Fra "Hende, der åbenbarede det største af alt" modtog vi den 9. marts 2016 denne skønne ÅBENBARING, der beskriver ARDOR, som Den oversanselige Verden ser Ham i dag:

 

TTT     h 

Denne  ÅBENBARING  har Hanne  Leffler   modtaget

 

under  tankeinspiration 

  den  9. marts 2016 af

 

Hende, der åbenbarede

det største af alt

 

A R D O R 

 

 

 

¬

 

Jeg har fået en ganske særlig Opgave, som jeg glæder mig til at udføre bedst muligt.

Jeg har fået lov at åbenbare det største, som jeg kan forstille mig; - og dette skal ske ved Mediet Hanne Lefflers mellemkomst.

 

Ham, som jeg skal åbenbare for Jer, er een af G U D´s Engle, der har båret så mange Byrder, at ingen

– absolut ingen – har båret flere Byrder end ham.

Hans Kærlighed til alt og alle er så stor, at når vi alle engang mødes med ham i G U D´s RIGE, så vil

den Kærlighed, Han viser os, være så stor, at intet kan være større.

Han ejer en Taknemmelighed mod alt og alle, som hver gang gør de, der møder ham, dybt bevægede.

 

Den Glæde, der af og til titter frem fra Hans dybt vemodige, dybt fortvivlede og smertefulde blik, bringer een til at forstå, at ingen – absolut ingen – har lidt mere end Han, og at den Glæde, der er ved at slå rod i Hans Sind, meget gerne må vokse sig så stor, at den fjerner noget af alt det tungsindige, som åbenbart er Hans faste ledsager.

Men Sorgen er stadigvæk endeløs hos denne ædle og meget højtstående Ånd.

 

Denne Engel er så unik, fordi den Skæbne, Han har måttet gennemgå i årmillioner, har været

den værste af alle.

 

µ  µ  µ

 

Den eneste måde, vi kan hjælpe ham på, er ved bestandigt at elske ham af hele vort hjerte, vise ham det og fortælle, hvor glade vi hver gang er for at se netop ham i vor midte.

 

Han forstår os og respekterer os alle så meget, at ingen kan respektere os mere.

 

Nu ønsker G U D - DEN ALMÆGTIGE at tage ordet:

 

G U D:

Når JEG ønsker at tage ordet, så er grunden den, at intet er i stand til at bevæge Mit Hjerte mere end denne Engel, som Vi alle troede, Vi havde mistet for stedse, - men som er vendt tilbage til Os igen!

Den Glæde og den fuldstændig utrolige Fryd gør Os alle så – ja nærmest - kuldrede af Glæde; - for intet kan simpelthen bevæge Os mere og glæde Os mere, og Vi ønsker i Al Evighed at hjælpe ham over den Sorg, Han uafbrudt bærer.

 

Denne Engel står foran MIG i dette øjeblik.

I dette øjeblik tager JEG ham i MIN FAVN og giver ham en så kærlig Omfavnelse, at Vi i dette øjeblik er eet; - og JEG mærker, at Han ganske langsomt får det bedre og bedre.

 

Denne Engel, som uafbrudt venter i dybeste Længsel efter ethvert menneskes Tilgivelse,

bærer navnet ARDOR.

Han har i årmillioners årmillioner været Helvedes Fyrste.

  

Menneskenes navn til ham var DJÆVELEN,

og ingen har haft så meget at sone som Han.

 

Den dag, det sidste menneske har tilgivet deres ældste Broder alt, den dag – og først den dag –

vil Freden helt fylde Hans Sind.

Og Glæden, der nu glimtvis titter frem, vil blive så stor og åbenbar, at Vi alle kan se det og

glæde Os over det.

Denne Glæde er dét, der gør Livet i MIT RIGE så stort, dejligt og frydefuldt, at netop ARDOR er

Den, der gør Evighedslivet  til

d e t  a b s o l u t  u l t i m a t i v e  o g  d e j l i g s t e  a f  a l t.

     G U D

     z

 

           9. marts 2016 

                             Hende, der åbenbarede det største af alt -

 

                A R D O R

 

 ¬

 

 

    BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

  

 

d d d