AKSEL SCHIØTZ - een af Danmarks mest elskede og mest gudbenådede Sangere overgav Danmark denne HILSEN den 9. marts 1998:

 

TTT     h

Denne HILSEN   har   

Hanne  Leffler   modtaget

under  tankeinspiration 

den 9. marts 1998 af

SANGEREN  

AKSEL  SCHIØTZ 

(1906 – 1975 )

 

 

EN HILSEN TIL DANMARK

 

vv

 

 

¬

 

 

Jeg – der engang var  Aksel Schiøtz  - står her i dag ved en elsket kvindes side,

hvis navn er  Hanne  Leffler – og skal  forsøge gennem hende at sende

          EN  H I L S E N  T I L   D E T  D A N S K E  F O L K.

 

+

    

Mine kære danske Venner !

Minderne overvælder mig næsten i dette øjeblik. – Min Liv hos Jer var fyldt med både sorger og glæder.

 

Jeg - Aksel Schiøtz  blev kendt og elsket som SANGER  af hele det danske Folk, og  aldrig har Jeg følt min opgave både sværere og lettere end under Anden Verdenskrig, hvor Jeg blev sat til at lede de store  ALSANG-STÆVNER, der skød frem overalt i landet.

Jeg følte denne opgave så stor og vidunderlig, at hvis selve HIMLENS  G U D  havde stået bagved mig og dirigeret det hele, var Jeg ikke blevet spor forbavset.

 

Jeg er ganske sikker på, at netop  D e n  D a n s k e  S a n g  båret frem at tusinde

stemmer var med til at holde Modet og Håbet oppe hos befolkningen i den svære tid,

så  Jeg takker  Jer  alle,  fordi Jeg fik lov at synge for Jer til disse Stævner.

 

® ® ®

        Jeg mindes endnu en lille episode fra mit liv i  DANMARK.

Alsangen havde lydt højt og klart. – Aldrig havde den lydt smukkere og mere kraftfuldt end den dag. – Solen skinnede. – Det var én af de aller-smukkeste sommerdage i Danmark, og Jeg var netop blevet færdig med det sidste vers af 

        Moders navn er en himmelsk lyd,

da en sindig bonde kom hen til mig med pibe i munden og med smil i øjet.

Han havde sin lille datter med ved hånden, og hun ville meget gerne spørge hr. Schiøtz om noget, og hun spurgte:

                  Sig mig hr. Schiøtz, synger du også  f o r  oppe i  HIMLEN,

  når  E n g l e n e  synger  ?

 

Vi smilede begge, faderen og Jeg , og Jeg måtte skjule min rørelse. - Den lille pige måtte åbenbart have synes, at jeg sang smukt.

ccc

Men ellers var det en tung tid for  DANMARK at komme igennem – Besættelsestiden - selvom  vi  slap billigt i forhold til det øvrige  EUROPA.  

Jeg er glad og taknemmelig, hvis Jeg med min sang har kunnet bidrage til at opmuntre og glæde Danskerne lidt.

En ting, der også frydede mig meget at synge – var B. S. Ingemann’s  skønne Morgen- og aftensange.-

Aldrig har Jeg følt mig mere i pagt med  U N I V E R S E T’s   G U D, end  når Jeg sang én af disse, - og Jeg ved, at Jeg har glædet talrige af mine landsmænd med disse sange.

 

De er  u t r o l i g t  s m u k k e  alle sammen med  C. E. F.  Weyse’s  melodier til.

 

Teksten er rørende, enkel og går lige til hjertet, og Ingemann’s gudsforhold har han formået at skildre så smukt, at næppe nogen dansk Digter har kunnet gøre det smukkere.

Det er svært at sige, hvilken der står mit hjerte nærmest, så smukke er de alle sammen.

         Dog tror Jeg – hvis Jeg skal vælge – at Jeg vil vælge 

      I   f j e r n e   K i r k e t å r n e  h i s t

hvor eet af versene lyder:

 

                  Det barn, som synes mest forladt

                  GUD-FADER  selv vil bevare.

                  H A N  sender i den stille nat

                  til Jorden sin Engle-skare. –

                  De sprede deres vinger ud

                  når alle øjne sig lukke.

                  Selv våger hele Verdens  G U D

                  ved skabningens  s t o r e  v u g g e .

                                                            B. S. Ingemann

 

   

 

Jeg havde den store glæde at få lov at spille med i  Weyse-filmen:

”J e g  h a r  e l s k e t  o g  l e v e t ”

hvor Jeg fik lov at synge  Ingemann’s  skønne sange. –

 

Gid denne film stadig må leve i Danskernes hjerte, og at Danmarks Radio med mellemrum ville vise den, for det tror Jeg, at der er mange, der vil blive glade for. Og Jeg ved i hvert fald een, der vil blive glad for det, og det er mit lille flinke Medium Hanne Leffler, der i årevis har ønsket at gense denne film på T. V..

 

Selv  blev Jeg desværre syg - som de fleste jo nok endnu kan huske - og flyttede til AMERIKA.  - Jeg vendte dog senere tilbage til DANMARK,  for her følte Jeg, at Jeg hørte hjemme. –

H e r  l å  m i t  h j e r t e.  - 

Men Jeg nåede aldrig de højder med min sang, som Jeg havde nået, før Jeg blev syg.

 

Tilbage er der nu kun at sige, at den kvinde, der formidler denne Hilsen - Hanne   Leffleren dag vil blive et meget kendt Medium. - Der vil foreligge mange flere Hilsener ikke alene fra berømte afdøde Danskere - men også fra andre kendte Personligheder som fx Negerretsforkæmperen Martin Luther King gennem hendes hånd.

 

Min taknemmelighed over, at hun vil formidle min Hilsen  til  Danmark  er så stor, at Jeg er glad for at kunne sige, at denne Kvinde har G U D med sig overalt, hvor hun færdes.

 

Og til Jer, mine kære landsmænd vil Jeg  - Aksel Schiøtz  sige:

 

Bliv ved med at elske Jeres danske sange og syng dem af og til,

når I er sammen, for vi har i DANMARK

D e n   s t ø r s t e   S a n g s k a t

af  s a m t l i g e  Lande på Jorden.

 

Må  G U D  være  med  hver  enkelt  af  Jer.

                                      

                 9. marts 1998                                   AKSEL  SCHIØTZ 

 

 

 

 

                                     BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

 

 

µ

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at AKSEL SCHIØTZ, der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved min side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en HILSEN til DANMARK.

Han bliver budt hjertelig Velkommen. - Jeg lytter og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration. Det er hver gang en oplevelse at modtage en sådan Hilsen eller Budskab fra så højtstående en Person   -                                                     

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

  

                         Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                                                                                  

 

leffler@webspeed.dk

 

 

 d d d