Digterpræsten KAJ MUNK sender her sin dejlige Hilsen til den danske Befolkning. Denne Hilsen ledsages af Englenes beskrivelse af, hvem Kaj Munk var. - 1. Kaj Munks eget Digt finder I på den vedhæftede side..

 

 

                      

  TTT h                

Denne HILSEN  har

Hanne  Leffler  modtaget

       den  5. oktober 1999  

         under  tankeinspiration af

    KAJ MUNK

      ( 13. Januar 1898 –  4.  Januar 1944 )

     som en

          HILSEN til DANMARK

 

 

?

                                                                            

        

 Mine kære Venner i Danmark.

Jeg  Kaj Munk, tidligere Præst i Vedersø, sender Jer denne Hilsen. 

De fleste danskere kan sikkert huske mig endnu. Jeg skrev i sin tid sangen om ”den blå Anemone”, og den bliver til min store glæde sunget hvert år i Danmark. – Jeg gengiver her det sidste vers:

 

                                For denne rene farve

                                den er mig som en vårens dåb,

                                den la'r mig nyfødt arve

                                en evighed af håb.

                                Så bøjer jeg mig da mod jord              

                                og stryger ømt dit silkeflor,

                                en flig af nådens trone.

                                Du lille anemone,

                                hvor er din Skaber stor!

 

 

      | | |

 

Foruden min præstegerning skrev Jeg en del Dramaer, hvoraf nogle her skal nævnes:

Ordet,  En Idealist, De Udvalgte, Sejren, Han sidder ved Smeltediglen, Niels Ebbesen og Før Cannae.

Jeg skrev stykket "Sejren" (1936) i protest mod Mussolini og stykket  "Han   sidder   ved   Smeltediglen"

(1938) i protest mod jødeforfølgel-serne. - De tre sidste var direkte angreb på nazismen. -

Flere af disse værker opførtes på Det kongelige Teater. Mit mest kendte stykke er "Ordet" om miraklet, - der også blev filmatiseret af Carl Th. Dreyer.

 

   ¶  ¶   

Det lykkedes mig at skrive over 100 sange, hvoraf Jeg særligt vil nævne disse tre:

”Den blå anemone”,

”Sæt grammofonen i stå, min ven” (så sødt som i gamle dage) og

”Der skinner et lys fra en stjerne”. –

De sidste to følger efter min Hilsen.

 

&

 

Nytårsdag 1944 holdt Jeg en Tale stående foran Alteret i Vedersø Kirke. Blot få dage efter - den 4. januar 1944 -  blev jeg kl 5 om morgenen hentet fra mit hjem og blev beordret til at følge med. Jeg måtte forlade min kone Lise og mine fem børn, - alle i dyb angst og uro for min skæbne, - der endte med, at Jeg brutalt blev skudt på en plantage ved Silkeborg.

 

På stedet er der i dag opsat et mindekors.

 

   U 

 

Dette drab gav genlyd over hele landet og bragte Tyskerne i yderligere miskredit, men den, der sørgede allermest over dette, var mig, fordi jeg følte, at min mission endnu ikke var slut i Danmark.

Jeg følte også, at Jeg stod magtesløs og var vidne til Lise og mine børns dybe sorg over den brutale måde, Jeg havde måttet forlade dem uden at kunne gøre noget for at trøste dem.

 

® ® ®

 

Jeg deltog fuldt ud i Glæden, da Danmark atter blev frit 5. maj 1945, selv om Jeg befandt mig i en anden Dimension – nemlig den fjerde Dimension.

Min Glæde var så stor, at Jeg midt i glædesrusen følte en stærk trang til at sige disse ord til Danskerne, som Jeg nu med 54 års forsinkelse får lov at sige:

Mine kære danske Venner.

 

Jeg Kaj Munk, som I alle har anset for død, dræbt af Tyskernes kugler i 1944, deltager fuldt ud i den store Glæde, der i disse timer 5. maj 1945 går hen over Danmark og river alle med sig.

    v v v

 

Denne Glæde og denne  Jubel er uden sidestykke i Danmarks historie.

 

Dét - der skete, da Danmark blev fri for den tyske besættelse var, at Danmark blev fri for Ondskaben, den Ondskab, som blev udsendt af Adolf Hitler, og hvis grene havde bredt sig til det meste af Verden.

 

 £  £  £

 

Der, hvor Jeg nu vil hen med alt dette er, at I nu alle i Danmark har lært, hvad ondskab vil sige. - Det modsatte af ondskab er jo som bekendt : 

 

Kærlighed, Godhed, Barmhjertighed

og Tolerance overfor andre, og en inderlig afsky

overfor alt, hvad der er mørkt, stygt og urent.

 

T T T

 

Dette er I nu klar over, og Jeg Kaj Munk  råber i dag til jer alle

gennem Mediet  Hanne  Leffler  :

 

Mine kære Landsmænd  !  Sky alt ondt i og omkring Jer. Lad aldrig onde og hadefulde tanker få indpas i Jeres sind. Vend Jer fra al racediskrimination og fra al den modvilje, der er i Danmark overfor de fremmede, - de sorte, som I kalder dem.

Disse mennesker er alle Jeres brødre og søstre, og skabt af den samme FADER, som skabte Jer og satte Jer ned på Jorden, og alle er I på vandring hen mod et fælles mål, og dette mål er G U D`s Herlighedsrige, som I alle vil nå en dag - ganske uden hensyn til race, nationalitet, tro eller hudfarve.

 

Jeres Fader elsker Jer alle med samme dybe

uendelige Kærlighed, og intet bedrøver ham mere

end at se,

hvordan I hader, bekriger og forfølger hinanden. 

 

z z z

 

Kære Venner. Den vej, I skal tilbagelægge bliver længere og mere besværlig, hvis I undlader at lægge Jer disse mine ord på sinde og i stedet følger Mørket og det Onde.

 

Y Y Y

 

Jeg - Kaj Munk, siger disse ord af yderste Kærlighed til Jer.

I skal vide, at I alle modtager  uafbrudt opmærksomhed fra Den oversanselige Verdens Engle, idet  G U D  har sendt sine ENGLE ned for at ledsage Jer på Jeres jordelivsvandring, og disse ENGLE advarer Jer øjeblikkelig, hvis I slår ind på Mørket’s ufremkommelige veje.

 

Lykkes det dem ikke at få Jer på ret vej igen, er deres Sorg så stor og dyb, at intet er i stand til at trøste dem.

Hvis I lader det gode få overtaget i Jeres hjerter, og hvis I strækker hånden frem og tager venligt imod alle, der søger Jeres Land, fordi de forhold, de selv lever under, er uudholdelige for dem; - hvis I viser Jeres nabo venlighed, uanset hvad han kan finde på at chikanere Jer med, så er I stærkt på vej til at skabe Fred i den Verden, der alt alt for længe har været i Mørkets og det Ondes Vold.

❤    ❤   

    

Kære Landsmænd, skuf mig ikke i mine forhåbninger til Jer !

Det ønske, Jeg i denne stund bærer i mit sind, er, at Danmark vil gå foran og vise resten af Verden, hvordan man skaber Fred på Jorden, og formår I dette, så vil Danmark være det Land, der vil være sikker på at modtage G U D`s Velsignelse og hvis indbyggere som følge deraf, vil føle en lykke, glæde og fred  i deres sind, som vil overgå alt.

 

    « « «

Den kvinde, der er skyld i, at Jeg overhovedet er i stand til at sende disse ord til Jer og hvis navn er Hanne Leffler, er specielt udvalgt af  G U D til at udføre denne opgave, som hun udfører med yderste omhu, fuldstændig klar over, at ingen af disse tanker er hendes egne.

Hendes tillid til G U D er så stor, at G U D  i alle forhold er med hende og støtter hende, og dette gør, at Hanne er i stand til at nå de højeste resultater.

 

Tag derfor vel imod de Budskaber, hun bringer Jer, og vær overbevist om,

at disse Åbenbaringer alle stammer fra de,

som  underskriver sig.

 

?

 

 

 Denne Hilsen som jeg, Kaj Munk sender til Danmark, ønsker Jeg at afslutte således:

 

     Jeg, der engang var Præst i Vedersø og bar navnet Kaj Munk ,

har en Bøn til Jer i dag: 

 

At I alle vil prøve at gøre  K R I S T I  skønne ord

til virkelighed , som lyder:

 

Elsker  hverandre  som  brødre  og  søstre !

 

 

                                 5. oktober 1999                KAJ MUNK 

 

 

                                              |

 

Vi – Englene fra Sjette Sfære -  ønsker at føje dette til Kaj Munks Hilsen:

 

Vi har af G U D fået opgaven at lede Menneskeheden fremad og opad mod Lys og Fred. Kaj Munk er een af

vore. Han har under hele sit forløb som menneske på Jorden klart vist, hvem han var, og hvad Han stod for.

Da Han den 5. januar 1944 blev hentet af Gestapo og skudt, gik Han i døden uden vaklen.

 

Han afsluttede sit liv på Jorden på en måde, der står for Os alle som en sand forkæmper for den Fred blandt

Menneskene, Han ønskede og håbede på.

 

                    8. oktober 2001

 

                Englene   fra  Sjette Sfære 

     

 

          ¬

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                           ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 

SYNG  OM  FRED

 

¯

 

                                                1. Der skinner et Lys fra en Stjerne

                                                    igennem Natten herned.

                                                    Der lyder en Tone fra Himlen

                                                    til Jorden om Fred – om Fred.

 

                                               2.  Hernede er Lysene stænget.

                                                    I Mørket høres kun Skrig,

                                                   som truer, hoverer og jamrer,

                                                   for Jorden véd kun om Krig.

 

                                                3. Bliv ved, du ensomme Stjerne,

                                                    at sende dit Lys mod Jord,

                                                    til Hjerterne dog omsider

                                                    bøjer sig dybt og tror.

 

                                                4. Og syng om Freden, Guds Engle,

                                                    utrætteligt, syng og spil,

                                                    til Hjerterne dog omsider

                                                    bøjer sig dybt og vil.

                                                                                           Kaj Munk

 

  Sæt grammofonen i stå

 Så sødt som i gamle dage

 musik: Kai Normann Andersen | tekst: Kaj Munk

 
Sæt grammofonen i stå, min ven,
stands saxofonernes klage.
Nu vil vi spille på gige igen
så sødt som i gamle dage.
Inde i byen er alt lidt sært;
bedre til landet at tage,
ud for at mærke det dugger skært
så sødt som i gamle dage.


Nattergalen han stemmer i
til sin forelskede mage
samme velsignede melodi
så sødt som i gamle dage.
Månen må uden elektrisk strøm
endnu over himlen age,
skinner for to, der går hen i drøm,
så sødt som i gamle dage.


Vinden vover i nattens fred
næppe nok ånde at drage.
Stjernerne hvisker om evighed
så sødt som i gamle dage.
Verden er knap så forvandlet endda,
som nogle vil foredrage.
Han siger: Må jeg? og hun si'r: Ja!
så sødt som i gamle dage.

                                         Kaj Munk

 

 

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din Mail-adresse til leffler@webspeed.dk - så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                            

Venlig  Hilsen     Hanne  Leffler

]

Dette Budskab er fremkommet ved, at KAJ MUNK, der efter sin inkarnation er en frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en HILSEN TIL DANMARK.

Efter vor velkomst, lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

 

                                                                 Kirsten Pedersen           Hanne   Leffler               

       

 ]

 

leffler@webspeed.dk

  

 

  

d d d