Denne meget smukke ABSTRAKTION modtog vi den 9. september 2016 af 'Den Taknemmelige', der åbenbarer SANDHEDEN om DØDEN' for os:

 

TTT    h

Denne  ABSTRAKTION

har Hanne  Leffler    modtaget

under  tankeinspiration

   den  9. september 2016  af

Den Taknemmelige

 

Sandheden om Døden

 

 

 %%%  

 

 

Jeg har fået opgaven at give menneskene denne Abstraktion som betaling af den Gæld,

jeg har oparbejdet til menneskene.

 

Der er noget, menneskene altid har lukket øjnene for; - og det er D ø d e n .

 

Alle er selvfølgelig helt klar over, at de skal dø; - men ikke desto mindre lever menneskene, som om Døden slet ikke eksisterer.

 

Grunden til, at menneskene skubber tanken om Døden væk, er den, at man ikke ved, om det er

afslutningen på alt. - Nogle mennesker (de, der har læst Bogen Vandrer mod Lyset og Hanne Lefflers

Budskaber) er klar over, at Døden ikke er afslutningen - men tværtimod indgangen til en ny og

strålende Livs-epoke inden den næste inkarnation på Jorden.

 

Ikke alene lever vi alle videre i vor Åndeskikkelse, - men vi har også mulighed for at møde familie og gode venner under vort ophold i én af de seks astrale Sfære, G U D har anbragt rundt om Jorden til formålet.

Dét, der sker, er, at vi forlader den jordiske Tredimensionelle Verden og stiger op i Fjerde Dimension. For menneskene er dette som at komme i Paradiset. –

G U D har forlenet alle seks Sfærer med en Skønhed, som stiger fra Sfære til Sfære.

I de tre øverste Sfærer er Skønheden så stor, at menneskene er sikre på, at det er selve Himlen, de er kommet i. - Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet der er noget, der er endnu meget smukkere og mere overvældende dejligt..

 

Når menneskene har sejret over det jordiske Mørke – det Onde, så vil KRISTUS frigøre dem fra al

videre inkarnation; - og de vil derefter sammen med en stor Skare menneskeånder blive overført til en

skøn Lysklode, hvor de sammen med deres Dual skal fortsætte deres udvikling.

 

Når de til sidst står som fuldkomne Engle, vil G U D selv byde dem velkommen i SIT RIGE til et liv, der uafbrudt vil stige i 

G l æ d e ,  L y k k e ,  K æ r l i g h e d   o g  H a r m o n i .

                        

 

G U D´s KÆRLIGHED til ethvert af Sine Børn, er uendelig, og Hans Omsorg for dem alle

er helt uden grænse.

 

Hvis menneskene ikke har det godt, er det deres egen skyld.

Hvis de under én af deres inkarnationer følger Mørkets Veje og udfører nogle af Mørkets Ugerninger, så

vil de ifølge Gengældelsesloven skulle rammes af det samme, som dét, de sendte ud, og det vil ske i

næstfølgende inkarnation. - Mennesker, der lider på én eller anden måde, har alle bragt sig selv ind

under Gengældelsesloven.

Denne Lov er skabt af G U D for at hjælpe menneskene så hurtigt og så let som muligt

igennem den jordiske Mørketilværelse.

 

 G U D ønsker ikke, at eet eneste af Hans Børn skal lide. HAN følger uafbrudt hvert menneske på Jorden, - føler med dem, når de lider, og glæder sig, når HAN ser, de går Lysets Veje.

 

G U D, der i kraft af Hanne Lefflers store lydhørhed er i stand til at tale direkte med Sine Børn på Jorden, ønsker at sige dette til Jer alle:

 

G U D:

Må JEG – ALLIVETS SKABER og UNIVERSETS OPRETHOLDER

sige dette til dig og til Jer alle:

 

Hver gang, JEG får kontakt med Mine jordiske Børn, banker Mit HJERTE så højt af GLÆDE,

fordi dét, der er sket, - at JEG kan tale med Jer, -  er så unikt og så helt ud vidunderligt, at I –

hver gang det sker, alle samtidig får så mange kærlige TANKER  fra Mig, at I helt bestemt må

kunne mærke dette, når I læser disse Ord.

 

MIN  VELSIGNELSE   SKAL  FØLGE  JER  ALLE

 

                                                  G U D

 

                                                         z

 

 

 

         9. september 2016                                                     Den Taknemmelige

 

                                                                     %%%

 

 

 

 

               BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

 

leffler@webspeed.dk.

 

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

  

                                                              Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                              

 

T  T  T

 

 

d d d