I dette BUDSKAB, som vi modtog den 2. december 2016, taler ARNE MELCHIOR til alle JØDER Verden over:

                                   

                                      TTT     h 

Dette   Budskab   har   Hanne Leffler modtaget   

 

under  tankeinspiration

den  2. december 2016 af

 

Arne Melchior  (1924 - 2016)

 

Budskab til alle Jøder Verden over

 Y

Dette Budskab er til Israel samt alle Jøder Verden over.

Alle med interesse for emnet bedes venligst læse med!

 

Der er intet så sørgeligt i Verden som Religionsstridigheder. Dét - at Broder står overfor Broder og kæmper for at få ret i sin anskuelse af tingene!  Sådanne fejder ender ofte med, at eet eller flere Mennesker bliver slået ihjel.

 

Sandheden om dette, som Jeg – Arne Melchior – nu vil give Jer, kan siges så enkelt som her:

 

I skal tage det ganske stille og roligt alle sammen.

 

Det gælder:

Kristne, Protestanter, Katolikker, Islamister, Hinduister, Buddhister og Jøder.

 

Det gælder alle mennesker på den hele Jord uanset hvilken Religion, I bekender Jer til.

 

Alle har lige ret hos den evige SKABER – G U D, og alle bliver modtaget i uendelig Glæde og Kærlighed,  den dag vejen til G U D´s RIGE er tilbagelagt.

 

Det er fuldstændig ligegyldig, hvilken Tro I har; - hvilke regler man har, der skal følges, og hvad man end kalder sig, - for sagen er, at

ingen har fortrinsret for G U D!

 

I har alle – hver eneste een af Jer – den samme FADER, der følger Jer alle nøje,og hvis største Håb er,

at I må forstå, at vejen til Hans Paradis er baseret på, at man vælger Lyset – det gode  og for stedse

vender ryggen til Mørket – det onde.

 

Så er man under alle omstændigheder på rette vej!

 

Når I efter endt Jordeliv skal gøre Regnskab for Jeres liv på Jorden, så spørger G U D ikke om, hvilken Religion, I har bekendt Jer til; -  G U D ønsker kun at få at vide én ting: -

Hvordan I har behandlet Jeres medmennesker. Har I vist dem venlighed, tolerance, medfølelse, tålmodighed og kærlighed?

 

Hvis dette er tilfældet, så har I handlet ret efter G U D´s Lovbog, og så kan I fortsætte den vej, I er

slået ind på og vide, at I uafbrudt er fulgt af G U D´s Velsignelse.

 

µ  µ  µ

I kære Mennesker overalt på Jorden!

I skal vide, at I alle – alle som een – er så højt elsket af Os alle -  G U D´s Engle, – og at Jeres

ALMÆGTIGE, ALVIDENDE og ALKÆRLIGE SKABER, der har skabt Jer, ejer en KÆRLIGHED til Jer alle,

der er u e n d e l i g . -

I er hver især så dyrebare for Jeres SKABER, at HAN ikke kan undvære een eneste af Jer i SIT RIGE

uden at dø af Sorg.

 

Jeg ønsker at underskrive mig som den, Jeg var, da Jeg levede.

Jeg forlod Danmark den 24. september 2016 og var kendt som Politikeren

 

      2. december 2016                                               Arne Melchior

                                                                                                                                              Y

 

 

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

 

µ

 

 

 d d d