Fra G U D's TOLV HØJE TJENERE modtog vi den 1. januar 2017 dette BUDSKAB, hvori TJENERNE beskriver en måde, på hvilken Menneskene hurtigst tager Kampen op mod M Ø R K E T !

 

Dette BUDSKAB har Hanne Leffler modtaget

under tankeinspiration den 1. januar 2017 af

G U D´s TOLV TJENERE

 

Z

 

 

Vi - G U D´s TOLV TJENERE ønsker at give menneskene dette Budskab i håb om, at det må nå deres hjerter

og få dem til at forstå, hvor vigtig hver eneste dag i deres liv er.

 

Vi ønsker at indsætte H.V. Kaalunds dejlige Sang her:

 

1.

Jeg elsker den brogede verden

trods al dens nød og strid;

for mig er jorden skøn endnu

som i patriarkernes tid.

 

2.

De snakke, som om den er gammel,

af synd og sorger mæt.

O nej, den flyver endnu i dans

om solen så ung og let !

 

3.

Jeg har grædt, som andre, af smerte,

fordi min boble brast.

Men boblen er ikke verden;

læg verden det ej til last !

 

4.

Var livet en dans på roser,

mon alt da var bedre end nu ?

Hvis ej der var noget at kæmpe for,

hvad var da vel jeg og du ?

 

5.

Kamp må der til, skal livet gro,

ej kamp blot for dagligt brød,

men kamp for frihed i liv og tro –

thi evig stilstand er død !

 

6.

Og derfor elsker jeg verden

trods al dens nød og strid;

for mig er jorden skøn endnu

som i skabelsens ungdomstid !

 

                 H.V. Kaalund 1877

 

y

 

Læg navnlig mærke til verset:

 

Kamp må der til, skal livet gro,

ej kamp blot for dagligt brød,

men kamp for frihed i liv og tro –

Thi evig stilstand er død! 

w w w

 

 

Ja, sandelig er Livet en Kamp.

Digteren Carsten Hauch skrev i sit Digt - Trøst i Modgang:

Vi sendtes hid til arbejd, og ej til lyst og leg. ”

 

Denne Kamp kan foregå på hundrede forskellige måder, men det er en Kamp, I alle ene må kæmpe!

Men faktisk kan dét, der sker i blot eet enkelt minut være afgørende for Jeres liv.

 

Hvis der i det ene minut sker en drejning enten mod Mørket eller Lyset, så vil den kurs, man nu følger, betyde

så meget for den pågældende fremover, at Vi alle TOLV indtrængende vil bede Jer om, - vore kære elskede

Venner på Jorden – at   v æ l g e   L y s e t .

w w w

Vi kan fortælle Jer, at da G U D satte Jer på Jorden, da var det for at kæmpe mod Mørket og vinde over dette Mørke!

Hensigten var ikke, at I skulle forblive på Jorden, - men tværtimod i kraft af Jeres vilje løsrive Jer fra den jordiske Mørkescene og vandre videre ad lysere og lykkeligere veje.

 

Vi ønsker at hjælpe Jer alle så meget, det overhovedet er Os muligt.

 

Derfor har Vi valgt at give Jer en måde at afvæbne Mørket på, som ikke kan slå fejl. Dog skal I huske på, at viljen til at afvæbne Mørket skal være til stede!

X  X

Mørket er let at genkende. Det  l o k k e r,  d r a g e r  og  f r i s t e r  dig ud på en vej, du egentlig godt ved, er forkert.

Mørket   b a g a t e l l i s e r e r  denne vej; - og hvis du protesterer, så viser Mørket alle sine tænder! Det vil

t r u e,  og du føler en f r y g t  for at trodse dette Mørke.

Du føler, at Mørket er det eneste, der er værd at følge og er til sidst klar til at følge Mørket  for enhver pris.

 

Dog, alt det - Mørket gør - er  b l u f !  -  Det er simpelthen l ø g n , at det er det eneste, der er værd at følge, og følger du dette, vinker Afgrunden  forude.

l l l 

Nu er I forberedt til at møde dette Mørke, og I må stadig huske på, at det er Jeres egen Undergang, I går i møde, hvis I følger Mørket !

 

Hvis I møder en tilskyndelse til at være med fx til at bedrage eller udføre et tyveri, så ved I, det er Mørket, der er på spil.

 

Så skal I på stedet gøre front mod dette Mørke og fortælle det, at det godt kan forsvinde; -

I ønsker ikke at følge dette Mørke.

Der vil da ske det, at Mørket bøjer sig for Jeres vilje og forsvinder; -

og I sidder tilbage med en udtalt lettelse over,

at I vandt over dette Mørke.

w w w

 

Som tiden går, bliver det lettere og hurtigere for Jer at afvise Mørket; - og til sidst bliver det så let for Jer, at

Jeres tanke helt automatisk vender front imod al Mørke, I møder på Jeres vej; - og når den stund kommer, så

står I tilbage som Sejrherre overfor den onde, negative Kraft, som Mørket repræsenterer.

 

Og da er tiden inde til, at den største Engel af alle - KRISTUS - frigør Jer fra al videre jordisk inkarnation.

 mmm

 

I vil da stå i den skikkelse, G U D har givet Jer i Skabelsesøjeblikket, og I vil sammen med Jeres Dual og en stor Skare menneskeånder opleve den usigelige Lykke at blive overført til en skøn Lysklode, hvor I kan fuldstændiggøre Jeres Udvikling sammen med ligesindede brødre og søstre.

 

Derefter er I klar til at blive ført til G U D´s RIGE, som er endestationen for Jer alle. - Engle såvel som Mennesker.

 

Her vil G U D i uendelig Glæde og Bevægelse byde Jer Velkommen

 

til Jeres rette Evighedshjem, hvor Livet bestandig stiger i

 

G l æ d e F r y d L y k k e  og  H a r m o n i.

 

G U D´s TOLV TJENERE

 

Z

 

 

G U D:

 

JEG ønsker at føje dette til MINE TOLV TJENERES  fine Budskab

til Menneskene på Jorden.

 

JEG kan fortælle Jer,

at Min Længsel efter hver enkelt af Jer er så stor, at den fylder hele MIT HJERTE.

 

JEG længes bestandig – dag og nat – efter at modtage Jer i MIT RIGE, - tage Jer i MIN FAVN og byde Jer Velkommen med ordene:

 

M i t   e l s k e d e   B a r n.

Du skal vide, at ingen er mere velkommen her end dig.

JEG byder dig velkommen tilbage fra den lange rejse, JEG sendte dig ud på, -

og takker dig, fordi du valgte Lyset på din vej.

 

Dette Lys har ført dig hertil; - og det liv, du og din Dual og dine mange Brødre og Søstre nu kan se frem til, vil være et liv,

der  på  alle  måder  er   f u l d e n d t.

 

1. januar 2017                                G U D

 z

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d    

 

µ

 

 

Vender sig lykken fra dig, Men hist, hvor ånder svømme

bli’er du i støvet trådt, på Mælkevejens hav,

og bli’er af fjender spottet, hvor livets hvide svaner

af venner selv forrådt, opstå af tid og grav,

 

du skal det lidet agte, der skal det åbenbares,

når du dig selv ej sveg, hvad du har tænkt så tit,

vi sendtes hid til arbejd, at den skal højest glædes,

og ej til lyst og leg. som allermest har lidt.

 

Thi smerten er kun vrangen

af salighedens dragt.

I dybets dunkle kilder

spejler sig lysets pragt.

                               Carsten Hauch

 

w

 

Sverkels Romance

Ja, jeg er hjemme, i mit kære Danmark;

hos dem, jeg elsker, og som elske mig.

Alt er så nyt, og dog så dejligt gammelt,

alt, som jeg gemte det her i mit bryst.

Kun liden Kirsten er en skøn forvandling.

H.C. Andersen

 

 

d d d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.