Fra GULDALDERMALEREN J. TH. LUNDBYE modtog vi den 10. april 2017 denne meget smukke HILSEN til DANMARK:

 

 

 

    TTT     h

Denne HILSEN   har   Hanne Leffler  modtaget  

 under  tankeinspiration 

den  10. april 2017  af

                                             

                             

Guldaldermaleren

Johan Thomas  Lundbye

                                     (1818-–1848)                                                                                        

 

EN HILSEN TIL DANMARK

¯ 

                                                

Hallo Danmark! 

Det er Maleren J. Th. Lundbye, der taler.

 

Da Jeg i 1848 meldte mig som frivillig soldat i 3-årskringen, blev jeg dræbt af et vådeskud; - og dette afkortede  mit liv væsentligt.

Dog tror Jeg alligevel, at Jeg nåede at præge mig i Danskernes hjerter med de Landskabsmalerier og Dyremalerier m.m., Jeg nåede at få malet som Maleren J. Th. Lundbye.

 

Jeg ønsker særligt at nævne mine illustrationer til H.V. Kaalunds Fabler for børn. Kaalunds hjerte sprænges næsten af medfølelse for dyrenes kår samtidig med, at de er genialt skrevet.

¬ ¬ ¬

Jeg fik som sagt lov at illustrere nogle af dem, og mine illustrationer med teksten under lever stadig i bedste velgående, og dette glæder mig meget. Nedenunder ser vi nogle eksempler, og når man læser disse, forstår man, hvorfor netop disse Fabler har et sådant greb i Danskernes hjerter.

 

I øvrigt kan Jeg sige, at Jeg meget ofte som Maleren Lundbye gennemgik mange melankolske perioder, hvilket også tydeligt kan ses i de selvportrætter, Jeg nåede at få skabt dengang.

 

Selv om dog ikke alting dengang gik under i melankoli, så må Jeg indrømme, at Jeg ofte endte på denne måde. Så selv om min Død kom ubelejligt, så må jeg sige, at den Glæde, der fyldte mit sind, da Jeg fandt, at Jeg var fri og var kommet tilbage til mit egentlige element som een af G U D´s Engle, gav mit sind en helt utrolig lettelse.

 

Sagen er den – og det gælder alle de Engle, som G U D nu i 5 millioner år har sendt til Jorden for at hjælpe Menneskeheden fremad og opad, - at alle som een har ladet sig inkarnere som mennesker på Jorden i dyb Kærlighed til deres yngste brødre og søstre – menneskene. Men for hver eneste Engel gjaldt det også, at de måtte forlade  G U D´s strålende Paradis, – der er så fuldendt i alle retninger, at alle andre steder bliver matte og triste.

 

Da G U D i sin tid spurgte Os, om Vi ville hjælpe HAM ved som Skytsånder at skærme og bevare og advare Hans yngste Børn, hvis de skulle falde for Mørket (hvilket ikke kunne undgås) samt med mellemrum at lade Os inkarnere som mennesker for på denne måde at være Foregangsmænd i alt, så tænkte Vi Os alle nøje om. Den første, der sammen med sin Dual gav G U D Løftet om at lede menneskene fremad mod Lyset, var KRISTUS og Hans Dual¸-  og derefter tilsluttede Vi Os alle To og To.

 

Når Jeg som Maleren Lundbye led af melankoli, skyldtes det simpelthen, at Jeg dybt i min Sjæl uophørligt længtes efter det liv, Jeg havde forladt; - og det samme gælder for de fleste af mine Brødre og Søstre, der som Engle lader sig inkarnere på Jorden.

 

Jeg er atter inkarneret på Jorden. Denne gang som en amerikansk Digter. Som amerikansk Digter har Jeg ikke nogen særlig tilknytning til Danmark, men ikke desto mindre elsker Jeg de danske Guldaldermalere. Flere af mine Digte omhandler Danmark, og Jeg har fået en dansk Digter og Ven til at oversætte min Poesi til dansk.

Denne tilknytning til Danmark stammer i lige linje fra min inkarnation som Maleren J. Th. Lundbye; - og mit hjerte hænger stadigvæk ved Danmark.

v

Derfor glæder Jeg mig også ganske usigelig meget ved at erfare, hvad der er sket og sker i Danmark i denne tid.

Der er fremstået et Medium på verdensplan; - og denne kvinde, hvis navn er Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i fællesskab i snart 20 år arbejdet på at modtage Budskaber af alle slags fra Den oversanselige Verden – dvs. den Verden, menneskene ikke har nogen mulighed for at kunne opfatte med deres fem sanser, fordi den henhører til Fjerde Dimension, som er den Verden, Jeg kommer fra.

 

Da Hanne Leffler i 1997 fik kontakt med sin Skytsånd - Rasmus Malling-Hansen har hun omhyggeligt bevaret denne kontakt lige siden. Hendes Skytsånd har trofast stået ved hendes side og ledet hendes skridt lige til i dag; - og Han ønsker at udtale sig om dette:

 

Rasmus Malling-Hansen:

Da Jeg i maj 1997 første gang kaldte på min Myndling -  Hanne Harryetta Leffler, var det med dyb spænding og forventning, for så uhyre meget afhang af, at Hanne modtog og forstod Kaldelsen. Hanne forstod imidlertid med det samme, hvad det drejede sig om. Hun erindrede i sit indre det Løfte, hun havde givet Vor G U D og FADER om at virke som Medium, og i løbet af kort tid var vi allerede i gang. -  Jeg forklarede hende, at det allervigtigste var, at hun havde hundrede procent tillid til G U D.  Det tog ikke Hanne lang tid at etablere et hundrede procent Tillidsforhold til G U D, og dette Tillidsforhold har hun bygget på siden.

 

I dag er Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen nået så langt, så de har så mange Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange bag sig, at dét, de har nået i de næsten 20 år, de har arbejdet sammen, er et fornemt Livsværk til gavn og glæde for både Nutidens og Fremtidens mennesker.

 

Jeg ønsker her at takke Hanne Leffler, fordi hun altid har fulgt de veje, Jeg har vist hende.

 

                                                             R.  Malling - Hansen

 

  ¬   

 

Jeg takker Hanne Lefflers Skytsånd, som Jeg personlig har et meget nært forhold til oppe i den sjette

 og yderste Sfære, hvor Vi befinder Os som Engle, mens Vi leder Menneskeheden fremad.

 

Jeg ønsker at takke Hanne Leffler og Kirsten Pedersen,

 fordi de modtog de ord, Jeg som Maleren J. Th. Lundbye ønskede at give den danske Nation.

 

 

                10. april 2017                                                  Johan Thomas Lundbye  

    ¯

 

 

 

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

  

 

     

                         På siden nedenunder ses et par af 

H.V.Kaalunds Fabler for Børn med tegninger af  J. Th. Lundbye:

 

       d d d

 

        a