Denne informative ÅBENBARING - "N å r ' M e n n e s k e r ' d ø r" - har vi modtaget den 22. juli 2016 af "UNDERVISEREN", der er een af GUD's ENGLE .

 

TTT  h 

Denne  Åbenbaring

har  Hanne  Leffler   modtaget

under  tankeinspiration   den  22. juli 2016 af

Underviseren 

 

 

 

tu

 

  

Jeg står ved Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersens side,

 og dette er i sig selv en oplevelse.

 

Disse to Kvinder har et samarbejde, som indtil videre har varet i 17 år.

Dét, de to har præsteret, er så unikt, så utroligt og så usædvanligt, at ingen andre ville være i stand til at præstere noget tilsvarende. Hanne Leffler har under tankeinspiration siden 1997 modtaget talrige Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange. Hvert eneste Budskab er modtaget fra oversanselige Væsener. - Hanne har modtaget ordene sætning for sætning, og Kirsten har omhyggeligt skrevet alt ned.

 

Det betyder, at ikke eet eneste ord er af jordisk oprindelse; - alt stammer fra den Verden, som menneskene ikke har nogen mulighed for at sanse på nogen måde.

 

Det fortæller lidt om den enorme arbejdsindsats, begge Pigerne har ydet.

       

Den Åbenbaring, Jeg ønsker at give Jordens Befolkning, vil blive opfattet korrekt af Hanne og omhyggeligt skrevet ned af Kirsten, så der er ingen mulighed for, at noget går tabt undervejs. Dette er meget vigtigt, for det er uvurderlige Budskaber, som Pigerne bestandig modtager og skriver ned.

 

Det er en stor Gåde for mennesker, når de får at vide, at G U D er i stand til at følge hvert eneste af

Sine Børn i SIN TANKE. - G U D´S Sind kan være fyldt til randen af Glæde og Stolthed over dem, og

G U D kan samtidig rumme den dybeste Sorg over andre af Sine Børn, hvis de vælger Mørkets Veje i

stedet for Lysets.

 

Når menneskene forlader Jorden ved Dødens komme, vil de af Skytsånden blive bragt op til én af de

seks astrale Sfærer, G U D har anbragt rundt om Jorden som Opholdssted for menneskeånderne

imellem inkarnationerne.

 

Hver eneste menneskeånd må i tanken gennemgå deres nyligt overståede jordeliv og søge at angre det, der gik forkert. Dette er en meget vigtig tid, og menneskeånderne er ikke færdig med dette, før alt er gennemtænkt nøje.

Når denne periode er overstået, bliver han eller hun af Skytsånden ført ud i den pågældende Sfære,

hvis Skønhed på ethvert område langt overgår Jordens.

 

||||| 

 

?          ?          ? 

Men inden dette sker, ønsker G U D at stille den pågældende menneskeånd nogle spørgsmål.

Det kan for eksempel være, at G U D ønsker at få at vide, hvorfor den pågældende Ånd valgte Mørket i stedet for Lyset. Når alle spørgsmål er besvaret sandfærdigt, meddeler G U D, hvor lang tid han eller hun skal opholde sig i den overjordiske Sfære (som regel 50-60 år) inden næste inkarnation, og derefter overlades menneskeånden til den pågældende Skytsånds omsorg.

 

Der er uafbrudt menneskeånder, der ved Dødens komme forlader Jorden og bliver bragt op

til én af de seks Sfærer.

 

Det betyder,

 

at G U D ikke kun taler med een Person af gangen

 

-  m e n   m e d   a d s k i l l i g e   t u s i n d e .

 

G U D er i stand til dette uafbrudt, medens HAN også klarer alt det øvrige, som for eksempel at høre og bønhøre de millioner af Bønner, som hver dag stiger op fra Jorden til SKABEREN.

Forklaringen på, at G U D uafbrudt er i stand til at rumme alt i SIN TANKE, skal søges i den kendsgerning, at G U D, der satte Tiden i gang, da HAN opstod, er hævet over Tiden og Rummet.

G U D er således i stand til at tale med et ubegrænset antal mennesker, så hvert enkelt menneske føler, at det er ham eller hende alene, G U D henvender sig til. 

Der er plads til hver eneste samtale i G U D´s TANKE ganske uden hensyn til, hvor mange G U D taler med af gangen.

 

G U D´s TANKE er i stand til at rumme alt i Al Evighed.

 

G U D befinder sig i noget, der hedder Syvende Dimension. I denne Dimension eksisterer hverken Tid

eller Rum, og det betyder, at intet som helst kræver plads for at være der

 

Evigheden er i stand til at rumme alt,

hvad der  e r  s k e t , hvad der  s k e r , og hvad der 

v i l  s k e

fordi denne Evighed befinder sig i G U D´s TANKE, der igen befinder sig i Syvende Dimension.

 

Det vil sige, at Evigheden på denne måde fremtræder

uden ende eller begyndelse!

 

              22. juli 2016                                Underviseren

                            

   

tu

                       

 

 

 

 

 

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

 

                                         Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                              

 

T  T  T

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at UNDERVISEREN befinder sig ved vor side som en frigjort Engel. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en ÅBENBARING til Den danske Befolkning.

Efter at vi begge har budt ham hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration,    -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

                                 Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

 

 

 d d d