ÅBENBARINGEN om GUD's SKØNHEDSRIGE. - På den nederste linie finder du: - 1. Sangen om GUD's RIGE og - 2. SANGEN om PARADISET.

 

 TTT   h

     Denne ÅBENBARING

   har Hanne  Leffler        

               modtaget under  tankeinspiration  

den 19. december 2014 af

Den forventningsfulde

   

                G U D's 

     S K Ø N H E D S R I G E

 

 

 

 µ               

 

Himlen er et fjernt tåget begreb for de fleste.

Hvor ligger Himlen, og hvordan ser Himlen ud?

 

Det er næsten umuligt for et menneske at forestille sig noget, der er så fjernt og uforståeligt som netop Himlen.

Himlen, der er det samme som G U D´s RIGE, befinder sig nøjagtig i Centrum af det mægtige Univers; - og dette Rige er så stort, at hvis man tegner Universet som en cirkel med en radius på 30 cm, så har G U D´s RIGE en radius på 1 cm.

 

Dette usandsynligt store RIGE skal være Opholdssted i Al Evighed for G U D,  G U D´s TOLV

TJENERE og G U D´s samlede Børneflok, der -  selv om den er umådelig stor, alligevel må

siges at have rigtig god plads i dette mægtige RIGE.

 

                                                      ® ® ®

 

G U D´s RIGE er samtidigt det skønneste og mest ophøjede sted af alt i hele Universet. Det

er skabt af Lysets aller allerhøjeste Svingninger, og det giver det hele en Air af højeste

Skønhed, største Udfoldelsesmuligheder og en uendelig Variation af alt i dette RIGE, som –

skabt at LYSETS øverste HERRE, må siges at være fuldendt i Nte potens.

 

|||||||{|

                                      

 At beskrive G U D´s RIGE nærmere for menneskene, er umuligt. De mangler enhver mulighed for at forstå det; - og intet jordisk sprog ejer begreber, der blot nogenlunde kan dække dette RIGES ubeskrivelige Skønhed.

Hvert eneste menneske vil, når det har været igennem en lang udvikling, få plads i dette RIGE, hvor Livet udfolder sig på absolut højeste niveau af alt.

 

  Dette  Evighedsliv  er  G U D´s  Gave  til

 ethvert  af  Sine  Børn.  

   

G U D har banet vejen for alle Sine Børn; - men de bestemmer selv, hvornår de vil betræde denne vej. For G U D's faldne Engle, der har befundet sig i årmillioner i Helved-Sfæren, er vejen til  G U D´s RIGE så absolut den længste af alle. For de af  G U D´s Børn, der følger Mørkets Veje, kan vejen til deres FADERS RIGE blive lang; - hvorimod vejen for de Børn, der følger Lyset, vil føles let og solbeskinnet at følge.

G U D er nødt til at vente til Hans Børn  s e l v finder vejen til Hans Rige, og grunden til

dette er, at det  er i kraft af den frie Viljes valg, enhver finder denne vej.

                                                      ¶  ¶ 

 

Den Glæde, der vil gennemstrømme ethvert af  G U D´s Børn, når han eller hun i kraft af sin frie Viljes valg, står foran Porten til G U D´s RIGE, vil ikke kunne sammenlignes med noget som helst andet. Den vil næsten sprænge ens sind; - og en fuldkommen ubeskrivelig jublende Følelse vil stige op i ens sind, så alt det forgangne må vige pladsen for dette vidunderlige. I en sådan tilstand af Glæde og Jubel bliver man ført ind i G U D´s RIGE og modtaget af G U D  Selv, der i dyb og inderlig Glæde byder Sit Barn Velkommen efter den lange rejse, han og hun har været sendt ud på.

      z     z     z

Den Omfavnelse, G U D  ledsager disse Ord med, vil føles, som om man i dette øjeblik bliver

til eet med sin SKABER – UNIVERSETS G U D; - og det vil gøre et så voldsomt og

uudsletteligt indtryk på den pågældende, at han eller hun i Al Evighed  vil betragte dette

som sit Livs

S T Ø R S T E   O P L E V E L S E.

 

 

                                        19. december 2014         Den forventningsfulde

 

 

  µ

   

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

 

  

µ

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at den Persons Ånd, det drejer sig om, om natten bliver søvnfrigjort af  Skytsånden og ført til mit Domicil.

Her sidder min Medhjælper Kirsten Pedersen og jeg parate til at modtage hende. - Usynligt står hun ved vor side. - Jeg lytter og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.  

                                                          Kirsten Pedersen                     Hanne   Leffler                

leffler@webspeed.dk                              ]

 

d d d