De to, der myrdede den katolske Præst JACQUES HAMEL foran Alteret i den franske by Saint Etienne-du-Rouvay beder her i dyb Anger denne Præst om Tilgivelse for denne forfærdelige Udåd. --- GUD giver herefter en beskrivelse af, hvordan man i Den oversanselige Verden ser på dette Mord.

 

 TTT     h

Denne BØN OM TILGIVELSE

har   Hanne  Leffler    modtaget

under  tankeinspiration

den 28. juli 2016 mellem

Abdel Kermiche og Abdel Malik Petitjean og

Den katolske Præst Jacques Hamel

 

 

U

 

 

 Abdel Kermiche og Abdel Malik Petitjean:

 

Vi står foran vort livs største Katastrofe. Den Handling, vi står bag, er så styg,

at vi ikke kan forestille os, noget kan være styggere.

 

Vi trængte ind i Kirken i Saint Etienne-du-Rouvay med det faste forsæt at skære halsen over på den ældre Præst, der stod oppe ved Alteret. Vi følte, at vi ved at få ram på ham virkelig talte deres Sag, der stod bag. - Det var ISIS, der svor Død over alle vantro i Verden.

 mm

Ifølge deres mening, som også var vor mening, skal vi med mellemrum vise, hvad der sker de vantro, der vender ryggen til Allah. De har simpelthen ikke fortjent af leve; - og det var dét, vi ønskede at fortælle ved Mordet på denne Præst.

 

Vi var begge aldeles overbeviste om, at det, der skulle ske, skete i en hellig Sags Tjeneste.

Da vi kom ud fra Kirken, blev vi begge dræbt af det franske Politi.

 

Da vi hver især vågnede op af Dødssøvnen, ramte dét, vi havde gjort, os med så frygtelig en kraft, at vi tusinde gange ville have ønsket, at vi aldrig var gået ind i den Kirke.

Det stod fuldstændig klart for os begge, at denne gamle Præst intet som helst havde at gøre med ISIS og deres Religion.

 

Vi følge en Anger, der var ved at sprænge vort sind; - og Sorgen over dét, vi havde gjort, var så stor,

at vi kaldte på vor SKABER og bad HAM om at udslette os på stedet.

 

G U D:

M i n e  B ø r n .

Det Mord, I begge står bag på Præsten i Kirken i Saint Etienne-du-Rouvay, er én af Mørkets forfærdelige Gerninger.

Hensigten bag Mordet – som er krig mod alle vantro – er af Mørkets grusomme Påfund, - og de, der følger Mørket, fremmer Hadet og Ondskaben i Verden.

 

Ingen har ret til at angribe deres medmennesker, fordi de har en anden Tro, end de selv har.

 

JEG – ALTETETS G U D og Jeres SKABER – spørger intet menneske om, hvilken Tro de har haft, når de efter Døden skal aflægge Regnskab for deres Liv på Jorden. Hvis de har behandlet deres medmennesker med respekt og værdighed og fulgt Lysets Veje, så er deres Regnskab i orden.

I beder MIG om øjeblikkelig Udslettelse, fordi Angeren over Jeres Handling er ved at knuse Jer totalt. -  I skal vide, at I er blevet skabt til at leve i en Lysets Verden.

Der er en udvej, også for Jer.

 

Den Præst, der mistede livet ved Jeres mellemkomst, var een af Mine udsendte Engle. -  I vil nu få mulighed for at tale til denne Præst.

I skal fortælle ham, at Angeren over den måde, I har behandlet ham på, er ved at knuse Jer totalt.

 

I skal bøje Jer for denne Præst og bede ham om Tilgivelse for Jeres nådesløse Handling imod ham.

Hvis Præsten er i stand til at tilgive Jer, så vil I begge få Fred i Jeres sind.

JEG skal ledsage Jer hele vejen.

 

G U D

 

z

 

                         

 De to Drabsmænd:

Vi ønsker at tale til Pastor Jacques Hamel.

 

Vi står begge foran dig med en Anger, der er ved at sprænge vort sind, fordi vi behandlede dig på så grusom og hjerteløs en måde, da du stod ved Alteret for at forrette den pågældende Gudstjeneste.

 

Vi føler ikke, at vi kan udholde at leve, hvis du nægter os din Tilgivelse.

Vær barmhjertig imod os!

 

                                          Abdel Kermiche og Abdel Malik Petitjean

 

¶  ¶   

 

Pastor Jacques Hamel:

Jeg taler til Abdel Kermiche og Abdel Malik Petitjean.

 

I har netop i allerdybeste Anger bedt om Tilgivelse for Jeres grusomme Handling imod mig.

Det, denne Handling har afstedkommet, er en dyb dyb Sorg både blandt menneskene på Jorden – og i endnu højere grad blandt de Engle, der søger at lede menneskene ad Lysets Veje.

Jeg, der tilhører denne Engleflok, bærer Sorg i mit Hjerte, fordi Jeg på denne brutale måde fandt Døden

Jeg kan fortælle Jer, at det vil vare længe, før Jeg kommer over denne Sorg.

 

Jeres Bøn om Tilgivelse har vakt en dyb Medfølelse med Jer begge i mit Sind.

Jeg ved, hvor svært Mørket kan være at modstå på Jorden, og Jeg ønsker i dette øjeblik at sige til Jer begge, at I modtager min hele og fulde Tilgivelse for Jeres Handling imod mig.

 

G U D styrke og trøste Jer fremover!

                                                                                                                                                 

                       18. juli 2016                                                    Jacques Hamel

 

                                                                                 U

 

 

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

Randbemærkning:

Kirsten – du har ret i, at disse to unge mennesker efter at have modtaget min Tilgivelse ikke mere skal inkarneres på Jorden.

 

Du undrer dig derfor over, at Jeg sluttede min Tale til dem med ordene:   Må G U D styrke og trøste Jer fremover.

Jeg kan fortælle dig, at når Jeg sluttede på denne måde, var det, fordi Jeg vidste, at den lutring, de nu begge to skal igennem, vil vare meget længe.

De får undervejs i høj grad brug for, at G U D styrker og trøster dem ; - og dette gælder alle G U D’s faldne Engle  (De Ældste) på Lysets Klode.

                                              Jacques Hamel

 

                                             

d d d