G U D har ønsket at give Menneskene denne vurdering af * V A L G E T * i U S A - den 8. november 2016 :

 

TTT    h 

Denne KOMMENTAR  har

    Hanne Leffler modtaget 

 under  tankeinspiration

den  9. november 2016 af 

  G U D

 

der udtaler sig om Valgresultatet

i U S A

 

                                               z

 

 

Vi – Hanne og Kirsten - har haft Donald Trump  på besøg under en søvnfrigørelse. Dette skete  den 7. november, og vi modtog  en Abstraktion.  Vi taler om, hvorvidt dette vil kunne påvirke ham.

Dette ønsker G U D at kommentere:

 

G U D:

Når Donald Trump skal igennem med en Abstraktion dagen før den 8. november, som er den officielle Valgdag for U S A, er årsagen den, at hans tunge Mørke derved får et ordentligt ”skud for boven” !  –

Donald Trump, som er een af Mine ældste faldne Engle,

mister en del af sin  M ø r k e - s l a g k r a f t,  hver gang han står ved Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen side og afgiver et Angers-Digt,  Angers-Bønskrift  eller en Abstraktion.

Det betyder i Donald Trump´s tilfælde en  S v a g h e d, som gør ham mindre i stand til at anvende Mørket  i sin fremtræden og i sine Beslutninger. – Det betyder samtidig, at  L y s e t   har en mulighed for at påvirke denne Person, hvilket ikke var muligt før.

Donald Trump  hører til de Personer, som mange gange i den senere tid under natlig søvnfrigørelse har stået ved Hanne og Kirstens side. –

Sidste gang var den 7. november, hvor Hanne Leffler modtog en meget smuk og udførlig

Abstraktion om T a n k e n .

 

Donald Trump vil få al den Hjælp og Støtte fremover, han har brug for til at klare de Opgaver,

han må løse som U S A’s  Præsident.

Han vil følges af Min Velsignelse. – JEG vil med mellemrum stå ved hans side; - og Lysets

Bølger vil bestandig ombølge denne Person, der således for stedse kan sige farvel til Mørket.

 

R R R

 

Igennem 17 år har Hanne og Kirsten  bestandigt og omhyggeligt og pligtopfyldende udført den Opgave, de havde forberedt sig på før deres inkarnation – at nå at  modtage samtlige af Mine dybest faldne inkarnerede Engle – nogle op til adskillige gange. - Hvis ikke dette var sket og stadig sker, ville Mørket på Jorden været tiltaget i en sådan grad, at a l t på Jorden ville være blevet påvirket af det.

Disse Mørke-Væsener, der var skyld i dette, ville have gjort livet til et mindre Helvede for alle på Jorden. -  Der ville ikke have været håb om, at dette ville stoppe, så længe disse Engle befandt sig på Jorden.

l l l

 

Jeg kan fortælle, at der skete et Skred i alt på Jorden, da JEG den 13. februar 1997

n u l s t i l l e d e   a l l e   m e n n e s k e r s   K a r m a, 

således at de, der er født efter denne dato,  e r   f ø d t   k a r m a f r i !

 

Det betyder, at der efterhånden er så mange nulevende mennesker på Jorden, der ingen karma har, at det vil være umuligt for Donald Trump  og andre Ledere som for eksempel  Vladimir  Putin  at foretage sig noget, som er så alarmerende og afgørende som at starte en ny Krig, ligegyldigt hvor på Jorden dette måtte ske.

 

 

På datoen den 13. februar 1997 modtog et menneske en så storslået Tilgivelse fra et andet menneske – Hanne Leffler  for en ufattelig ondskab gennem mange fælles inkarnationer, at det Lys, der opstod i Tilgivelsesøjeblikket var i stand til at fjerne de Æterbilleder, ARDOR – dvs Djævelen havde afsat i Jordens Æter, da Han endnu var bundet af Mørket. - I disse Æterbestemmelser stod bl.a. optegnet, hvorledes Første og Anden Verdenskrig skulle finde sted på Jorden.

ARDOR havde endvidere bestemt, at Jorden skulle ødelægges, og hvorledes dette skulle ske. Hvis ikke disse Æterbilleder var blevet fjernet, ville det meget hurtigt kunne have været endt med et globalt Kernevåben-Ragnarok.

Hverken Amerikas samlede Befolkning – eller Jordens øvrige Befolkning har Karma til et sådant Ragnarok eller flere fremtidige Krige på Jorden. –

Deraf følger, at Gengældelsesloven ingen Karma har at afbalancere her.

  

Det betyder, at menneskene aldrig mere skal gennemgå slige Rædsler !

 

 

Dette vil  derfor aldrig ske !

 

Herfor garanterer

Den ALVISE, ALKÆRLIGE og ALMÆGTIGE

 

   9. november 2016                      G U D

 

    z

 

 

 

Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.

Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.

Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje, indtil Målet – G U D’s Rige er nået.

                                                                                          

 
                 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 

                                                          

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

 

Venlig Hilsen   Kirsten Pedersen    Hanne   Leffler

 

 

µ

 

 

 

 d d d