Da jeg - HANNE LEFFLER ønsker at give Læserne af min HJEMMESIDE - lefflerhanne.dk - en lidt mere udførlig beskrivelse - af mine oplevelser i de 22 år, jeg har fungeret som Medium for Den Oversanselige Verden, har jeg redegjort for dette her. - - - - - - - - - - - - Jeg vil derefter på opfordring give en beskrivelse af mit liv, således som det har formet sig for mig:


            

Til  Læserne af min  Hjemmeside   lefflerhanne.dk:

På opfordring skal jeg – Hanne Leffler -

her beskrive mine oplevelser

i de  22 år, jeg har fungeret som Medium for

Den Oversanselige Verden:

 ✱   ✱  

 Pinsedag maj 1997 var dagen, hvor der blev kaldt på mig, og jeg kan roligt sige, at erkendelsen af, at jeg er et brugbart Lysets Medium for Oversanselige Eksistenser, ikke kan sammenlignes med noget andet, jeg har oplevet i mit liv. Jeg fik meget hurtig kontakt med min Skytsånd, der meddelte mig sit navn, og til min glæde kan jeg klart og tydeligt høre, hvad Den Oversanselige Verden siger til mig.

Noget af det første jeg modtog under tankeinspiration, var et Digt af den danske Eventyrdigter H.C. Andersen. Dette smukke digt modtog jeg i august 1997, og siden da har jeg modtaget så mange Budskaber, Hilsener, Abstraktioner, Bønskrifter, Digte og Åbenbaringer, at der er stof nok til en del bøger.

Allerførst vil jeg nævne manuskriptet til en bog, hvis titel skal være ”En Hilsen fra de, der er gået forud”.  Den er på ca. 200 sider og indeholder Hilsener fra Menneskeånder stilet til mennesker, der stadig befinder sig på Jorden. Det vigtigste Budskab, disse Hilsener bringer, er - at de, der tilsyneladende er døde, stadig lever – blot i et andet Plan eller en anden Sfære !  

Mange beskriver den Skønhed, der omgiver dem overalt og den lykke og fred, der fylder dem alle!                     

--

G U D satte Menneskene på Jorden for 5 millioner år siden. -  Samtidig dannede G U D seks skønne astrale Sfærer, som HAN lagde som kuglelag rundt om Jorden. - På den yderste Kreds af Sjette Sfære har Englene deres Boliger, mens de leder menneskene fremad mod Lyset og til at blive dem selv lig. – Disse seks Sfærer danner Opholdssted for menneskeånderne imellem de forskellige inkarnationer på Jorden, som er en udviklingsklode for mennesker. -  I disse skønne omgivelser gennemgår menneskeånderne en hviletid, hvor de til deres store glæde genfinder Familie og de Venner, der havde forladt Jorden før dem.  – Opholdet slutter med en læretid, hvor de forbereder sig til næste inkarnation, og hvor de langsomt stiger fra Sfære til Sfære.  Opholdet  i Sfærerne varer hver gang ca. 50 - 60 år - afhængigt af, hvor udviklet den pågældende menneskeånd er. 

Når vort legeme dør, forsvinder dette; - men vi lever alle videre som Åndevæsener i den Verden, der hører ind under Fjerde Dimension. Som Åndevæsener er vi en nøje Kopi af det Menneske, vi nyligt var på Jorden, og vor fulde Bevidsthed og Erindring har vi med os fra alle de forskellige inkarnationer.

--

Men ellers har jeg til dato modtaget et væld af  Hilsener fra kendte afdøde Personligheder – både danske og udenlandske:.

Een af de første, der sendte en sådan Hilsen, var Sangeren Aksel Schiøtz, som jeg  i marts 1998 modtog en dejlig Hilsen til Danmark  fra !

I årene derefter har jeg blandt andet modtaget en Hilsen til Danmark fra:

Kaj Munk, Preben Uglebjerg, Dirch Passer, H.C. Andersen, Kong Christian den IV, -       Poul Reumert, C.F. Tietgen, Hans Kurt, Poul Bundgaard (med en speciel Hilsen til Olsenbanden)  B. L. Montgomery, Dirch Passer, Bodil Ipsen, Thit Jensen, Mogens Fog,Ib Schønberg, Harald Lander, H.C. Hansen,  Kong Christian X, Dronning Ingrid, Thomas Kingo, B.S. Ingemann, Tycho Brahe, Søren Kierkegaard, Lise Ringheim, -  Erik Paaske, N.F.S. Grundtvig, Hans Tavsen, Biskop Absalon, Victor Borge, Marguerite Viby, Bodil Kjer, Prins Henrik, Anker Jørgensen  - samt mange flere.

✱       ✱      

Indenfor det sidste år halve år har jeg modtaget en Hilsen til Danmark fra bl.a.:

Benny Andersen, Kim Larsen, Morten Grunwald, Troels Kløvedal,

Fodbolddommeren Peter Mikkelsen, 

  Gunnar N U-Hansen, Jane Aamund og Preben Kaas.

Hver eneste Hilsen bærer et personligt præg af den pågældende, der står bag denne Hilsen.

✱     ✱    

Af udenlandske Personligheder kan jeg bl. a. nævne:

Martin Luther King, Elvis Prersley,  Ludvig van Beethoven, Florence   Nightingale,

Jac. Offenbach, Ignatius Loyola, Sokrates, Platon, Martin Luther, Muhammed, Leonardo da Vinci, Friederich  Nietzsche, Greta Garbo,

John F. Kennedy, Mother Theresa, Joseph Haydn, Igor Stravinsky, Astrid Lindgren, Frederic Chopin

og mange mange flere. 

Af nedenstående, som har formuleret deres Hilsen til Danmark som et Digt, kan jeg for eksempel nævne:

Holger Drachmann, H.C Andersen, Poul Martin Møller, Piet Hein, H.A. Brorson,

Ludvig Holstein, Christian Winther, Jeppe Aakjær, Sigfred Pedersen

og Halfdan Rasmussen.

✱     ✱    

Som den største overraskelse af alle gik det op for mig, at jeg også er i stand til at høre, hvad en så højtstående Ånd som KRISTUS  siger, -  ligesom jeg også uden besvær formår at opfatte G U D’s Ultrahøje Tankesvingninger, og G U D har gennem mig sendt mange Hilsener og Budskaber til menneskene på Jorden.

Dette var et lille udsnit af den store og righoldige mængde Hilsener, jeg indtil dato har modtaget under tankeinspiration fra Personligheder - strækkende sig lige fra Oldtiden og til i dag.

Jeg har derudover i disse år modtaget nogle Abstraktioner, som indtil da har stået for menneskene som Gåder, der ikke kunne løses:

?   ?   ?

Evighedsgåden og Gåden om det ikke skabte  -  Den jordiske tid contra den himmelske Tid

og Gåden om den fjerde Dimension: - Af Albert Einstein har jeg modtaget en

tilbundsgående forklaring på  Gåden om de ”sorte huller”.

Jeg kan nævne: Uendeligheden contra Evigheden. – Gåden om  GUD’s mægtige Univers. Gåden om den frie vilje.  Lysets livsprincip. - Ligning med to ubekendte   samt adskillige flere.

Alle de mange Abstraktioner omhandler noget, som mennesker ikke selv kan forklare eller undersøge. F.eks. har vi omhyggeligt fået beskrevet GUDS UNIVERS, og hvad der foregik i det oprindelige Urkosmos.

Jens Otto Krag er vor videnskabelige konsulent, der løser de spørgsmål, der kan opstå

f.eks. om de klimaforandringer, der foruroliger menneskene så meget i denne tid.

Iflg. Krag kan vi tage det helt roligt. G U D har styr på tingene og sørger for, at Jordkloden

altid vil være beboelig for mennesker.

Med hensyn til klimaet vil det udjævne sig, som tiden går.

Men det smukkeste af det hele er de Åbenbaringer, jeg har modtaget fra Den oversanselige Verdens Eksistenser.

Det kan for eksempel beskrive, hvordan en Engel og en af GUD’s 12 TJENERE  fremstår i den åndelige Verden. Smukkest af alt er beskrivelsen af G U D og Hans helt utroligt ufattelige Skønhedsrige, hvortil vi alle uden undtagelse er velkomne engang.

Vi har bl. a. modtaget:

Franchezzo’s Åbenbaring om En Vandrer i Åndeverdenerne og Åbenbaringen om Skabelsens Under. -      

Og så kan jeg fortælle, at jeg for et par dage siden modtog Åbenbaringen:

Når Engle elsker!

Denne overmåde skønne Åbenbaring fortæller om den Kærlighed og Glæde, hvormed to Engle-Dualer møder hinanden og omfavner hinanden på, når de har været adskilt, fordi den ene i en årrække har været inkarneret på Jorden i en alle anden Mission !

 Skabelsesøjeblikket, hvor G U D på én gang satte hele sin Engle-Flok i sit Rige bliver beskrevet i en meget smuk Åbenbaring, hvori det fremhæves. at Kærligheden blandt disse skønne Engle var det første og største, der forenede dem.

Fra Pave Frans modtog vi en Åbenbaring, der beskriver  Englenes første møde med   G U D samt en utrolig ophøjet Beskrivelse af  G U D!

 z z z

Det er meget svært at beskrive sådan noget i et jordisk sprog, idet intet jordisk sprog ejer ord eller symboler, der kan dække dette.

Når jeg alligevel har modtaget mange Åbenbaringer i årenes løb, er det, fordi det er           G U D’s ønske, at menneskene får oplysning også om dette.

µ  µ  µ

Angers-Bønskrifterne er en hel afdeling for sig selv.

Det drejer sig om den store SKARE af GUD’s faldne Engle, der de sidste 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden som mennesker. Disse stakkels Væsener har betydeligt mere åndeligt Mørke i deres Tanke end almindelige mennesker - og står bag alle de værste og mest grusomme Mørkehandlinger, der er sket på Jord.

p p p

Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.

Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.

Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  indtil  Målet –  G U D’s Rige -  er  nået.

--

Det drejer bl.a. om Adolf Hitler og alle hans mange Håndlangere, der har ladet sig inkarnere på jorden for – i overensstemmelse med DJÆVELEN’s Ønske, - at føre Anden Verdenskrig ud på Jorden.

De har alle stået usynligt ved min og min Medhjælper Kirsten Pedersens side -  for via mig at rette en dyb og meget angerfuld Bøn om Tilgivelse til deres mange Ofre.

Det er deres eneste mulighed for at sone deres mange Forbrydelser mod Menneskeheden.

Når deres Ofre har læst deres Angers-Bønskrift og i deres hjerters medfølelse har tilgivet dem alt, er de sonefri.

Dette er en vej, GUD har anvist dem, når Angeren var ved helt at gennembore dem; - og det er deres eneste mulighed for at få Adgang til G U D’s SKØNHEDSRIGE  i lighed med alle de øvrige af G U D’s mægtige Skaberflok !

X X X

Vi har blandt de mange Bønskrifter i marts i år modtaget den, der i 1286 stod bag Mordet i Finderup Lade. Marsk Stig har knælet for Erik Klipping og bedt om tilgivelse for dette forfærdelige mord, og Kong Erik Klipping har i medfølelse med Marsk Stig tilgivet ham alt.

¬ ¬ ¬

Den dybest faldne af alle, Ham, der i årmillioners årmillioner har været nedsunket i dybt åndeligt Mørke i Helvedets Dyb, - er DJÆVELEN selv, der bærer hovedansvaret for al den Ondskab, der er sket på Jorden i form af tilbagevendende Krige og meget andet.

H A N, der nu ønsker at kalde sig ARDOR, vendte den 3. marts 1912 ved KRISTI hjælp  i dybeste Anger tilbage til Lyset og GUD igen, og modtog på stedet G U D’s Tilgivelse for alt.

z  z  z

ARDOR har gennem mig sendt Angers-Bønskrifter til Menneskene på Jorden og bedt om Tilgivelse for alt, og når det allersidste menneske i medfølelse med Hans helt ufatteligt dybe Lidelser har tilgivet ham alt, får Han endelig den Fred i sindet, han ikke kunne få på anden måde,

Samtidig vil samtlige mennesker, der har tilgivet ham, selv føle Fred i deres sind og vejen til GUDs Rige, der ligger foran dem, vil være let og lys at følge for dem alle.

13. juni 2019        

God læselyst !

Hanne Leffler

  

 

Hensigten med menneskenes tilstedeværelse på Jorden er den, at de skal kæmpe mod Mørket og sejre over Mørket; - og når Sejren er nået, så vil menneskene blive frigjort fra al jordisk inkarnation af KRISTUS. - G U D  har givet denne høje Engel Magt til dette, og det er en usigelig Glæde for Ham og de øvrige Engle, hver gang eet eller flere mennesker bliver frigjort.

Når frigørelsen er sket, sker der det forunderlige, at de pågældende mister al jordisk præg og står i den Engleskikkelse, G U D har givet ethvert menneske i Skabelsesøjeblikket som basis for det udseende, vi vil bære i Al Evighed.

 µ  µ  µ 

 

G U D:

    

I MIN HIMMEL venter JEG uafbrudt i dybeste Længsel  på at modtage de Børn, JEG sendte ud på en længere rejse.

Det er de mennesker, der nu befinder sig på Jorden. Her skal de alle kæmpe mod Mørket og det onde omkring sig. - Når de på et tidspunkt har sejret totalt over Mørket, da vil KRISTUS modtage dem og frigøre dem for al videre jordisk inkarnation.

                                                      ✪   ✪   ✪  

Derefter venter der dem et liv i Lysets Skønne Verden, hvor de fortsat skal udvikle sig; - og når denne Udvikling er til ende, er JEG klar til at modtage dem i MIT RIGE og byde dem Velkommen til

Livet, der er over al Forstand, og som varer i Al Evighed !

                                        

G U D

                                                                                                      

 

 

 

Jeg – Hanne Leffler vil nu på opfordring give en redegørelse for mit liv, således som det  har formet sig for mig:

 

Jeg blev født i København den 27. august 1938. 

Mit navn blev
Hanne Harryetta Leffler.

                                                              

                                                                                     

Min Far, Mor og jeg boede i Trøjborggade 10, 3. tv. på Vesterbro, og dette blev blev for mig Barndommens gade.- Hvis man går ned ad Lyrskovgade og til venstre ad Enghavevej, støder man på Hedebygade, der var Tove Ditlevsens barndomsgade.
Min børnehave, som jeg huske tydeligt og med glæde lå lige rundt om hjørnet ad Rahbeks Allé og var en Menighedsbørnehave. Ved siden af lå Kamma Rahbeks berømte Bakkehus, som jeg flere gange har besøgt som voksen.
Inden jeg selv kunne læse, læste min kære Far højt for mig af ”Musebogen”, og jeg elskede, når han læste højt.
I 1946 fik jeg en lille bror Einer Leffler, og det var dejligt at få en lillebror, når man var 7 år.
Samtidig skulle jeg i skole. Min barndomsskole var Alsgade Skole, som lå lige i nærheden. Man gik igennem Enghaveparken. 


                       Jeg husker med sor glæde og taknemmelig mine to Dansk-lærerinder.
Den første var frk. Beck i de små klasser. Som lødagshistorie læste hun højt af Bogen ”Bimbis bog om Babsi”.
I de større klasser hed min kære lærerinde  - Susannah Hill. Hun fik lært mig grundigt at sætte komma og punktum, og det har jeg haft god gavn af siden.
Jeg husker engang, jeg som flidspræmie af hende fik en dejlig Bog: Min ven Flicka” om en hest.
Vi havde klaver i mit barndomshjem, og da jeg var 10 år, sørgede min Mor for en Spillelærerinde til mig. Dette elskelige menneske hed Ellen Irfelt og boede Vesterbrogade 100, 4. sal. Og der gik jeg troligt en gang om ugen i en del år og fik lært at spille, så jeg til sidst kunne spille store dejlige klassiske værker af de gamle komponister. – Jeg kan også spille efter gehør, og musikken, som jeg stadigvæk dyrker, har betydet meget for mig. Min yndlingskomponist er Friederic Chopin.


Jeg har også været KFUK- spejder, og har gode minder om spejderlivet. Jeg fik lært at lave mad over bål, og de mange spejdersange, vi sang, husker jeg alle sammen endnu.


      Som barn betød mine bøger rigtig meget for mig. Jeg mindes i dag:

Robinson Crusoe, Pippi Langstrømpe  af Astrid Lindgren, Sussi-bøgerne af Gretha Stevns. Flemming-bøgerne af Gunnar Jørgensen, Bibbi-bøgerne af Karin Michaëlis,

Robin Hood, Heidi-bøgerne af Johanna Spyri og

Niels Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige af Selma Lagerlöf -

og mange mange flere. 
  Jeg elskede mine børnebøger og læste dem alle en del gange.

 

Min klasselærer Galløe, som viser sig at have været forfatteren Wilhelm Bergsøe anbefalede os engang at læse en Bog – en roman-cyklus af denne Forfatteren , som hed:  Fra Piazza del Popolo

                                                                  

Jeg læste denne vidunderlige Bog, købte den senere, og den har siden fået fast plads i min Reol.                                                              

I 1952 var jeg så heldig at få endnu en lillebror, som kom til at hedde Albert.
Det var også i 1952, vi flyttede til et Rækkehus i Pilevangen i Brønshøj.

I mine unge år gik jeg i skole i Skørping Borger- og Realskole, hvor jeg tog Præliminæreksamen.   Jeg fik gode klassekammerater, som jeg mindes med glæde.  Det var gode år, og i 2016 mødtes vi alle til klassekomsammen på Rold Storkro.

Skolen var færdig i 1955, og jeg blev derefter bank-elev i den Bank, der dengang hed Privatbanken. Det var i Hovedsædet, der lå i Børsgade. 

                                                                                                   

I min unge dage betød min Farmor Anine Jacobsen rigtigt meget for mig.  Hun boede i Prinsesse Charlottesgade ved Nørrebros Runddel. Jeg havde undulater og udklækkede undulatunger - nogle flotte eksemplarer -  hos hende.
To andre personer, som også har betydet meget for mig i de unge år, var min kære Gudmor – Karen Justesten  og Gudfar Hans Justesen. – De boede allerøverst oppe i Købmangergade 52, og Min Gudfar havde teologiske studenter boende på den lange gang. Disse to besøgte jeg tit, og når det var søndag, sørgede de for, at jeg kom med dem i Kirke.

Med hensyn til kirke, må jeg lige nævne, at jeg som 13- årig læste en Bog, der hed Vandrer mod Lyset, som kom til at betyde meget for mig. Bogen havde min Mor lånt af sine to dameskrædderinder, og den lå derfor fremme i mit barndomshjem.
Når jeg havde fri fra skole, begyndte jeg at læse Bogen, og da jeg var færdig, bestilte jeg et eksemplar i Calbergs Boghandel på Frederikssundsvej. Dette eksemplar lod jeg senere indbinde, og det står i min bogreol.

                                                                                                                  

 Denne Bog, som er G U D’s Gave til menneskene, er modtaget af det danske Medium Johanne Agerskov ad intuitiv/inspiratorisk vej og udkom første gang i 1920. – Den forener alle hidtige religioner til een samlet forståelse -  og indeholder for første gang den fulde sandhed om vort forhold til G U D og forklarer hensigten med hvert menneskes liv på Jorden, og hvad der kommer bagefter.

                                     Brønshøj Kirke        

Den 27. august 1960 blev jeg gift med min kære mand – Benny Olsen i Brønshøj Kirke; - og da jeg senere blev gravid, holdt jeg op inde i Banken.

I januar 1962 blev vor første Søn -  Bjarne født, og i oktober 1963 fik vi vort andet barn - Jan.


Da jeg i sin tid fik mine to børn, spekulerede jeg sommetider på, om en af disse måske som voksen kunne tale Bogen Vandrer mod Lyset's sag og på denne måde få den udbredt i den danske Befolkning.
Jeg var dengang ikke klar over, at det blev mig selv, der via min Hjemmeside blev i stand til at tale denne helt unikke Bogs sag. 

        µ µ µ


Vi havde hidtil boet i en villalejlighed i Hyrdevangen i Brønshøj, men nu fik vi en  dejlig stor fireværelses stue-lejlighed  i Høje Gladsaxe.
Da jeg ønskede at blive hjemme hos børnene, valgte jeg senere at blive dagplejemor for  Gladsaxe Kommune.
Det blev til 22 gode år med en masse dejlige børn. – Jeg spillede og sang med dem, læste højt for dem, gik tur med dem fx i mosen og beskæftigede dem på forskellig måde.

Derefter skete der noget helt andet. – Jeg har et dejligt klaver – et Zimmermann, men det kan man jo ikke tage med i byen, så jeg anskaffede mig et ROLAND Keyboard med rytmer og instrumenter, forstærker og senere mikrofon, - og så begyndte jeg at spille ude til fester – fødselsdage, jubilæer, bryllup, sølv- og guldbryllup. Jeg spillede under middagen og til sangene og bagefter blev der danset nogle timer, og det var altid vældigt fornøjeligt. - Det stod på i små 20 år.

                                                            

I denne periode havde jeg også travlt på anden vis, idet jeg skrev sange for Folk til deres Fester. Også meget fornøjeligt.

                                                                                             
Da jeg i 1994 stoppede med dagplejebørn, blev der ringet til mig, om jeg ville komme og spille i Fredagsklubben på Søborg Torv. Det var en Klub for Gladsaxe Kommunes Pensionister, og da jeg begyndte der, var jeg ikke klar over, hvor længe det skulle vare.
Jeg spiller noget festligt på flyglet, når de ca. 100 medlemmer kommer samt til de sange, de ønsker at synge, samt ledsager publikum med musik, når de atter forlader lokalet, der ligger i Salen på Kildegården. Underholdningen er forskellig, idet vi for eksempel kan høre et foredrag eller et orkester, der spiller, Sangere,  der underholder osv..  Én gang om måneden spiller vi Banko. -  Og netop i år har jeg 25-års Jubilæum der.

                                                                  

1994 var også året, hvor jeg blev pianist for et AOF-Hold på Gladsaxe Skole. - Gruppen, som kaldte sig sig CASSIOPEIA-GRUPPEN, og bestod af en sød og dygtig Sanglærerinde og 4 damer, der sang dels solo-sange - dels flerstemmigt i kor, kom til at betyde rigtigt meget for mig i mange år. - Vi mødtes hver torsdag aften, og det var mig en meget stor glæde at akkompagnere disse dygtige sangere. -  Vi øvede på forskellige operetter som fx. Landmandsliv, Elverhøj, Frk. Nitouche, Jomfruburet, Sound of Music og ved juletid sang vi dejlige sange fra Nøddebo Præstegård.

Vi var med mellemrum ude at træde op på forskellige Plejehjem, Pensionist-klubber osv. med sang og musik.   

                                                                                            

Men i 1997 skete der noget helt utroligt. – Jeg fik kontakt med Den oversanselige Verden. Det var min Skytsånd Rasmus Malling-Hansen,  der ”kaldte” på mig for at minde mig om det løfte, jeg havde giver før min inkarnation, - at blive Medium for Den oversanselige Verden.


Jeg forsøgte at spørge om noget og brugte et pendul, som jeg kendte lidt til i forvejen -  og opdagede til min overraskelse, at jeg kunne få svar på dét, jeg spurgte om. – Jeg fortsatte  - guidet af min Skytsånd, og det gik op for mig, at det var meningen, at jeg skulle modtage Hilsener, Budskaber  og Abstraktioner fra Den oversanselige Verdens Eksistenser. -  Jeg fik som noget af det første Aksel Schiøtz og Poul Reumerts Hilsen til Danmark -  og en Sang af Rosa Abrahamsen.  – Af Abstraktioner modtog jeg dengang: Evighedsgåden og Gåden om det ikke skabte.

I 1988 mistede jeg min kære mand Benny, og selvom det var en stor sorg, vidste jeg, at han, der hører hjemme på Sjette og sidste Sfære, var kommet til et vidunderskønt opholdssted. – Jeg har en god kontakt med ham og modtager med mellemrum dejlige Hilsener og Sange fra ham. Jeg ved, at han, der er min Dual, længes meget efter, at vi skal mødes igen, og dette gælder også mig, men jeg har fortalt ham, at jeg først helt skal have klaret det arbejde, jeg har lovet at udføre som Medium for Den oversanselige Verden.

                                           ❤     

Det var ikke så nemt for mig i begyndelse at forklare Familie, Venner og Bekendte, Kolleger og andre, hvad der var sket i mit liv, og selvom jeg ikke fortalte det til alle, måtte jeg dog fortælle det store, der var hændt for mig, til nogen. - En del troede simpelthen ikke på mig, men mente, det måtte være min egen fantasi, der spillede mig et puds.

Jeg var sikker på, at en Kreds, jeg dengang var medlem af, ville glæde sig over, at eet af deres medlemmer havde den direkte kontakt oventil og som Medium kunne få svar på spørgsmål med videre fra  Den oversanselige Verden, men sådan forholdt det sig ikke.
Man fortalte mig, at jeg måtte tage fejl, at jeg var på vilde veje og skulle stoppe med dette; - men denne kontakt var så ægte og dyrebar for mig, at jeg ikke stoppede, men fortsatte med at modtage inspiration fra det Høje. - I dag har jeg fået at vide, at det var godt, jeg fortsatte, for det havde være katastrofalt, hvis jeg dengang havde stoppet.
       Jeg kan fortælle, at i dag er enhver modstand mod min medievirksomhed forstummet.


Min Hjemmeside er pr. dato nået op på 107757 Besøg, og via denne Hjemmeside har Danmarks Radio – Program 1 kontaktet os og Journalisten har været på besøg en del gange for at tale med os om vort arbejde lige fra fra starten i 1997 og til i dag. –

Han forebereder en udsendelsesrække, der vil kunne høres på Program 1 i Radioen til efteråret !

                                                   

På et tidspunkt ønskede jeg at dele al denne rigdom med andre interesserede. Jeg havde i nogle år været medlem af Vandrer mod Lysets Kontaktkreds,  og fra adresselisten udvalgte jeg nogle, der boede tæt på mig. – Vi blev i starten 1998 -  6 -7 medlemmer, og her i blandt fik jeg kontakt til Kirsten Pedersen, som siden har været min trofaste og fuldstændig uundværlige Medhjælper.

Vi er stadig 7 medlemmer, som mødes den første søndag i hver måned, hvor vi læser noget af dét højt, Kirsten og jeg har modtaget i løbet af måneden, synger de tilsvarende sange med musikledsagelse og ellers taler om, hvad der foregår i Verden osv. – Disse Piger, som er medlem af Hanne´s  Søster-Flok, hører til  mine allerbedste Venner.   

I 1998  dannede jeg endvidere Rebecca-Ringen, som i dag består af 62 Medlemmer. – De får hver måned tilsendt 12-15 Budskaber af de senest modtagne.                                                              


Kirsten og jeg er sammen fast nogle gange hver uge, og når vi modtager et Budskab, Hilsen eller lignende,  foregår det ved, at  en Person på et aftalt klokkeslet befinder sig usynlig ved vor side i sin lette åndedragt – de fleste ført hertil af Skytsånden . Her giver han eller hun sig til kende og meddeler, at ønsket er at sende for eksempel en HILSEN TIL DANMARK.
Efter at vi begge har budt vor Gæst hjerteligt Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration.-

                                                         

Kirsten skriver alt ned sætning for sætning og derefter skriver hun dette over på sin Computer, lægger det ind i et USB-stick, som jeg får, og så er det min tur til at klargøre disse Budskaber, sørge for portræt, skriftstype, opstilling osv.. - Dette er noget, der tager megen tid for os begge. 

 

                                                                                         

Uden Kirstens bestandige hjælp og støtte ville jeg aldrig have nået dét meget store

repertoire af Budskaber, Hilsener, Abstraktioner, Åbenbaringer, Bønskrifter og Sange, vi

nu kan tilbyde nutidens og fremtidens mennesker, - hvoraf en del kan læses på min

Hjemmeside lefflerhanne.dk .

 

27. juni 2019  Hanne Leffler                                          

         

 

Til himlene rækker din miskundhed, Gud

 

Mel.: J.P.E. Hartmann 1852

 

1

Til himlene rækker din miskundhed, Gud,

din trofasthed når dine skyer;

din retfærdshånd over bjergene ud

er strakt over dale og byer.

 

2

Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,

som havenes dyb dine domme.

Til frelsen fører du sjælene ud,

vil skabningens suk ihukomme. 

 

3

Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud,

hvor menneskebørnene bygge!

I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,

vi skjuler os under dens skygge.

 

4

Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,

du bjærger den bævende due.

Hos dig er livets det evige væld,

og lys i dit lys skal vi skue.

 

B.S. Ingemann 1845

 

d d d