Vi modtog følgende Angers-Bønskrift den 10. december 2002 fra DR. D Ø D, der forklarer, hvorfor han endte således. --- Den 9. april 2017 modtog vi dette meget alvorlige AngersBudskab fra 9 Læger, der gik ind for Dødshjælp ! Heri sender G U D en meget alvorlig advarsel til alle, der ønsker at begå Selvmord !

 

TTT  h

Dette ANGERS-BØNSKRIFT

       har Hanne Leffler

modtaget

under  tankeinspiration

den 10. december 2002 af

 

Harold Shipmann (Dr. DØD)

Ham, der angrer alt

U

  

Til alle de over fem hundrede kvinder, jeg fuldt bevidst har sendt i døden:

Mit navn er Dr. D Ø D. - Grunden til, at jeg har fået dette tilnavn er, at jeg ligesom  G U D  har magt over liv og død.

 

Jeg har faktisk udført en velgerning, hver gang jeg hjalp een af mine kvindelige Ofre til at sove ind, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg har udført G U D´s Ønske. Hvorfor skulle de leve længere – alle disse kvinder?  De bad jo selv om at blive hjulpet herfra, når de sender bud efter mig, - mig, der har magt over liv og død!  Og jeg kunne da ikke svigte alle disse kvinder, der stolede på, at jeg som Læge vidste, hvad der tjente dem bedst. Jeg føler, at Samfundet burde takke mig, og den tak, jeg har fortjent, forventer jeg stadig at modtage.

 

Jeg er stolt af det, jeg har gjort, og jeg har ikke noget imod, hvis det ønskes i detaljer at fortælle, hvordan jeg i hvert enkelt tilfælde bedømte, hvem der skulle leve, og hvem der skulle dø.  Jeg vil også meget gerne berette om den fremgangsmåde, jeg anvendte, og jeg ved, at mine patienter altid var rolige og tilfredse, når jeg forlod dem, og det tager jeg som tegn på, at det er det rigtige, jeg har gjort.

Efter min mening burde alle Læger have ret til at anvende denne udvej. Der ville være færre utilfredse patienter, hvis mange flere Læger fik magt over liv og død.

U U U

Hvis jeg skal være helt ærlig, nød jeg at gøre det. - Jeg følte mig hver gang meget opstemt og indså klart, at dette var meningen med mit liv. Herregud – de stakkels kvinder! - I virkeligheden er der ikke nogen, der vil savne dem; - de var egentlig mest til besvær, og jeg er glad for, at jeg på denne måde kunne tage livet af dem; - i virkeligheden kunne de blot se frem til en alderdom, der kunne blive både lang og besværlig at komme igennem.

 

Den gode G U D har forsynet mig med et røntgenblik, og jeg var således i stand til blot ved at se på en kvinde, om hun skulle have en indsprøjtning eller ej.

U U U

Dét, jeg anvendte, var morfin, og det har jeg en ret god erfaring med, og det er således et stof, jeg kan stå inde for. Jeg anser mig selv som en meget erfaren og dygtig Læge, og jeg ved, at jeg virker meget tillidsvækkende på mine patienter; - de fik ligesom et forklaret udtryk i øjnene, når de så mig, og jeg kan da ikke svigte mine patienter -  vel? - Jeg husker engang, at en kvinde greb min hånd og trykkede den til sine læber og næsten grædende sagde: ”Tak, kære Doktor, fordi De vil hjælpe mig; - den gode Gud vil belønne Dem, når De kommer op i Hans Himmel. ”

Umiddelbart efter disse ord, jog jeg nålen i hende og blev hos hende, til jeg var helt sikker på, at hun var hinsides alt menneskelig hjælp. - Jeg mener, – hun skulle jo nødigt vågne op igen til denne jammerlige Verden!

 

Tænke-Pause i Den åndelige Verden !

Jeg har mødt een af mine patienter, og det var en så chokerende Oplevelse, at det er, som om jeg med eet slag har fået øjnene op for noget, som jeg ikke har været klar over før.

Den tjeneste, jeg troede, jeg gjorde alle disse kvinder ved at give dem en indsprøjtning med en dødbringende dosis morfin, var i virkeligheden et fatalt brud på både guddommelige og menneskelige Love. Jeg indser klart, at jeg har misbrugt min stilling som Læge, og at jeg burde være pågrebet allerede første gang, jeg udførte eet af mine såkaldte Barmhjertighedsmord.

Denne kvinde fortalte mig, at jeg ved at afbryde hendes liv, havde afkortet dette liv med nøjagtigt ni år. - Det er således en Forbrydelse, jeg har gjort, og den straf, Samfundet giver mig, er i virkeligheden alt for mild, og dette får mig til at gyse.

 

Aldrig havde jeg troet, at jeg skulle komme til en sådan erkendelse. Det, der er hændt mig, er i virkeligheden den værste form for straf, jeg kunne få, for den har fået mig til at forstå, at jeg, som troede, at jeg var herre over liv og død og udførte G U D´s Ønske - i virkeligheden har gået Satans Ærinde, og jeg kunne tænke mig at spørge ham, hvordan jeg skal gribe dette an, for jo mere jeg tænker over det, jo mere forfærdet bliver jeg ved tanken om det forfærdende høje antal kvinder, jeg med koldt blod har myrdet.


ARDOR:

Jeg -  ARDOR er parat til at svare dig, og svaret er: Du må bede hver eneste af de over fem hundrede kvinder, du helt bevidst har sendt i døden, om at tilgive dig din frygtelige Handling. Jeg kan fortælle dig, at disse kvinder alle var dybt chokerede og forvirrede, da det gik op for dem, at du var skyld i deres død.

Du har grebet ind i noget, som du ingen ret havde til at gribe ind i, og dét, du har gjort, kan ikke forsvares hverken overfor G U D  eller mennesker. Dit eneste Håb er, at disse kvinder vil tilgive dig, og dette må du gennem det danske Medium, Hanne Leffler bede dem alle om at gøre.

   ARDOR 

                                                                                     

 

Dr. Død:

Jeg har hørt, hvad selveste ARDOR har sagt til mig. Min Anger over det, jeg har gjort imod enhver af Jer, er så voldsom, at jeg kun er i stand til skælvende at fremstamme:

 

I – der modtog Dødssprøjten af mig og derfor er vendt tilbage til Jeres Sfærehjem adskillige år før, det var G U D´s Mening, at dette skulle ske; - jeg beder Jer alle om at tilgive mig dette. Jeg har udført én af de ynkeligste Handlinger en mand kan udføre; - at benytte mig af min stilling som Læge og Jeres tillid, som jeg groft misbrugte, og for mig er der kun eet eneste Håb nu, og det er, at I vil forstå min dybe Anger over dette, som jeg i dette øjeblik er fuldstændig klar over var en så ubarmhjertig Handling overfor Jer, at G U D må sørge over mig.

 

Jeg beder Jer alle:  T i l g i v  m i g !

 

  10. december 2002                    Ham, der angrer alt

                                                        U

 

 

 

          BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 d d d