Fra den danske Digter HENRIK HERTZ modtog vi den 18. november 2016 følgende smukke sang: "Så stolt, så glad og ganske uden klage" på melodien: Hr. Peder kasted´ runer over spange !

 

          TTT     h

 

Dette Digt   har Hanne Leffler   

modtaget

under  tankeinspiration

den 18. november 2016  af

   H E N R I K    H E R T Z  ( 1797 – 1870 )

 

 

                                    vEN HILSEN TIL DANMARKv

 

 

 

 Melodi: Hr. Peder kasted´ runer over spange1.Så stolt, så glad og ganske uden klage
hun går på Jordens Stenbro alle dage.
Hun aldrig kunne vige fra vejen, som hun gik.
Den vej var hende hellig, skønt tak hun næppe fik.
R: Hun tog varsomt helt til sit hjerte
ordene, - bandt dem til sit hjerte -
uden svig!


2.Til Danmark kom hun ganske uden mage
at støtte Danmark alle sine dage!
Hun vidste, hvad det gjaldt, og hun gav sig G U D i vold;
Til sidst hun kom i Mål, skønt Verden den var grumme kold!
R: Megen modstand hun måtte døje;
men hun havde stadig G U D for øje.
Tro hun blev!


3.Hun kæmpede og stred helt uden klage.
Hun vidste vel, det nytted` ej at klage.

Og glæden fandt hun hver gang,hun talte med sin GUD.
Og SKABEREN HAN støtted´ hende hele vejen ud.
R: Hun gik frem helt på trods af mange,
der nedbrød hende mange gange -
uden held!


4.En dag da skinned` solen rigtigt dejligt; -
der skete det, der mer´ var end belejligt!
Hun dannede en Gruppe - en rigtig Søster-Flok.
Og der kom milde gaver ind, hver dag omtrent en Skok!
R: Dage svandt. Mer´og mer´ der skete!
Til det store hun sig nu beredte!
Og med held!


5.Det store skete, da hun fik lidt genklang.
Hun glæded´ sig, fordi hun nu fik medgang.
De mange var, som læste dét, som hun sendte ud.
De fleste kunne tyd´ligt mærke, at det kom fra G U D.
R: Da hun skabte sin egen ”Side”.
Mange var, der nu fik alt at vide!
Hun blev glad!6.Nu kæmper hun for Freden her på Jorden.
De fleste ænser Duen ej fra Norden.
At Freden den vil komme, det ved G U D´s Engle selv.
Og G U D har vidst det hele tiden fra Sit Himmelhvælv!
R: Duen selv spreder ud sin vinge.
Ønsker Lyset til Danmark bringe -
til sit Land.7.Det danske Folk vil takke deres Hanne; -
thi ingen andre ku´ så tappert stande.
Og G U D vil i Sin Himmel selv gi´ den største Tak.
Og efter G U D vil hver en mand og kvinde sige Tak!
R: Som Gudinde i Paradiset
står hun for os i Paradiset
som sig selv.

 

    18. november 2016                                             H E N R I K    H E R T Z  

      ❤

 

 

 

 

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

d d d