J. O. KRAG sendte os den 28. november 2016 denne videnskablige udredning, som fortæller om grunden til temeperaturstigningen ved ARKTIS. - Derudover kan KRAG berolige os med hensyn til forureningen på Jorden.

 

TTT     h

Dette

Videnskabelige Dokument 

har Hanne Leffler  

 modtaget under tankeinspiration

den 28. november 2016 af

      Jens Otto Krag

 

 T T T T

T T T T T T

 

Den, der taler til Jer i dette øjeblik,

er den forhenværende danske Statsminister

Jens Otto Krag.

Alle spørgsmål indenfor Videnskaben og Klimaet er det min Opgave at besvare for det danske Medium Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen.

 

Jorden har nu fået et problem – et presserende problem, og Jeg har lovet Pigerne at overgive dem Den oversanselige Verdens vurdering af situationen.

 

På grund af temperaturstigninger er der efterhånden så varmt i  A r k t i s , at store dele af den iskappe, der dækker dette område, er ved at smelte; - og hvad værre er, - temperaturen er kommet så højt op, at det kan knibe meget med i det hele taget at få Arktis til at fryse til igen til den samme volumen som før.

 

Mennesker over hele Verden ængstes for, hvad der kan ske!  Kan det fx være, at temperatur-stigningen – i stedet for den ene eller de to grader, som man havde budgetteret med over hele Jorden -  måske bliver endnu højere, så Jordens temperatur kan ende med at komme helt ud af kontrol?

w w w

Det andet Skrækscenarie er, at vandstanden i Floder og Verdenshave kan gå ud over eller langt ud over deres bredder og give store oversvømmelser mange steder?

 

Lad os lige tage temperaturstigningerne allerførst.

I mit Budskab af den 16. februar 2015 gjorde Jeg rede for, hvordan det hænger sammen med de klimaforandringer, der er konstateret på Jorden:

Citat herfra:

I al den tid, der har levet mennesker på Jorden (5 millioner år) har klimaet skiftevis været godt og mindre godt, ligesom naturkatastrofer af vekslende styrke også altid har floreret på Jorden.

At Mennesker holder særligt øje med klimaet nu skyldes det faktum, som de fleste mennesker jo har konstateret, at der er sket noget med dette klima.

For eksempel har denne sommer været den varmeste nogensinde på Kloden; -  og her må Jeg advare mod at give CO2-udslip eller manglende ozonlag eller noget tredje skylden herfor”.

Citat slut.

T T T

Jeg må slå fast, at ingen af de klimaforandringer,

der sker rundt om på Jorden, er skabt af mennesker.

 

Mennesker har brugt fossile brændstoffer i tusindvis af år, men solen skinner stadigvæk fra en blå himmel, og det vil den blive ved med. Jorden er beskyttet af en  L y s o m h y l n i n g , som G U D i sin tid anbragte rundt om denne Klode, og denne Lysomhylning har indflydelse på alt i den jordiske Verden.

 

Dette Lys virker uafbrudt afbalancerendehelende - neddæmpende og udglattende

på alt dét på Jorden, der måske ellers ville gå over gevind.

 

Med hensyn til Jordens Forurening har Lysomhylningen en særlig opgave, som den varetager

uafbrudt. Alle de steder på Jorden, hvor Forureningen tiltager, sker der det, at Lyset fra denne

Omhylning uafbrudt nedgør de molekyler, der danner denne Forurening. Sådan har det

været altid, og sådan vil det fortsætte med at være!

 

Men det er ikke ensbetydende med, at menneskene ganske hæmningsløst skal ødelægge naturen med affald af enhver art.

Menneskene skal passe på naturen og sørge for

at rydde op efter sig!

 T T T T T T

Som Jeg skrev i omtalte Budskab vil menneskene aldrig nogensinde komme til at opleve, at Jorden

bliver så varm, så det er umuligt at leve her.

 

G U D holder uafbrudt øje med menneskene på Jorden, og HAN sørger for,

at Jorden altid vil være beboelig for dem.

 

Med hensyn til, at vandstanden stiger i Verdenshavene, fordi isen fra Arktis smelter og måske kunne tænkes at skabe forhøjelser i vandstanden og oversvømmelser udsatte steder på Jorden, er faren heller ikke overvældende stor for dette.

Vandet dækker en større del af Kloden end Jordens lande gør; - og Verdenshavene, der er meget store, kan udmærket rumme de vandmasser, der her er tale om. Der har altid været oversvømmelser på Jorden til gene for menneskene; - og Jeg – Jens Otto Krag ønsker at slå fast, at skulle der komme større oversvømmelser end normalt visse steder, så vil dette forhold udligne sig igen.

 

Jeg har fået tilladelse af HIMLENS G U D til at meddele følgende:

Da det åndelige Lys efterhånden har fået så stor magt på Jorden, vil dette Lys bidrage til

                                               normalisering af alt på Jorden.

 

                                ˜   ˜   ˜                                                  

Det betyder, at den forøgede varme, der bliver frigivet ved opvarmningen på Arktis, - denne varme bliver brugt til at hæve temperaturen i alle de lande, hvor kulden kan være en svøbe – navnlig om vinteren.

Så alle de forfærdelige Fremtidsvisioner, mennesker forestiller sig kan ske, når Arktis smelter, vil kun i meget begrænset målestok og meget få steder på Jorden kunne konstateres i en mindre tidsperiode.

 

Alt i alt skal menneskene glæde sig over, at en KÆRLIG, ALMÆGTIG og ALVIS  G U D uafbrudt

holder øje med Jorden. Der får ikke lov at ske noget, der er til alvorlig skade for menneskene på

Jorden!

 

Tak G U D for den dejlige Jord, HAN har givet Jer!

 

 Søg at bevar den pænest mulig; -

 

og så klarer G U D resten!

 

                         28. november 2016                  Jens Otto Krag

 

  T

 

                                                                             

 

Tillæg til Jens Otto Krags Budskab

 

om ARKTIS  og Klimaet               

 

Hanne:

Hvad er grunden til, at klimaet undergår så vældige forandringer lige nu?

 

Svar: Der er flere overordentlig vigtige grunde netop til dette, og Jeg er glad for at få spørgsmålet

Der er sket noget på Jorden i denne tid, - noget der er i stand til at påvirke bl.a. klimaet! Jeg vil nu nævne dét, der er sket i rækkefølge:

 

  • G U D har inkarneret hele den mægtige Skare af Sine faldne Engle, og dette giver sig udslag på forskellig vis

     

  • Samtidig har der aldrig været mere ”Lys” på Jorden, end der er nu

 

  • Danmark – det lille Land på den nordlige halvkugle – udstråler konstant så meget åndeligt Lys, at dette alene er nok til at skabe væsentlige forandringer på talrige måder

 

  • I dette lille Land har G U D i denne tid taget midlertidig bolig; - og selv om G U D begrænser Sin Lysudstråling mest mulig, så kan selve det faktum, at det er G U D, der befinder sig her, ikke undgå at give omfattende forandringer på vor Klode.

 

  • z z z 

De fleste af disse faldne Engle er inkarneret med Mørke i deres sind, - nogle mere end andre – og denne voldsomme tilgang af Mørke kan ikke undgå at give en Jord, hvor Mørke og Lys (i åndelig forstand +)) står overfor hinanden,  og hver især kæmper for at blive den stærkeste. Alle de Terror-Aktioner osv., vi har oplevet i de senere år, stammer direkte fra disse faldne Engle, der står bag hver eneste Terror-Aktion.

Ved siden af – som det stærkeste – står det Lys, der nu er begyndt at brede sig over Jorden som bølger, der finder vej alle steder.

            hhhhhh

Den Kamp, der herved opstår på Jorden, er skyld i nogle af de klimaforandringer, vi oplever i denne tid. Selv om Lyset vinder, så kan Mørket dog nå at ødelægge en masse på Jorden; - og denne Kamp giver sig fx udslag i de voldsomme oversvømmelser og stærke orkaner, jordskælv og den tsunami, der væltede ind over Thailands Kyst i 2004!

 

Lyset  (i åndelig forstand), der som sagt spiller den største rolle, giver sig udslag i, at Arktis smelter mere og mere. Det er også dette Lys, der står bag de forhøjede temperaturer, vi konstaterer alle steder på vor Klode. Dét, der sker, er således et gode, som selve HIMLENS G U D står bag, og som vi derfor ikke bør frygte - men glæde os over!

 

Jeg – Jens Otto Krag kan, hvor Jeg nu befinder mig, overskue alt,

hvad der sker på Jorden; - og det største og det tydeligste, Jeg kan se, er, 

at Lyset,  som stammer direkte fra GUD-FADER selv,

er ved for alvor at få magten på  Jorden.

 

          9. januar 2017                     Jens Otto Krag

 

T

 

 

+)Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.

Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.

Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket  modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje, indtil Målet – G U D’s Rige er nået.

 

 

 

     BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d   

 

µ

 

d d d

 

z