Fra Shimon Peres modtog vi den 3. oktober 2016 denne smukke Paradis-Beretning, hvori G U D opfordrer Shimon Peres til at beskrive det PARADIS, han ser ligge udbredt for sine fødder:

  

 

TTT     h

Denne BERETNING   har    Hanne Leffler    modtaget

under  tankeinspiration

den 3. oktober 2016 af

 

Shimon Peres (1923 – 2016)

 

En Paradis-Beretning

 

 

R 

 

 

 Jorden er eet – Paradis er noget ganske andet; - men hvad er Paradiset egentlig for noget?

 

Ordene kommer fra den tidligere israelske Præsident Shimon Peres.

Jeg forlod Jorden den 28. september 2016 - 93 år gammel; - og i alle disse år har Jeg vendt og drejet Livets mange facetter.

Der har været nok at spekulere på!  Livet er jo trods alt mere indviklet end som så.

 

Jeg var til Klima-Topmøde i København 2009, og i et interview med Jyllands-Posten faldt følgende ord:

”Tænk, hvis man kunne bo i Paradis. Det ville være kedeligt. Paradis er en smuk fortælling i en bog; - men ikke i Livet”.

Disse ord ønsker Jeg nu, hvor Jeg kan få lejlighed til det, at gendrive.

Hvordan vil Jeg gøre det?

 

Simpelthen fordi Jeg, der er een af G U D's mange Engle, har været en tur i Paradiset. Da Jeg forlod Jorden, blev Jeg ført direkte op til  G U D, der jo som bekendt befinder sig i Paradiset eller Himlen, som også mange siger.

 

DEN ALMÆGTIGE G U D - Min SKABER -  tog uendeligt kærligt imod mig; -

Hans Ord til mig lød cirka således:

 

G U D:

M i n  k æ r e   S h i m o n  P e r e s .

JEG ønsker at sige dig Tak, fordi du hele Livet igennem har betrådt Fredens vej. Derved er du

gået foran og  har vist vejen for så mange mennesker, at dit liv i sandhed har betydet noget for

menneskene på Jorden.

At du modtog Nobels Fredspris i 1994 viser tydeligt, hvad dit Hjerte var fuldt af.

 

µ µ µ

Du opgav aldrig Håbet om en bedre Verden. Det var om dette, du centrerede dig, og dette hele din Hu stod til.

I Sandhed.

Du var MIG en god og trofast Tjener, og Min Tak for dette vil følge dig altid!

 z z z

 

Dine ord om det Paradis, JEG har skabt til alle Mine BørnEngle og Mennesker – stemmer til gengæld ikke helt med fakta.

Min Søn. Fortæl menneskene, hvordan det Paradis er, du her ser ligge udbredt for dit øje.

Fortæl dem, hvilken Fryd det er for dig at være vendt tilbage hertil. Fortæl dem, at intet – overhovedet intet – kan være skønnere end dette Paradis; - og fortæl dem det i ord, som mennesker forstår!

 

Så er JEG helt sikker på, at mennesker ville føle, at den Stræben, de allerfleste af dem føler,

når de søger at gøre det gode og følge Lysets Veje, også i sandhed er al deres Stræben værd;

- thi når menneskene går Lysets Vej, så fører den vej direkte til

M I T   H I M M E L S K E   P A R A D I S !

 

Min Søn. Fortæl dem, hvad du føler, når du opholder dig her i Paradis.

                                         G U D

 

z

 

Shimon Peres:

Mine ord om, at det ville være kedeligt at bo i Paradis, ønsker Jeg allerførst at gendrive; - for intet kan simpelthen være mere forkert.-  Først ønsker Jeg at henvise til nedenstående ord i Vandrer mod Lysets” Tillægsbog -  ”Spørgsmål og Svar II”, side 69, spørgsmål 43, hvor der bl.a. står:

 

     ”Ingen af Guds først skabte Børn har nogen Sinde følt Kedsomhed i Faderhjemmets Verden. Dette Begreb er fuldkommen ukendt dér.

     Selv om den nyskabte Verden uden om Jorden var som en Perle af stor Skønhed, saa kunde den dog ikke sammenlignes med Guds Riges Herlighed. Thi dette Rige er – i Opbygning, i landskabelig Afveksling og i Farvepragt – fuldkomment indtil det sublime”.

 

VANDRER MOD LYSET 

 

 

  &

G U D vil i Al Evighed være i stand til at variere alt i SIT RIGE, så en stedse stigende Skønhed, stedse stigende Pragt hele tiden vil møde de, der befinder sig i dette RIGE. - G U D, der er selve Skønhedens Mester, er i stand til at berede Sine Børn så ufattelig mange Skønhedsoplevelser, at mennesker på Jorden, der læser dette, vil være ude af stand til at rumme bare en brøkdel af al denne Skønhed på det trin, menneskene befinder sig nu.

 

Da G U D i Tidernes Morgen opstod, opstod samtidig TOLV TJENERE. Disse TJENERE vil i Al Evighed tjene deres HERRE og MESTER af al deres Kraft.

 

En meget vigtig ting er, at de alle – hver især – har Opgaven at sørge for, at hele G U D´s mægtige Børneflok, når de har besejret Mørket og for stedse befinder sig i G U D’s RIGE bestandig får noget, der kan udvikle og glæde dem på enhver måde.

 

Én af Opgaverne er, at disse TOLV TJENERE i Al Evighed vil være i stand til at undervise alle G U D´s BØRN. For eksempel findes der så mange Gåder i G U D´s UNIVERS, at der i Al Evighed vil være nok for disse TJENERE at illustrere, uddybe, forklare og vise.

Enhver TJENER er milevidt hævet over enhver Engel. – Disse TOLV TJENERE er alle så nær G U D, at de er et skønt Billede af denne HØJE MESTER  i  K æ r l i g h e d , M a g t  og  V i s d o m .

 

G U D´s RIGE er det mest unikke, det absolut skønneste og mest betagende Sted at opholde sig for

alle; - og det er det sted i UNIVERSET, hvor

G l æ d e L y k k e ,  K æ r l i g h e d  og  H a r m o n i   

hele tiden kan udvikle sig og stige og stige uafbrudt.

 

                                                      Shimon Peres

 

R

 

G U D:

JEG ønsker at føje dette til Shimon Peres´ fine Paradisberetning:

MIT RIGE, som JEG har anbragt nøjagtig i Centrum af MIT MÆGTIGE UNIVERS, har så mange muligheder for, at et bestandig skønnere samliv mellem alle Mine mange Børn kan udfolde sig; - men den allerstørste mulighed for at give og modtage Kærlighed  på bestandig smukkere vis finder vi blandt Dualer.

JEG har skabt alle Mine Børn som Dualer – som mand og kvinde – bestemt til at ledsage hinanden og elske hinanden med en Kærlighed, der bestandig stiger og stiger i Al Evighed. Menneskene på Jorden følges bestandig af deres Dual gennem de skiftende inkarnationers række.

Og når dette Par i fællesskab har sejret over Mørket, vil KRISTUS frigøre dette Dualpar for stedse fra de jordiske inkarnationer.

 

Derefter vil alle disse mange Dualpar blive overført til en skøn Lysklode, hvor de i stigende

Fryd og Glæde kan udvikle sig til skønne Engle, som JEG i dyb og inderlig Glæde kan byde Velkommen

til det liv, der er over al Forstand, og som varer ved i Al Evighed.

 

G U D

 

z

 

 

G U D´s TOLV TJENERE:

Vi -  G U D´s TOLV TJENERE ser med uafbrudt Længsel frem til, at I mennesker, der lever på

Jorden, følger Lyset og det gode på Jeres vej. For gør I det, så vil den vej, I endnu har

tilbage at vandre, blive afkortet så meget, at I næsten umærkeligt vil blive ført højere og

højere op ad Lysets Himmelsige, - og da vil den Stund komme, hvor Vi -  G U D´s TOLV

TJENERE hver især vil byde Jer velkommen til et liv, der i

             S k ø n h e d ,  G l æ d e  og  F r e d   o v e r g å r   a l t .

 

                3. oktober 2016             G U D’s TOLV TJENERE

 

Z

 

 

G U D:

JEG ønsker, at Aksel Schiøtz skal afslutte denne smukke Hilsen med -

Den, som har Livets mildhed søgt:

 

z

 

  

Den, som har livets mildhed søgt

Fra operetten ”Farinelli”, Emil Reesen og Mogens  Dam:

 

Døden selv kan ej mig skræmme,                          Lykken søger man i blinde,

ingen skælven er i min stemme                             ingen ved, hvor den er at finde.

som forråder mig,                                                  Men hvorhen jeg går,

thi jeg ved, at jeg                                                    som en stjerne står

har dog elsket og jeg kan ej glemme                     over vejen smilet fra en kvinde.

disse timer, gyldne, glade,                                     Hun forgyldte mine dage,

                                           nu da livets bord jeg skal forlade.                          kun med smil jeg tænker nu tilbage.

 

Den som har livets mildhed søgt,                           Den som har livets mildhed søgt,

møder sin skæbne uden frygt,                               møder sin skæbne uden frygt,

såvist vil mig åbnes en himmel,                             såvist vil mig åbnes en himmel,

                                                jeg fandt den her på jord.                                           jeg fandt den her på jord.

 

 

     ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

 z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at  SHIMON PERES   befinder sig ved vor side som en frigjort Engel. -

Her giver han sig til kende via sin Tanke og meddeler, at han ønsker at sende en Beskrivelse af G U D's PARADIS til Jordens Mennesker .

Efter at vi begge har budt ham hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration,    -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

 

                                 Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler   

 

µ

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk. -

Derved bliver du medlem af Rebecca-Ringen og vil automatisk hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber.

                                                                Venlig Hilsen    Hanne   Leffler                                                              

 

T T T

 

 

d d d