Vi modtog denne Vurdering af den kommende amerikanske Præsident DONALD TRUMP og den tyske fører ADOLF HITLER den 24. november 2016, og Den, der foretog denne sammenligning - var G U D !

 

T T T  h 

Denne VURDERING  har  Hanne  Leffler     modtaget

under  tankeinspiration

den  14. november 2016 af

G U D

 

 z

der  drager sammenligning mellem Donald Trump og Adolf Hitler

 

 

 

 I

  

Hanne – du har spurgt MIG, om dét, der er sket i Amerika, hvor Donald Trump blev valgt som Præsident, kan sammenlignes med det, der skete i Tyskland i 30-erne, hvor Adolf Hitler forførte den tyske Befolkning.

Du har ret - Hanne. Der er absolut lighedspunkter mellem den succes, Adolf Hitler havde i 1930-erne i Tyskland og den succes, Donald Trump har haft i USA.

 

Som sammenligning kan JEG anføre:

 

l   Adolf Hitler og Donald Trump tilhører begge Gruppen Mine faldne Engle

 

l  De har begge to talegaverne i orden, så alle bliver overbevist om, at dét, de siger, er rigtigt

 

l   Deres Tilhørere er så begejstrede og berørte over dét, de siger, at mange jubler og græder under deres Taler

 

l    Begge fik held til at nå Landets Førsteplads; - Adolf Hitler som Tysklands Rigskansler og Donald Trump som USA´s Præsident.

 

l  Adolf Hitler vandt hele Tyskland (og Verden med) for sig, da han afskaffede arbejdsløsheden i 30-erne, - lovede hver familie en Folkevogn og byggede de meget nødvendige autostradaer.

 

l  Donald Trump har i sine valgrunder givet talrige løfter om at afskaffe arbejdsløsheden, sørge for bedre vilkår til middelstandsfamilierne; - og smide alle illegale Indvandrere ud af USA. Endelig fastholder han, at han agter at bygge en mur mellem Mexico og USA til stor og dyb fortvivlelse for Mexicanerne.

 

Y Y Y

 

Nedenstående punkter viser den ulighed,

der er mellem Adolf Hitler og Donald Trump:

 

l  Adolf Hitler var og forblev ganske uimodtagelig overfor enhver form for Lysets påvirkning.

H a n   v a r  o g   f o r b l e v   M ø r k e t s   t r o   L e j e s v e n d !

 

Donald Trump er absolut modtagelig overfor Lysets påvirkning. Han har stået ved Hanne Leffler og Kirsten Pedersens side så mange gange, at Mørket er ved at tage alvorligt skade i hans Sind.  -  Som tiden går, vil Donald Trump have lettere og lettere ved at assimilere sig med Lyset og Lysets tanker.

 

l   Som tiden gik, blev Adolf Hitler værre og værre. Hadet – navnlig mod Jøderne – var tit ved at kvæle ham, når han holdt sine Taler. Han endte med til sidst at blive som et vildt dyr, når han talte til den tyske Befolkning

 

O Donald Trump bevæger sig i den modsatte bane. Som tiden går, vil Trump blive mere og mere moderat i sine udtalelser; - og han vil få lettere og lettere ved at samarbejde med de, der bekender sig til Lyset.

 

l  Adolf Hitler var så fokuseret på at vinde og vinde og få hele Jorden ind under sit Domæne, at han glemte at bruge fornuften og logikken. Da Slaget ved Stalingrad i Vinteren 1942/43 allerede var tabt, ville Hitler ikke erkende dette. Han forlangte, at de tyske soldater i stedet for at kapitulere skulle fortsætte Kampene. Konsekvensen af dette kostede yderligere tusinder af ulykkelige soldater livet.


O Donald Trump går frem på en lidt anden måde. Han er på det sidste begyndt at veje sine ord for og imod og er til fals for sund fornuft.

 

l Adolf Hitler var så fej, at da det hele brændte om ørerne på ham, begik han Selvmord i Førerbunkeren i 1945.

 

O Hvad man end kan sige om Donald Trump, -  fej er han ikke!

 

 

 

     14. november 2016                                 G U D

 

z

 

                                     

 d d d