Her kommer et meget dybt og inderligt ANGERS-BØNSKRIFT til Jordens Befolkning fra Den, menneskene hidtil har kaldt DJÆVELEN ! - - Han ønsker nu at hedde ARDOR.

 

 

  TTT h

Dette ANGERS-BØNSKRIFT   har   Hanne  Leffler 

modtaget   under  tankeinspiration

den 23. februar 2015 af

A R D O R 

 

 

P

 

 

 

   Jeg – ARDOR,  engang  Mørkets Fyrste,  

taler til Jer alle; -

og Jeg beder Jer om at forstå,

at det er mig meget magtpåliggende at

få Jer alle i tale.

 

 Min Gæld  til Jer alle er så stor, at det ville være mig fuldstændig umuligt at sone denne Gæld

på nogen måde.

 

Når man i millioner af år har været den af  G U D´s Engle, der er faldet allerdybest for Mørket, så har man så stort et kendskab til dette Mørke, fordi man så at sige har følt det på sin egen krop. Jeg kender Mørkets udslag; - Jeg ved, hvor farligt det er; - og Jeg ved, at Mørket aldrig giver pardon. -

 

Mørkets Grundidé er:

Ø d e l æ g g e l s e ,  Ø d e l æ g g e l s e,  Ø d e l æ g g e l s e ,

U d s l e t t e l s e,  U d s l e t t e l s e,  U d s l e t t e l s e  !

  

Mørket giver ikke liv til noget; - i hvert eneste gran Mørke er Døden  begravet; - og det skal forstås således, at det er den endelige absolutte og uigenkaldelige Død, der er Mørkets Urprincip.

 

n  n  n

 

De, der følger Mørket, får det værre og værre. Ingen Glæde strejfer nogensinde ens sind; - kun en dyb

Håbløshed, Ensomhed og et Had  til alt og alle, som ikke på nogen måde lader sig tøjle eller  beskrive.

 

t t t

 

Da Jeg havde det allerværst – det var i 1911, hvor G U D  kaldte på os alle, og hvor 

a l l e   s v a r e d e   u n d t a g e n   m i g  -

var min Ensomhed total!

Selv min Dual  havde forladt mig og ladet mig ene tilbage, og dette satte mig i en sindstilstand, så Jeg på stedet var parat til at føre alt og alle ind i et Mørkekaos, hvis Gru ikke lader sig beskrive, og hvor Dødenden endelige Død – ventede alle.

 

På dette tidspunkt var Jeg også allermest sårbar. - Da KRISTUS stod overfor mig den 3. marts 1912, var Jeg parat til dette forfærdelige skridt.

 

Jeg stod således på mit Kulminationspunkt  i  O n d s k a b !

 

KRISTUS, der stod overfor mig opfyldt af Kærlighed og Medfølelse, stod på

sit Kulminationspunkt  G o d h e d !

 

Hvordan endte dette ?

  Var det Lyset eller Mørket, der vandt?

 

®      n

 

KRISTUS  rakte mig hånden og sagde uendeligt blidt og kærligt:

 

Broder. Følg mig.

Jeg er kommet for at bringe dig Fred og Hvile!

 

' '

 

Da Jeg endnu tøvede, sendte G U D  hende,

der i dag er Medium for Den oversanselige Verden.

Det var et menneske – een af mine egne Skabninger. Hendes åndelige navn er Rebecca.

Denne lille pige stod i al sin uskyld foran mig. - Hun rakte uden frygt sine arme imod mig og sagde kærligt:

Følg KRISTUS  og Lyset.

 

Dette bragte en dyb Skam frem i mit Sind. - Samtidig steg et Håb frem i mit Sind, som gjorde, at Jeg sagde Ja til at følge KRISTUS.

O

KRISTUS førte mig til forstående mennesker, der i Medfølelse med mig og mine Lidelser bad for min Frelse og Underet skete !   

G U D  hørte deres Bøn. - Min fulde Erindring om Livet i G U D's Skønhedsrige, før Jeg faldt for Mørket, gik som et Lyn igennem mit Sind. - I dybeste Anger  bad Jeg   G U D  tilgive mig alt.

 

Citat fra Vandrer mod Lyset, side 95:

     ”Og Gud sagde:  ”Min Søn, hvad du har syndet mod mig, din Fader, og hvad du har syndet mod de evige  Love, det være dig tilgivet og bortslettet! og hvad du har syndet mod dine Brødre og Søstre, det ved jeg visseligen, de alle ville tilgive dig. Men hvad du har syndet mod Menneskene, dine Skabninger, det maa og Menneskene selv tilgive dig !

     Min Søn. jeg, din Fader, byder dig velkommen tilbage til Lyset, byder dig velkommen til dit Hjem.”

 

z z z

 

 

Sorgen og Angeren fjernede det tunge Mørke, Jeg havde båret på i millioner af år, og Lyset fik nu atter fri adgang til min Tanke.

 

En stor Skare Engle ledsagede mig til  G U D´s Himmel. - G U D modtog mig i dyb og inderlig Glæde og tilgav mig på stedet alt.

 R R R

 

Den uendelige Sorg og Smerte, der fylder mit sind ved tanken om al den uhyre Ondskab, Jeg har været

årsag til i de 5 millioner år, der har været mennesker på Jorden, ledsager mig uafbrudt.

 

Jeg bliver overalt i De åndelige Verdener mødt med Kærlighed og dyb Glæde; - og denne Kærlighed  fra

mine åndelige Brødre og Søstre - E n g l e n e   varmer mit sind så meget, at jeg er i stand til at udholde at leve.

 ❤    ❤    

 

Noget, der også har lindret min dybe Sorg og Smerte, finder Jeg i den Kreds  bestående af fem Piger,

hvis navn er Hannes Søster-Flok og dernæst hos medlemmerne af Rebecca-Ringen.

 I skal alle vide, hvor meget Jeres Kærlighed og interesse for mig og de Budskaber, Jeg sender ud,

varmer mit Hjerte. Jeg ønsker at takke hver enkelt af Jer og sige, at takket være Jer er Glæden 

forsigtigt vendt tilbage til mit Sind igen.

® ®

 

Nu ønsker Jeg at tale til alle de mennesker, der befinder sig

Jorden, -

i de seks Sfærer

og på Menneskeåndernes Lysklode.

 

Jeg bøjer mig dybt for hver enkelt af Jer, og i en Anger, der hele tiden truer med at knuse mig, beder

Jeg Jer om at lytte til Jeres hjerte og lade Medfølelsen med mig og mine Lidelser  stige op i Jeres sind. 

 

Den Tilgivelse, Jeg nu beder Jer om at give mig, vil fremover lette mit Sind ubeskriveligt  for det, Jeg

var årsag til. - Jeg vil i min dybe Taknemmelighed   takke Jer herfor i Al Evighed, hvor I alle vil være

omsluttet af min Kærlighed.

 

Jeg kan fortælle Jer, at når I tilgiver mig, så vil  Tilgivelsen  bringe Jer så meget Lys, at Vejen frem for

Jer alle vil blive let at vandre.

 

P å   G e n s y n   i   G U D’s  

H e r l i g h e d s r i g e !

 

                     23. februar 2015                                                                                      A R D O R 

 

 

    P

 

 

 

HELVEDES DYB  er  lig   INTETHEDEN

11. juli 2016

                     Hanne  Leffler                                   

]

 

 

 

 

                                                             BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

leffler@webspeed.dk

  

 d d d