

 Herren min Gud, vad den månen lyser. 

(findes som  den sidste Hilsen)

 

Gud give os lykke og gode råd,

Hans Nådes Lys os tilsende.

 

                               21. marts 2016                                      Olof Palme

 

                             

 

                                                                 1.Fjäriln vingad syns på Haga  
                                                                 mellan dimmors frost och dun,      
                                                                 sig sitt gröna skjul tillage,       
                                                                 och i  blomman sin paulun;       
                                                                 minsta kräk i kärr och syre,      
                                                                 nyss av solens värma väckt,            
                                                                 till en ny högtidig yra      
                                                                 eldas vid sefirens fläkt.       

 

                                                                 2.Se Brunnsvikens små najader  
                                                                 höja sina gyllne horn,       
                                                                 och de frusande kaskader        
                                                                 sprutas över Solna torn;       
                                                                 under skygd af välvda stammar,      
                                                                 på den väg man städad ser,      
                                                                 fålen yvs och hjulet dammar,           
                                                                 bonden milt åt Haga ler.    

   

                                                                3.Vad gudomlig lust att röna  
                                                                inom en så ljuvlig park,      
                                                                da man hälsad av sin sköna,      
                                                                ögnas av en mild monark!      
                                                                Varje blick hans öga skickar,             
                                                                lockar tachsamhetens tår;       
                                                                rörd och tjust av dessa blickar,             
                                                                själv den trumpne glättig går.           
                                                                                                                C.M. Bellman                                   
                         

                                                                             

h h h

 

Modtaget den 5. marts 2002 af

Statsminister Olof Palme:

 

Når man skal sende en Hilsen til Sverige, så skal man for det første være helt sikker på, at dette

Land ønsker at modtage denne Hilsen, og det er Jeg temmelig sikker på, at de gør.

 

Da Jeg døde, vakte det en Landesorg, som kun er blevet overgået af Dag Hammerskiöld, og Jeg er sikker på, at de allerfleste kan huske mig, når Jeg fortæller, at mit navn er Olof Palme.

Jeg vil ganske kort fortælle lidt om min løbebane i svensk politik. 1954-63 var Jeg Statsminister Tage Erlanders Sekretær og særlige Rådgiver; - organiserede som Trafikminister 1965-67 Sveriges overgang til højrekørsel og derefter Undervisningsminister. I 1969 efterfulgte Jeg Tage Erlander som Statsminister. I dette tidsrum kritiserede Jeg skarpt USA for dets Vietnamspolitik, hvilket i 1972 medførte en afbrydelse af vort Lands diplomatiske forbindelse med USA.

 

I 1982 fik Socialdemokratiet en klar fremgang, og det bevirkede, at Jeg dannede en socialdemokratisk mindretalsregering, hvor Jeg bl.a. fastholdt Sveriges hævdvundne neutralitet, og netop det sidste ønsker Jeg at komme ind på her. At Sverige – dette stolte gamle Land, der har en flere hundrede år gammel tradition for at bevare sin neutralitet i krigssituationer, selv om de omliggende lande erklærer hinanden Krig – har en sådan Politik og en Historie, vi sandelig godt kan være bekendt, er ikke tegn på svaghed - men på styrke.

XXX

Vi markerer på denne måde, at vi ønsker at holde os udenfor. Vi ønsker hverken at tage parti for

eller imod, -  men er til enhver tid rede til at strække en hjælpende hånd ud, hvor som helst hjælp

gøres nødig.

 

Eet af de største eksempler på dette var, at netop Sverige under Anden Verdenskrig, i modsætning til de fleste andre lande, kunne få Heinrich Himmler i tale. Den svenske Grev Folke Bernadotte kunne netop på grund af svensk neutralitet optræde med tilstrækkelig fasthed og myndighed over for denne mand, hvor andre ville have opgivet på forhånd og betragtet dette som en håbløs opgave; - men dette gjaldt ikke Folke Bernadotte. Han gik lige i ”løvens gab” med det resultat, at han fik den almægtige Heinrich Himmlers tilladelse til, at Svensk Røde Kors gentagne gange kørte kolonner med hvide busser til de tyske Koncentrationslejre, hvor der befandt sig tusinder af skandinaviske fanger - deriblandt mange Jøder - og hele Det danske Politi, der den 29. september  1944   blev fjernet af Gestapo og sendt til Neuengamme, hvor mange omkom.

Denne tapre svenske Adelsmand udvirkede, at denne transport kom i stand i marts og april 1945 og reddede derved tusinder af menneskers liv, mennesker - der ellers var bukket under i det Ragnarok, Tyskland gik ind i, i Krigens sidste dage.

 

Jeg – Olof Palme ønsker herfra, hvor Jeg nu befinder mig, at erklære, at den svenske Neutralitetspolitik er eet af Sveriges fornemste ansigter udadtil, som er med til at skabe respekt om Sverige, og denne respekt vil Sverige miste, hvis Landet opgiver Neutralitetspolitikken.

Jeg ønsker også ved denne lejlighed at påpege forskellen på det, der skete i Vietnam i slutningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne og dét, der sker i Irak i dag.

 

U S A´s dygtige Præsident George Bush har kun eet for øje:

At stoppe den Terror, der fandt sit grusomste anslag tirsdag den 11. september 2001, og det er dette, der ligger bag USA´s bombardementer af Irak, og heri har George Bush Himlens fulde Velsignelse bag sig. Terror er én af de grusomste måder, menneskelig Ondskab kan udarte sig på, og jo før og jo grundigere dette bliver stoppet – jo bedre.

 

Mit – Olof Palmes håb for Verden må være, at al Terror, al Ondskab og alle Stridigheder Nationerne imellem må blive afløst af en verdensomspændende Broderfred, og at menneskene en dag alle vil vende sig med afsky fra al krigsførelse og betragte dette som noget, der hører en barbarisk Middelalder til, en tid hvor menneskene ikke vidste bedre.

 

Til Sverige ønsker Jeg at sige:

Sverige – gamle stolte Land,  lad mig recitere: 

 

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord.

du tysta, du glädjerika sköna!

Jag hälser dig, vänaste land uppå jord,

din sol, din himmel, dina ängder gröna!

 

Du tronar på minnen från fornstora dar,

då ärat ditt namn flög över jorden!

Jag vet, att du är och du blir, vad du var,

ack, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

 

Denne sang, som er skrevet af R. Dybeck, er blevet Sveriges Nationalsang, fordi den udtrykker alt det, som enhver Svensker vil skrive under på, og hvor den end bliver sunget, bliver den sunget af hjertet. Jeg – Olof Palme har ofte sunget den og hver gang følt, at Sverige hævede sig op over alle andre lande, og at min Kærlighed til dette Land var betingelsesløs, således som al ægte Kærlighed må være til den, man elsker. Hvis Jeg skulle vælge, hvor Jeg skulle leve og dø, ville Jeg svare med at citere den sidste linie i sangen:

 

ack, jag vill leve, jeg vill dø i Norden.

 

Dette ønske fik Jeg opfyldt i disse dage for 16 år siden.

 Helt nøjagtigt den 28. februar 1986 faldt Jeg for en Snigmorders kugle, da Jeg fredeligt kom spadserende i én af Stockholms gader sammen med min Kone. Det chok min stakkels Kone fik, tænkte han ikke på. Det chok Sverige såvel som Danmark og andre lande fik, skænkede han ikke en tanke; - han var kun opfyldt af én ting, af had og hævn mod den bestående Samfundsorden, og det fik ham til at udføre denne skændige handling, som bevirkede, at Svenskerne mistede deres Statsminister.

 

Der var én ting, denne mand heller ikke tænkte på – ja, end ikke overvejede, og det var, at der var een, der med dyb Sorg fulgte hans handling den dag, og det var HIMLEN´s G U D – HAM, der følger alle menneskers liv og færden. - G U D vil sikkert spørge ham om hans bevæggrunde til dette Mord, og når han ærligt og sandfærdigt har besvaret disse spørgsmål, vil G U D med dyb Sorg sige til ham:

 

Du har ved denne Handling skabt så megen Sorg og Smerte i menneskers sind, at denne Udåd  sent vil blive glemt.

M i n  S ø n,  d i n  G æ l d  e r  s t o r.

Du må ikke alene bede Olof Palme om Tilgivelse, men du må også i dyb Anger bøje dig for hver eneste Svensker, fordi du fratog dem deres Statsminister.

z

 

Min Bøn til denne G U D  skal være:

 

FADER – lad DIN KÆRLIGHED og DIT LYS stråle over Sverige,

så Sverige bliver eet af de lande i Verden, der over for andre markerer sig som Landet,

hvor Broderfred er overalt at finde.

                                                                

               5. marts 2002                                                          Olof Palme

 

 

                                                     X

 

h h h

 

 

  Denne BØN OM TILGIVELSE  har     Hanne  Leffler    modtaget

                          under  tankeinspiration

den  18. marts 2002 mellem

Statsminister Olof Palme’s Banemand

Christer Petterson

og

Olof Palme

 

 x

 

Hr. Statsminister Olof Palme

samt alle de Svenskere, der levede i Sverige i år 1986.

 

Jeg har begået noget utilgiveligt over for Dem og overfor alle svenske Statsborgere. Den 28. februar det år gjorde jeg noget, som aldrig skulle være udført. Jeg var utilfreds med det svenske Samfund, med den svenske Styreform, og jeg rettede min Utilfredshed og Hævnfølelse mod ham, som jeg følte bar ansvaret; - og skønt han aldrig personlig havde gjort mig noget, følte jeg alligevel en så afmægtig Vrede mod denne Statsminister, at jeg -  den 28. februar, da han gik fredelig på gaden sammen med sin Kone i Stockholm og øjeblikket var mest velegnet -  hævede mit Skydevåben og sendte et par skud imod ham, som dræbte ham på stedet.

 

Denne Handling, som jeg udførte - overbevist om, at det var det eneste, der var at gøre, vakte Sorg langt ud over Sveriges grænser. Jeg blev ret hurtigt anholdt, men man var usikker på, om det var mig, der var Gerningsmanden, og i dag 16 år efter, er man stadig usikker på, om det var mig eller en anden, der blev årsag til Statsminister Olof Palmes død.

 

Den Landesorg der blev, deltog jeg ikke i. Jeg følte ingen Anger ved det, jeg havde gjort, og min eneste tanke var at skjule mig, så jeg ikke blev opdaget, og selv om jeg blev fanget, havde man ingen afgørende beviser for, at det var mig, der stod bag dette mord, og jeg fastholdt gennem årene min Uskyld.

 

Nu er der gået 16 år, men Sverige har ikke overvundet Chokket og Sorgen over det, der skete hin februardag i 1986, hvor Sverige så brat mistede deres Statsminister.

 

Jeg har haft tid til at tænke over tingene – helt nøjagtig i 16 år, men selv om jeg ikke hidtil har følt nogen direkte Anger, som har fået mig til at gå til bekendelse og tilstå Drabet, så er der alligevel sket noget i de 16 år.

 

Jeg har som sagt haft god tid til at tænke over min Handling, og i dag er jeg kommet så vidt, at jeg ønsker at henvende mig direkte til Statsminister Olof Palme, hvis dette kan lade sig gøre.

 

Jeg ønsker at sige:

Hr. Statsminister. Jeg er den mand, der for 16 år siden skød Dem ned på åben gade, fordi jeg var utilfreds med hele Systemet og Landets Styreform. I dag er jeg klar over, at det, jeg har gjort, var en Udåd, som aldrig burde have fundet sted.

Jeg ønsker at bede Dem tilgive mig, at jeg på så ubarmhjertig en måde afbrød Deres liv og ønsker samtidig at sige til Dem, at jeg i dag er klar over, hvad det var, jeg gjorde, da jeg berøvede Dem livet, så Det svenske Folk mistede deres gode Statsminister.

 

Til Det svenske Folk ønsker jeg at sige:

Jeg er den mand, der den 28. februar 1986 skød Jeres Statsminister Olof Palme ned på åben gade, da han fredelig kom spadserende sammen med sin Kone, og denne Udåd beder jeg hver eneste svensk mand, kvinde eller barn om at tilgive mig, ligesom jeg beder Olof Palmes Kone om at tilgive mig, at jeg udsatte hende for det Chok og den Sorg, det var at miste sin mand på denne nådesløse måde.

 

Jeg er desværre ikke i stand til at gøre det skete godt igen, men jeg bøjer mig dybt

for Jer alle og allermest for Statsministeren, fordi jeg lod mine hadefulde og

hævngerrige tanker blive til virkelighed.

 

Hr. Statsminister Olof Palme.  Formår De at tilgive mig?

 

Olof Palme:

Jeg – Olof Palme, der den 28. februar 1986 faldt for en Snigmorders kugle og derved brat blev revet væk fra den Gerning, Jeg udførte som Statsminister for det Land, Jeg elskede så højt, - Jeg henvender mig i dette øjeblik til ham, som har rettet en dyb Bøn om Tilgivelse for denne handling til mig.

 

Jeg ønsker at sige til dig, at dét, du har gjort, var en frygtelig Handling, som ikke alene rystede Sverige dybt men de fleste lande i Europa. Når sådant noget sker, bidrager det til at skabe Utryghed og Angst og Fortvivlelse hos mennesker overalt i Sverige, og svage Sjæle kunne måske fristes til at følge dit eksempel i andre sammenhænge. Derfor må sådan en ting ikke finde sted.

 

Min kære Ven.

Du angrer dette Mord dybt og beder mig om at tilgive dig denne Handling.

 

Jeg – Olof Palme ønsker i hele Sveriges påhør at sige til dig, at Jeg føler, at din Anger er ægte, og det får mig til at tage din hånd og sige til dig:

 

Min  kære  Ven.

Alt  er  dig  tilgivet !

                                                                                                                                                                          

   Olof Palme

 

 

                                                                 ¬

                                                     

        18. marts 2002                        

Ham, der blev Olof Palmes Banemand

 

 r

 

 

h h h

 

Denne HILSEN   har     Hanne  Leffler      modtaget

   under  tankeinspiration

 

den   13. marts 2013 af 

                                                                        

     Gunnar Wennerberg

( 1817 – 1901 )

        EN HILSEN TIL SVERIGE

            

 ¬

 

Når Jeg – Gunnar Wennerberg skal sende en Hilsen til Sverige,

så kan dette kun foregå på én måde.

 

Som skaberen af musikken og teksten til ”Gluntarne”, som er noget af det, Jeg stadig huskes for, ønsker Jeg

at sende denne vise til mit kære gamle Fædreland - Sverige i håb om, at Jeg stadig kan ramme den tone, som

sætter Folks hjerter i glade stemninger.

 

Melodi: Herre min Gud, vad den månen lyser

 

  1. Hejsa til alle i Sveriges Rige,

hejsa fra ham, som kunne skrive Sang.

Jeg vil nu søge at lade stige

helt op til Himmelen min næste Sang.

Landet det ligger her for mit øje

smuk og vakker lig’som det var engang.

Hejsa til alle i Sveriges Rige,

hejsa fra ham, som kunne skrive Sang.

 

 

  1. Se, mine Gluntar – de står på Bakken.

Snart vil de komme her og gi’ en Sang.

Sangen er ny; - ganske frisk er lakken;

nu vil de begge synge end engang.

Herre Gud. Tåren,  som står i øjet

sker, fordi jeg lytter til denne klang.

Se, mine Gluntar- de står på Bakken.

Snart vil de komme her og gi’ en Sang.

 

 

  1. Nu lytter svalerne hist ved muren.

Vinden den sagtner et sekund sin færd.

Fossen den sukker midt under turen;

åh – hør nu fløjter glad den sorte stær.

Ak, mine Gluntar de synger stadig.

Klangen den står stadig mit hjerte nær.

Nu lytter svalerne hist ved muren.

Vinden den sagtner et sekund sin færd.

 

 

  1. Lyt Sverige, lyt til de vakre toner!

Disse er skabt i en forgangen tid.

Jeg – Wennerberg skabte disse toner;

nu kom med Gluntarne de atter hid.

Sangen, I hører, os ret fornøjer;

Jorden bli’r forvandlet fra sort til hvid.

Lyt Sverige, lyt til de vakre toner!

Disse er skabt i en forgangen tid.

 

 

  1. Sverige din tone er skøn og ægte;

hver tone går os ret til hjertet ind.

Hvis Jeg i dag skulle noget vægte,

var det dit stolte og dit tapre sind.

Nu vil med Sangen Jeg nå det Høje.

Tonerne sig lister i Himlen ind.

G U D:

Ak Wennerberg, - Tonerne MIG fryder.

JEG vil dig takke rørt for hver og én!

z

                                                       

 

      13. marts 2013                               Gunnar Wennerberg

 

 

                                                                              ¬

 

 

        ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at OLOF PALME, der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler via sin Tanke, at han ønsker at sende en HILSEN TIL SVERIGE.

Efter at vi begge har budt ham hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration, ligesom sangenes melodier bliver mig meddelt. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

Det samme gælder for "Gluntarnas" Skaber - GUNNAR WENNERBERG.

                                                                          Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler

  

                                 

                       ]                

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

 

Venlig Hilsen   Hanne   Leffler

 

 

µ

 

 

 

d d d