Fra Komponisten LUDWIG van BEETHOVEN modtog vil den 3. april 2017 denne smukke HILSEN til alle Jordens Mennesker ! - - - - - - - - - - LUDWIG van BEETHOVEN gør i denne HILSEN klart, hvor vigtig al god musik er. - Det er een af de veje, der fører til HIMLEN.

 

               TTT     h  

Denne HILSEN  har 

Hanne Leffler

                           modtaget                                                             

under  tankeinspiration den 3. april 2017 af

Komponisten

Ludwig van Beethoven   ( 1770 - 1827 )

En Hilsen til alle Jordens Mennesker

 

 ¯

 

Jeg – Ludwig van Beethoven har ønsket at sende min Hilsen til alle Jordens Mennesker, fordi den

Musik, Jeg skabte, har bud til alle, der har et åbent øre for god klassisk Musik.

 

God Musik af de talrige Komponister, som folk sætter pris på, og som stadigvæk bliver spillet, er i

sandhed med til at åbne menneskers øre og hjerter for det sprog, alle er i stand til at forstå – nemlig

Musikkens sprog, og Jeg mener i al beskedenhed, at Jeg har bidraget ved det, Jeg nåede at

komponere som den tyske Komponist Ludwig van Beethoven.

 

Der er mange veje, der fører til G U D, men én af de sikreste er Musikkens vej. - De,

der gør denne vej farbar for mennesker, bærer alle som een Englestemplet

på deres pande.

 

Alle, der skriver god Musik, som mennesker kan glæde sig over, - og det er ganske ligegyldigt, om

det er ældre eller nyere Komponister – gør denne vej bredere og endnu smukkere at følge.

 

Den danske Komponist J.P.E. Hartmann har overgivet det danske Medium Hanne Leffler, som modtager mine ord til Jer, dette lille skønne vers om Musikkens vej:


                                                               Når Musikkens toner i rummet klinger ud

                                                               så vil de allerskønneste alle som een bringe bud

                                                               om, at der eksisterer en anden Verden

                                                               som findes, hvis man vandrer i Rummet ud.

                                                               Og vandrer man længe nok ad Musikkens Bane

                                                               vil man finde G  U D.

                                                               Når den skønneste tone klinger, står du foran  Himlen’s  G U D.

                                                               Husk, når du lytter til al skøn musik,

                                                               så vil de pragtfulde toner bringer bud

                                                               om det Evigheds-liv, Vi alle engang skal leve hos G U D.

                                                                                     7. november 1999       J. P. E. Hartmann  

                                                                                                                            dansk komponist: 18o5 – 1900

 

Som nogle af Jer måske ved, mistede Jeg – Beethoven hørelsen, så jeg næsten var fuldkommen døv de sidste år af mit liv. Jeg måtte opgive at dirigere og give offentlige Koncerter, men det kunne ikke afholde mig fra stadigvæk at komponere. Mange af mine mest yndede Værker stammer fra den tid. Det, der skete var, at den Engel, der inspirerede mig til netop at skrive den Musik, Jeg havde forberedt mig på at give menneskene, før Jeg blev inkarneret på Jorden, - denne Engel, som samtidig er min Dual – vedblev at inspirere mig; - og da Jeg ganske tydeligt kunne høre tonerne inden i hovedet, forsøgte jeg at skrive disse toner ned, - og  d e t  l y k k e d e s  a l t s å !

¶  ¶ 

Ved min side befinder Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen sig. Disse to Kvinder bærer tilsammen et så stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.

 

De gør dette ved at tage G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse.  - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:

 

Når een eller flere står usynlig ved Hanne Lefflers side og under tankeinspiration afgive et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.

Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret.

Når det sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!

 

G U D:

JEG, der er al god Musiks øverste Herre, ønsker at takke Ludwig van Beethoven for al den skønne, velklingende og dejlige Musik, Han skænkede menneskene, mens Han befandt sig på Jorden.

 

Ludwig van Beethoven. JEG ønsker at trække din 9. Symfoni frem, hvori ”Ode til Glæden

befinder sig. Når Musik og Glæde følges ad, så er dette den absolut sikreste vej til MIT RIGE;

og for dig, Min kære Søn, betød det så meget at gøre denne vej farbar for menneskene, at

denne ”Ode til Glæden”  udsprang fra dit inderste Hjertekammer, fordi du vidste, hvor meget

netop Musik og Glæde betød for menneskene.

 

JEG har for længst takket dig, fordi det lykkedes dig at give menneskene noget af det ypperste Musik, der er skrevet på Jorden, – også selv om du på et tidspunkt mistede hørelsen.

                                                 G U D                 

  z                                                

 

Jeg takker Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen, fordi disse to brave Piger har

modtaget mine ord til hvert menneske på Jorden.   Hanne –  Jeg vil bede dig om, at du til Jeres

næste Møde vil spille ”Ode til Glæden” på dit klaver for os alle; - og da vil Jeg også være til stede.

 

        3. april 2017                                     Ludwig van Beethoven  

  ¯

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

 

Hanne  Leffler

Lad os alle takke Ludwig van Beethoven, fordi han har skrevet musik, der er så storslået og skøn.       

 

 

Fra Nettet:

Ludwig van Beethoven (døbt 17. december 177026. marts 1827) var en tysk komponist og pianist. Han er en af de betydeligste tyske komponister og den komponist, der har haft størst indflydelse på udviklingen af tysk kompositionsmusik efter 1800. Hans mest kendte kompositioner er ni symfonier, fem klaverkoncerter, 32 klaversonater og 16 strygekvartetter. Han komponerede desuden kammermusik, korværker (herunder Missa Solemnis) og sange.

Beethoven blev født i Bonn, der var hovedstad i Kurfyrstendømmet Köln i Det Tysk-romerske Rige. Beethoven udviste musikalsk talent i en ung alder og blev undervist af sin far, Johann van Beethoven, og Christian Gottlob Neefe. Han boede de første 22 år i Bonn, hvorpå han i 1792 flyttede til Wien og påbegyndte musikalske studier hos Joseph Haydn. I Wien opnåede han hurtigt ry som klavervirtuos. Han boede i Wien til sin død. Omkring år 1800 begyndte hans hørelse at forringes, og i de sidste ti år var han næsten fuldkommen døv. Han opgav at dirigere og give offentlige koncerter, men vedblev at komponere; mange af hans mest yndede værker stammer fra den tid.

Værkerne fra Beethovens tidlige periode er stærkt præget af forgængerne Haydn og Mozart. Han udforskede nye virkemidler og udviklede efterhånden sin egen stil. Fra denne periode stammer hans første og anden symfoni, samlingen af seks strygekvartetter opus 18, hans første to klaverkoncerter og hans første klaversonater, heriblandt Pathétique-sonaten opus 13.

Beethovens mellemperiode eller ”heroiske” periode begyndte med hans hjemkomst fra Heiligenstadt. Mange af værkerne fra denne periode er karakteriseret ved deres storladne, heroiske stil. Fra denne periode stammer seks symfonier (nr. 3–8), de sidste tre klaverkoncerter, tripelkoncerten, violinkoncerten, fem strygekvartetter (nr. 7–11), talrige klaversonater (heriblandt Måneskinssonaten, Waldstein- og Appassionata-sonaterne), Kreutzer-violinsonaten og operaen Fidelio.

Beethovens sene periode tog sin begyndelse omkring 1815. Værkerne fra denne periode er karakteriseret ved deres dybsindighed, nytænkning og intense, dybt personlige udtryk. Strygekvartetten opus 131 består af syv satser, og den 9. symfoni har korakkompagnement i sin sidste sats. - Andre kompositioner fra perioden tæller Missa Solemnis og de sidste fem strygekvartetter (heriblandt Große Fuge) og de sidste fem klaversonater.

 

d d d