Modstandsmanden og Lægen JØRGEN KIELER overgav os dette oplysende BUDSKAB TIL DANMARK den 17. april 2017, hvori Han fortæller om Verdenssituationen før og nu. ------ Herefter følger SVEN MØLLER KRISTENSEN's nye version af Sangen: "En vinter lang og mørk og hård", - som denne oprindeligt skrev i 1945 :

 

  TTT     h 

Dette   Budskab   har  

Hanne Leffler  modtaget   

under  tankeinspiration

den 17. april 2017  af

Modstandsmanden og Lægen

          J Ø R G E N   K I E L E R 

                    (1919-2017) 

 

vET  BUDSKAB  TIL  DANMARKv

           

SS

 

Mit navn er Jørgen Kieler. - Jeg har som Modstandsmand været med til at

bekæmpe Tyskerne og deres Besættelse af Danmark i årene 1940-45.

 

Dét, der skete dengang i Danmark og i den øvrige Verden, var et tydeligt billede på, hvad der sker, når Mørket tager magten fra menneskene.

Når en Person som Adolf Hitler, der var een af G U D´s faldne Engle og så tydelig et Menneske, som Mørket havde gennemsyret helt, og et sådant Menneske så tager Magten; - så vil alle de Håndlangere, han får, - i angst for at falde i unåde hos denne vanvittige Person – uden tanke for hvad de gør, følge hans Retningslinjer til punkt og prikke, og da vil dét, der sker, udarte sig til at blive de allerstørste og mest uhyrlige og meningsløse Forbrydelser mod Menneskeheden.

                                            £   £   £

Jeg forsøgte som alle Modstandsmænd de år at bekæmpe den tyske Krigsmaskine, der også fik stukket hovedet indenfor i Danmark. Selv om vi ikke var i stand til at fjerne Tyskerne fra Danmark, så mener Jeg dog, at den modstand, vi gjorde, var med til at holde modet oppe hos Danskerne i en trængt tid.

v v v

Danmark er ikke mere besat. Vi kan trække vejret frit i et fredeligt Land og glæde os over, at det er sådan. Men der er mange steder på Jorden, hvor mennesker dagligt lider, og hvor mænd, kvinder og børn bliver slået ihjel, som det fx sker i Syrien; - og her er det meget nemt at se, at det er Mørket, der råder sådanne steder.

 

I Rusland sidder Vladimir Putin; - og det virker, som om han tænker mere i Krig end i Fred.  - I Nordkorea regerer Kim Jong Un. Denne Person leger med ilden i allerhøjeste grad, idet han lader Nordkorea sende langtrækkende Missiler ud og med mellemrum udløser Atomprøvesprængninger. Det er nu nået så vidt, at USA A er begyndt at vise tænder overfor dette Land, der åbenbart ikke har respekt for noget.

 

Så alt taget i betragtning, så må vi – fra det stade, hvor vi befinder os – konstatere, at det ser ikke godt ud i Verden, og at alt tilsyneladende kan ske. Når Jeg – Jørgen Kieler alligevel har Den oversanselige Verden bag mig, når Jeg fastholder, at der intet alvorligt vil ske nogen steder, så skyldes det en ganske bestemt og meget vigtig årsag:

 

I Danmark – det lille fredelige Land mod nord – befinder sig to Kvinder, der i snart 20 år har bekæmpet Mørket på Jorden. Den ene er Mediet Hanne Leffler og den anden hendes Medhjælper Kirsten Pedersen.

Disse to, der begge er sendt til Jorden af HIMLENS G U D, er fuldt bevidst gået aktivt til modstand mod Mørket på Jorden; - og sandelig om ikke det er lykkedes disse to Piger at svække Mørket så meget, så alt det, mennesker angstfuldt forestiller sig kan ske, - ikke sker!

 

µ  µ  µ

Jeg har fået Tilladelse af G U D til at give et billede af, hvorledes Verden ville se

ud i dag, hvis ikke disse to Piger havde bekæmpet Mørket og Ondskaben

Jorden:

 

Der var da sket det, at de trusler, der nu udspiller sig mellem Nationerne, var gået fra at være trusler til helt reelt at blive til alvor. Det vil sige, at Vladimir Putin havde indtaget ikke alene hele Ukraine men også de tre baltiske Stater Estland, Letland og Litauen!  Hans fjendskab mod U S A ville på nuværende tidspunkt være så stort, at en langvarig kold Krig ville været blevet til en varm Krig.

I Nordkorea havde Kim Jong Un for længst affyret flere langtrækkende Missiler mod U S A, og flere Atombomber havde allerede på nuværende tidspunkt gjort ubodelig skade i nogle af Amerikas Stater.

Og dette ville kun være begyndelsen. Var man først begyndt at udløse en Atombombe, ville dette Ragnarok ikke stoppe!  Det ville fortsætte og ende med en altomfattende Kernevåbenkrig.

 

Men sådan kom det og kommer det gudskelov

ikke til at gå.

 

Hanne Leffler og Kirsten Pedersen sidder på deres Poster. -  Flere gange om ugen

modtager de dag eller nat een eller flere af G U D´s faldne Engle (De Ældste). Det

er alle disse Personer, som kunne finde på at sætte Verden i brand. -  Den

russiske Præsident Vladimir Putin har stået ved Pigernes side så mange gange, at

tallet nærmer sig 100. -   Recep Erdogan, Kim Jong Un, Bashar al Assad og USA's

Præsident Donald Trump har ligeledes mange gange under søvnfrigørelse

befundet sig usynlig ved Pigernes side og medbragt et Angers-Bønskrift, Angers-

Budskab, Angers-Digt m.m.; - og for dem alle uden undtagelse gælder det, at det

tunge Mørke, de bærer i deres Tanke, svækkes for til sidst at forsvinde og afløses

af Lyset.

 

Denne trafik, der nu har varet i 20 år,

har afvæbnet alle disse Mørkepersoner i en sådan grad,

at faren for, at en Krig med alvorlige følger bryder ud,

  i k k e   e r   t i l   s t e d e  m e r e !

 

               17. april 2017                                                              Jørgen Kieler

 

    S

 

Citat fra Thomas Hjortsø og Preben Lunds

”John – Frihedskæmper og charmør” – Inform Ations Forlag:

 

”……. Jørgen Kieler blev i foråret 1944 dødsdømt i Vestre Fængsel. Men han blev i stedet ført til Frøslevlejren lige ved den tyske grænse. Og senere til koncentrationslejren Neuengamme ved Hamburg. Her blev han udsat for umenneskelige lidelser, der kun skulle blive værre. Kort efter blev han sendt længere sydpå til en anden kz-lejr Porta Westfalica. Her gennemgik han et ufatteligt hårdt straffearbejde.

     I marts 1945 kunne han begynde en lang hjemrejse med De Hvide Busser, som tog mange danskere med hjem fra de tyske lejre og ghettoen Theresienstadt. Jørgen Kieler kom tilbage lige før befrielsen.     Han fuldførte sit medicinske studium, blev dr. med., og indledte en videnskabelig karriere som forskningschef i Kræftens Bekæmpelse og leder af Fibiger Instituttet. Han skrev også flere vigtige bøger om modstandskampen.

     Når han dengang undgik at blive skudt i Ryvangen, skyldtes det efter hans mening, at tyskerne skulle bruge ham til at identificere Flammen. Ham var Gestapo voldsomt opsat på at få fingre i. Gestapofolkene vidste ikke, hvordan Flammen så ud. Men de var overbeviste om, at det gjorde Kieler, og derfor var tyskerne interesseret i at holde ham i live. ”

 

 

 

 Her følger Sven Møller Kristensen's nye FRIHEDS-SANG:

 

 

 

 TTT     h

Denne HILSEN   har   Hanne Leffler  modtaget

under  tankeinspiration 

den  5. april 2017

af

Sven Møller Kristensen

EN HILSEN TIL DANMARK

 

 

 

 

 

      ''

Melodi: En vinter lang og mørk og hård

 

                                                             1.De største fejltrin i vor tid –
                                                             at byde Ondskaben hid!
                                                             For gør man det, så tar´ den fat; -
                                                             med vælde den bliver ladt.
                                                             Og er den først begyndt  - den helmer ej,
                                                             og knuser alt og alle på sin vej.
                                                              R: Gå til modstand alle mennesker
                                                              imod Mørkets Magt - og gør Jorden fri!


                                                             2.For Mørket har regeret nok
                                                             imellem Menneskers Flok.
                                                             På tide -  at det bli´r smidt ud.
                                                             Så hjælp os med det – O  G U D!
                                                             Og gør man først det som et ritual,
                                                              vil Mørket søge ned i dybest dal.
                                                              R: Gå til modstand  alle mennesker
                                                              imod Mørkets Magt - og gør Jorden fri!


                                                              3.For Mørket på vor Jord skal ud;
                                                              det klarer vi med et Bud!
                                                              Vi byder det forsvinde brat, -
                                                              langt ud i den mørke nat.
                                                              Vi overalt vil have Lys på Jord.
                                                              Vi vil ha´ Fred her, hvor vi alle bor!
                                                              R: Gå til modstand alle mennesker
                                                              imod Mørkets Magt - og gør Jorden fri!


                                                              4. I fællesskab skal Mørket ud
                                                              med Viljens skarpeste lud.
                                                              Vi ønsker gøre Jorden fri,
                                                              så Mørket kan gå i hi.
                                                              Vi putter Had og Mørke, Ondskab væk
                                                              og putter alt det værste i en sæk.
                                                               R: Gå til modstand alle mennesker
                                                               imod Mørkets Magt - og gør Jorden fri!

 

                                                               5.Vi tænder lys i hver en karm
                                                               og synger af fulde barm:
                                                                I fællig vi marcherer frem
                                                                og renser de mange hjem.
                                                                I hver en krog skal Mørket ud og væk!
                                                                Det er på tide, at det dør af skræk.
                                                                R: Gå til modstand alle mennesker
                                                                imod Mørkets Magt - og gør Jorden fri!


                                                                6.Se, solen skinner stor og gul!
                                                                Af Lys bli´r Jorden nu fuld.
                                                                For Mørket det er svundet bort;
                                                                og væk er nu Natten sort.
                                                                Nu bli’r vor Jord et ægte Paradis!
                                                                Hav tak O  G U D - for det på værdig vis!
                                                                R: Vi bød Mørket modstand
                                                                og smed Mørket samlet ud – ud på vores Bud !!

                                                                                                             
               5. april 2017                                Sven Møller Kristensen                    

                                                '

 

 

               ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

d d d d d