FRA UNIVERSETS SKABER og HIMLENS HERRE modtog vi den 1. januar 2017 denne NYTÅRSHILSEN til os alle.- - - - - Endvidere beskriver G U D , hvorledes ARDOR befinder sig nu i LYSETS VERDEN. Det er meget smuk og betagende læsning.

 

 TTT     h 

Denne HILSEN har Hanne Leffler

modtaget

under tankeinspiration den 1. januar 2017

 

G U D 's  Nytårs-Hilsen

 

 z

 

JEG ønsker alle Mine Børn over den hele Jord et godt og glædeligt Nytår.

Må I alle i det nye år følge Lyset på Jeres vej; - for gør I det, må Mørket trække sig tilbage i

slagen tilstand, for så har det ikke mere nogle Jagtmarker, det kan udfolde sig på!

 

JEG er fuldkommen klar over, hvor tungt det kan være at være menneske på Jorden; - men da må JEG minde Jer om, at JEG uafbrudt går ved Jeres side, så JEG er aldrig længere væk, end at I kan få fat i MIG og bede om Hjælp, hvis I føler, at det hele vokser Jer over hovedet.

Og den Hjælp, I modtager, vil føles som en større åndelig styrke, sådan at I kan klare dét, I må og skal klare på Jorden.

 

Husk, at en kærlig Fader eller Moder altid vil hjælpe sine Børn, hvis de har brug for det, - og hvor meget mere skulle JEG - ALTETS SKABER OG LIVETS G U D da ikke støtte og hjælpe Jer, når I har brug for det.

 

Og så kan JEG fortælle Jer, at jo mere I kæmper mod Mørket, og jo mere I retter Jeres tanke

og vilje mod Lyset, jo lettere vil det være for Jer at følge den vej, der fører til MIG og MIT RIGE.

Den Salighed, Fryd, Lykke og Kærlighed, I da vil føle uafbrudt, kan JEG ikke beskrive for Jer

med jordiske ord.

z z z

JEG – Jeres åndelige SKABER og bedste Ven ønsker her på Førstedagen i det nye år at give Jer alle en Hilsen fra Ham, der senere får ordet.

Han er den af Mine Engle, der er faldet dybest af alle; - og Hans Sjælslidelser er og har været

så store, at ingen har måttet gennemgå mere end ham.

 

Ingen har angret og angrer dybere end Han, og Hans stærke Sorg  over alt, hvad Han har budt

Jer mennesker, overgår alt. -

Men denne vedholdende Anger har afpolariseret alt det dybe Mørke, Han i årmillioner måtte

bære, - og i dag står Han for Os alle som  s å  s k ø n   e n   L Y S E N G E L,  at  det  Lys, der

udstråler fra ham, blænder de, der møder ham.

 z z z

Han lider stadig forfærdeligt over den Ondskab, som først og fremmest Han stod bag, og menneskene kan takke ham for hver eneste Krig, der er udkæmpet på Jorden.

 

Hver detalje står tydeligt optegnet i Hans Tanke. Han må gennemtænke alt! Alle de Lidelser in

pleno, Han har bragt over menneskenes hoveder, vil fortsat tynge Hans Sind så meget, at den

dybe Vemod, der bestandig hviler i Hans blik, griber alle om hjertet og fortæller dem, hvor

meget denne – deres ældste Broder – må lide.

 

De Engle, der bestandig omgiver ham, gør alt, hvad de kan for at lette ham for Hans tunge

Byrder. De omfavner ham og viser deres dybe Kærlighed  til netop ham, som de har måttet

undvære i årmillioners årmillioner!

 ❤   ❤   

Det navn, som menneskene har givet ham – D j æ v e l e n , har Han ønsket at ombytte med navnet A R D O R  i håb om, at dette måtte skabe mindre frygt hos menneskene.

 

Det er meget magtpåliggende for ARDOR, at menneskene ophører med at hade og frygte ham.

Og den allerdybeste årsag til dette er den, at Han mere inderligt end noget andet ønsker, at

menneskene – at hvert eneste menneske på Jorden – skal tilgive ham al Ondskab, - thi før det

sidste menneske har tilgivet ham alt, får Han ikke F r e d  i sit stakkels hjerte.

ARDOR ønsker nu at tale til Jer alle:

G U D

 

z

 

 

ARDOR :

Jeg ønsker at takke min FADER for Hans Ord, hvor den dybe KÆRLIGHED, Han omfatter mig

Sin ældste Søn - med, tydeligt kan fornemmes

i hver eneste sætning.

 

Det samme gælder mine Brødre og Søstre – De Yngste – der alle som een har vist mig så megen Kærlighed og Forståelse, at dette har givet mig en dyb Lindring.

 

Det gælder også alle de mennesker, der med dyb Medfølelse har læst min Beretning i Bogen Vandrer mod Lyset, hvor Jeg gør rede for, hvad der er sket fra Tidens begyndelse og til i dag.

 

Mange, mange mennesker på Jorden har givet mig deres Tilgivelse,

og flere vil forhåbentlig følge.

m m m

Det Medium, der modtager mine ord – Hanne Leffler og hendes Søster-Flok samt den Kreds,

hun har dannet – Rebecca-Ringen, har alle i deres tanker tilgivet mig og samtidigt sendt mig

så megen Kærlighed, at det har husvalet mit Sind i en sådan grad, at Jeg ønsker at takke

hver enkelt særligt.

 

Jeg ønsker under disse ord at sætte Lina Sandells smukke Sang:

Kun én dag, et øjeblik ad gangen

 

     Kun én dag, et øjeblik ad gangen!

Hvilken trøst for den forsagte ånd!

Hvorfor skal mig uro holde fangen?

Alting hviler i min faders hånd.

Han, som har for mig en faders hjerte,

hver en dag jo også sende vil

mig den lille del af fryd og smerte,

som jeg netop trænger til.

 

    Nær hos mig han vil mig altid lære

særlig nåde for hver enkelt tid;

hver en dags bekymring han vil bære,

kraft og råd” han kalder sig med flid.

Han vil vogte sine får så kære

mætte sjælen ved sig nådebord.

Som din dag er, skal din styrke være!”

Det er løftet i hans ord.

 

    Hjælp mig da at hvile trygt og stille

kun på dine løfter, herre kær,

og ej troens dybe fred forspilde,

som i ordet kom mit hjerte nær!

Når mit sind er af bekymring fangen,

lær mig tage af din faderhånd

kun én dag, eet øjeblik ad gangen

med en stille, ydmyg ånd!

Lina Sandell.

 

                  1. januar 2017                                                           ARDOR

 

 ¬

 

 

 

    BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 d d d