DIRCH PASSER har atter glædet Danskerne med en festlig HILSEN. - Denne HILSEN, som vi modtog den 27. februar 2017, begynder med et: GODAFTEN I STUEN - mit navn er DIRCH PASSER. - På et tidspunkt kommer DIRCH med en meget stor og overraskende oplysning, - nemlig - hvem han har været i en forrig inkarnation.

 

 T T T h

Denne HILSEN   har   Hanne Leffler  modtaget

under  tankeinspiration 

den 27. februar 2017  af

 

D I R C H   P A S S E R

 

       

 EN HILSEN TIL DANMARK 2     v   

  ¬

 

GODAFTEN I STUEN. - MIT NAVN ER DIRCH PASSER !

 

Ja – sandelig er det Dirch Passer, der endnu engang ønsker at tale til Danskerne. Jeg overdriver ikke, hvis Jeg fortæller, at mine Tanker bestandig kredser om det lille Land dernede på den nordlige halvkugle af Jorden, - og der er altså noget, Jeg absolut må fortælle Jer.

 

Først skal I have en god historie:

Tre mænd (Danskere) fulgtes hjem fra et meget alvorligt møde, hvor der ikke havde været stunder til morskab undervejs. Så siger den ene. Du godeste – hvor vi trængte til lidt opmuntring undervejs! Den ene så mere trist ud end den anden ved Mødet.

Derefter siger den anden: Hvis ikke det var for skams skyld, så skulle vi have haft en bordbombe med, som vi kunne fyre af i hovedet på alle de triste medlemmer; - tror I ikke, det ville have hjulpet?

Men derefter udtaler den tredje meget rapt: Hvis vi havde kunnet det, så skulle vi have inviteret Dirch Passer. Han skulle hurtigt have sat gang i det hele; - og sandelig – der skete noget! 

Lige pludselig kunne de alle tre tydeligt høre, at Dirch Passer sang denne sang, som han har sunget så tit, - blot med nogle andre ord nu:

 

  µ  µ  µ 

 

                                                    1.Godaften i stuen! – Mit navn er Dirch Passer!
                                                    En Vise skal kvædes til hele Danmarks land.
                                                    Og når det nu er ham, I kalder Dirch Passer, -
                                                    vær vis på, Han synger for kvinde og for mand.
                                                    Jeg prøver på at være alvorlig her i dag;
                                                    men dette her med alvor er for Dirch en vigtig sag.
                                                    Det ender med det går, når Jeg ser det danske Flag!
                                                    I hvert fald så er Dirch parat til moro uden jag.
                                                    Så hold Jer nu parat ! – Tralulalaj!


                                                    2.Godaften i stuen! -  Nu kommer Dirch Passer.
                                                    Han kommer fra Himlen med skæg og lidt halløj.
                                                    Han sagtens kan huske, da Han var Dirch Passer.
                                                    I husker, Han altid var god for hver en spøg.
                                                    Husk ”Ovenover alting der skinner Moder sol. ”
                                                    Den skinner ned på Danmark og ned på hver viol.
                                                    Og husk, at ”Mudderkliren” for længst er ble´t symbol
                                                    på alt, hvad der er sjovt. --   Glem ej ´”Sommer i Tyrol”,
                                                    hvor Jeg var Leopold – Tralulalaj!

 

                                                    3.Godaften i stuen! -  Nu får I Dirch Passer
                                                    og go´e gamle Kjeld  -  som et uforlign`ligt Par.
                                                    Når Kjeld og så ham, som I kaldte Dirch Passer,
                                                    de gav ”Tømmerflåden” - ja, så var sagen klar.
                                                    En lille ting Jeg hvisker Jer nu i øret ind:
                                                    Når Kjeld og Jeg er sammen her, - der sker en Hvirvelvind.
                                                    For vi må rigtig spille Revyens tekster ind.
                                                    Og som soldat ” I Kongens Klæ´r” gik Kjeld ud af sit skind.
                                                    Det var en lykkelig tid – Tralulalaj!

 

                                                    4.Godaften i stuen!  - Nu ser I Dirch Passer
                                                    på slap line atter -  med Ove Sprogøe selv.
                                                    Han var Konduktør – ham I kaldte Dirch Passer,
                                                    og Ove var Vognstyrer. – Sikke dog et held!
                                                    ”En pige og en sporvogn”, dem glemmer vi vist ej;
                                                     i ”Styrmand Karlsens flammer” vi leged` køkkenleg.
                                                     Skøn al vor omhu gik der skam ild i sovs og steg.
                                                     Og så sku´ vi ha´ ilden slukket. Det var ingen leg!
                                                     Det hele endte dog godt. – Tralulalaj!

 

                                                     5.Godaften i stuen! -  Mit navn er Dirch Passer!
                                                     Og sjov det er godt, - nem lidt alvor må der til.
                                                     I Danmark er kommet et Medium – sir´ Passer.
                                                     Hun gir´ os Himlens allerhøjste Toner i sit spil. 
                                                     Hør Hanne – kan du sige til alle, hvem du er?
                                                     Hanne:   Jeg er så dansk en Pige -  og har Jer alle kær.
                                                     Og når med G U D jeg taler, så ved jeg, hvor HAN er.
                                                     Det gør mig meget lykkelig.  - Så ved I, hvem jeg er!
                           Dirch Passer:   Du ordet har i din magt. – Tralulalaj!

                                                                                      

                                                                              Dirch  Passer

    ¬

 

Som en ekstra kuriositet ønsker Jeg i dag at fortælle Jer alle,

at Jeg i en forrige inkarnation har været

PROFETEN  MUHAMMED !

 

Denne Profet levede fra 569 – 632 e.Kr.. - Han var stifter af Muhammedanismen, og denne religion er nu udbredt over en stor del af Asien og Afrika. Muhammedanismen eller Islam har meget tilfælles med Kristendommen. Alle de muhammedanske Krige førtes efter den tids opfattelse efter G U D´s Befaling.

Da Jeg grundlagde denne religion, var det aldrig min mening at bruge sværdet til at håndhæve dens tanker.

 

Jeg grundlagde min religion på, at der skulle være Fred mellem mennesker; - og det er mig en meget stor Sorg at være vidne til de talrige uoverensstemmelser, som splitter mennesker ad i stedet for at samle dem.

 

Jeg ønsker at sige til alle de i dag, der bekender sig til Muhammedanismen og læser ”Koranens” ord, at selv om det er rigtigt, meget af dét, der står i ”Koranen”, og som stammer direkte fra mig, så er der dog lige så meget, som ikke er rigtigt, - men hvem kan pege på, hvad der er rigtigt eller forkert i vore dage?

Jeg har netop hørt om en mand, der blev anklaget for blasfemi, fordi han brændte Muhammedanernes hellige bog ”Koranen”.

Efter min mening burde ”Koranen” og andre ligesindede bøger erstattes af noget, som simpelthen kommer Sandheden adskilligt nærmere end ”Koranen”.

 

Her har Jeg netop Bogen, der udkom i Danmark i 1920, og som bærer titlen

Vandrer mod Lyset.

 

Grunden til de mange religionskrige og fejlfortolkninger af de hellige Skrifter er den, at G U D´s faldne Engle for 14000 år siden lod sig inkarnere på Jorden i et stort antal. Disse dybt formørkede Væsener skadede overalt menneskene på deres vej. De førte Løgnens Sværd overalt, hvor de kunne komme afsted med det, og grunden til dette var, at den Sandhed,G U D´s lyse Engle blev født til Jorden for at give menneskene, helt bevidst blev ødelagt af disse Mørkets Lejesvende og deres Leder Djævelen, som i dag ønsker at kalde sig ARDOR.

 

Denne Mørkets Sjæl vendte tilbage til G U D og LYSETS RIGE

den 3. marts 1912.

 

ARDOR var Mørkets største Anstødssten, og nu, hvor Han er vendt tilbage til Lysets Verden, er det for første gang i Menneskehedens Historie (5 millioner år) muligt at bringe den rene og fulde Sandhed frem til Menneskenes Kundskab.

Bogen Vandrer mod Lyset -  der er en Gave fra G U D til Menneskene på Jorden, er en Sandhedsåbenbaring, der for første gang bringer den fulde Sandhed om G U D´s Forhold til menneskene; - meningen med menneskenes liv på Jorden og hvad der venter ethvert menneske efter Døden -  og på denne måde fuldender den  alle religiøse Skrifter under eet.

Jeg -  Profeten Muhammed siger nu til alle på den hele Jord, - og i særdeleshed til alle, der bekender sig til Muhammedanismen,

 

at I har min Velsignelse til at ombytte K o r a n e n  med

 

Værket Vandrer mod Lyset!

&

 

Nu ønsker G U D at tale til Jer alle:

 

G U D:

JEG, der er Jeres SKABER og ALLIVETS G U D, ønsker at sige dette til Jer alle:

Det er med største Sorg at JEG i årtusinder har været vidne til de mange og grufulde Religionskrige, der med mellemrum er blevet udkæmpet på Jorden.

 

Det er ikke meningen, at Mine Børn skal kæmpe om retten til at have en bestemt religion og derfor går i Krig med alle, der har en anden religion!  Det er meningen, at alle Mine Børn på Jorden skal forenes i en fælles opfattelse af det Hinsidige.

 

Bogen Vandrer mod Lyset, som Profeten Muhammed  netop har åbenbaret for Jer, er et Værk, der bærer Sandheden i reneste form.

 

Denne Bog udkom i Danmark i 1920 og er indtil videre oversat til 10 sprog. Mediet Johanne Agerskov, der er een af Mine inkarnerede Engle, modtog ordene til dette Værk under tankeinspiration.

I 1997 opstod et ganske særligt Medium i Danmark. Hendes navn er Hanne Leffler, og hun og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har lige siden siddet parat dag og nat for at modtage Den oversanselige Verdens Eksistenser og deres Budskaber til Jordens Befolkning.

 

En del af alle disse storslåede Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange kan læses på Hanne Lefflers Hjemmesidelefflerhanne.dk – der indtil dato har haft 40913 besøg, og JEG har den Glæde at fortælle, at Hanne Leffler er et yderst pligtopfyldende Medium. - Intet Budskab får lov at gå videre, før det er bekræftet i MIT NAVN, - og Hannes Logo ser således ud:

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

   

µ

 

Alle, der læser Vandrer mod Lyset og Hanne Lefflers Budskaber,

 

der som fundament bærer Vandrer mod Lysets Sandheder,

 

skal vide, at dette er den hurtigste vej til  MIT RIGE.

 

            27. februar 2017                    G U D

    z                                                                                           

    27. februar 2017                                              Profeten Muhammed

 

    ¬

 

 

      BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

   

µ

 

d d d

 

 

Night and Day
Like the beat, beat, beat of the tom-tom
When the jungle shadows fall
Like the tick, tick, tock of the stately clock
As it stands against the wall
Like the drip, drip, drip of the raindrops
When the summer show'r is through
So a voice within me keeps repeating
You, you, you
Night and day
You are the one
Only you beneath the moon
Or under the sun
Whether near to me or far
No matter, darling where you are
I think of you
Night and day
Day and night
Why it is so
That this longing for you
Follows wherever I go
In the roaring traffic's boom
In the silence of my lonely room,
I think of you, night and day,
night and day under the hide of me,
there´s an oh,
such a hungry yeaning burning inside of ei,
and its torment won´t be through
till You let me spend my life making love to you,
day and night, night and day.
        Dwight Taylor

 

På dansk ved Knud Pheiffer:

 

Som et dum-dum-dum
fra tam-tam`en
gennem junglens dystre krat,
som et tit-tik-tak
fra det gamle ur
i den tyste, tavse nat,
som et dryp-dryp-dryp
på et vindue
i et uophørligt nu,
sådan hamrer stemmen
i mit hjerte: du du du.
Nat og dag er der kun dig!
Under måne, sol og stjerner
er der kun dig!
Er du fjern og er du nær,
når jeg ikke har dig netop her,
så længes jeg! Nat og dag.
Dag og nat, sig mig hvorfor!
Denne længsel har forfulgt mig,
hvor jeg så end går!
Gennem gadens liv og larm
i min verden bag min vindueskarm,
der længes jeg! Nat og dag.
Nat og dag brænder et flammebål!
Og hver eneste lille flamme
søger det samme mål,
og min sorg er først forbi
når du lover mig
at dele dit liv med mig
dag og nat, nat og dag!