KIRSTEN spørger: Hvordan kan det gå til, at HANNE kan modtage Budskaber fra Personer fra andre Lande på sprog, hun ikke kender? -- Fra GUDS TJENER RAFAEL modtog vi dette Svar den 20. februar 2017:

 

 

 TTT     h

Dette SVAR  har    Hanne Leffler modtaget

under  tankeinspiration

den 20. februar 2017 af

 

G U D´s TJENER Nummer 10 – RAFAEL

 

                                          Z

  

SPØRGSMÅL fra KIRSTEN:

Hvordan kan det gå til, at Hanne kan modtage Budskaber fra Personer fra andre Lande på sprog,

hun ikke kender?

 

 

Jeg G U D’s TJENER RAFAEL har modtaget spørgsmålet og besvarer det med glæde.

 

Lad os forestille os, at en person  fra Japan skulle inspirere Hanne til et Budskab.

Japaneseren anvender det sprog, han er kendt med; - og hans tanker går uden besvær igennem hos Hanne. Hun opfatter de sætninger, hun modtager, som var det på dansk.

 

Sagen er den, at Hanne ganske automatisk opfatter de tanker, hun får, som var det dansk; - og det sker, fordi Hanne lynhurtigt er i stand til at – ikke oversætte – men at forstå meningen umiddelbart i tankeinspirationen.

 

Det kan være lidt svært at forstå dette; - men den forklaring, Jeg kan give er, at Hanne er så klart opfattende,

at hun uden besvær omsætter ordenes mening, så hun kan gengive det, hun modtager, på dansk. Dette

gælder naturligvis ikke det hørte sprog, - det ville Hanne – ligesom alle andre Danskere – ikke kunne forstå.

 µ µ µ

Hvis menneskeånder, der kender hinanden fra de jordiske inkarnationer,  mødes i Sfærerne, kan de bruge det sprog, de kender til indbyrdes samtale! – De kan også benytte tankesprog, og da kan alle uden besvær forstå hinanden. Således har G U D ordnet det for menneskeånderne, så de uden besvær på denne måde kan kommunikere med alle uanset  nationalitet.

 

G U D har sørget for, at Hanne fik denne evne med sig, så hun kunne forstå, hvad der blev hende inspireret - uanset på hvilket sprog inspirationen blev givet på. En del højt udviklede mennesker med en stærk intuition er ligeledes ofte i stand til umiddelbart at opfatte en udlændings tanker, hvis de er på bølgelængde.

 

h h h h

 

En anden ting, som Hanne imidlertid er helt ene om, er at opfatte inspirationen givet på

D e t   g u d d o m m e l i g e   S p r o g !

 

Her må Jeg indskyde, at Det guddommelige Sprog adskiller sig på alle punkter fra ethvert jordisk sprog. Det er mere nuanceret og har et langt, langt større ordforråd end det danske sprog, Hanne er vant til.

 

Når Hanne alligevel uden besvær forstår dette Sprog, er grunden den, at hun har lært Det guddommelige

Sprog, mens hun opholdt sig i Sjette Sfære. Man vidste, at det var en meget stor fordel for Hanne at kunne

dette Sprog. - For eksempel inspirerer G U D og Vi - G U D´s TOLV TJENERE og en del Engle meget ofte

HanneDet guddommelige Sprog, - som Hanne helt automatisk og uden besvær oversætter til dansk.

 

Grunden til, at Vi anvender dette  Sprog

er, - hvor underligt det end lyder, – at inspirationen da går hurtigere igennem.

 

Jeg kan fortælle, at ordene til dette Budskab blev givet Hanne på Det guddommelige Sprog.

 

Grunden til, at det går specielt hurtigt for Hanne at opfatte disse ting er, at hun som Medium er ualmindelig hurtig opfattende og har en meget klar intuition.

 

                                    20. februar 2017         G U D´s TJENER RAFAEL

 

                                     Z

 

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

 d d d