Den 8. maj 2017 modtog Vi denne betagende, smukke og utrolige ÅBENBARING fra HENDE , der åbnede G U D's RIGE for os:

 

TTT     h  

Denne  ABSTRAKTION  har   Hanne Leffler  

                      modtaget                       

 

under  tankeinspiration   den 8. maj 2017

 

af  Hende, der åbnede G U D´s RIGE

 

 

£

Der er noget, der er så fantastisk, at menneskesindet næppe kan rumme dette.

Når det alligevel er ønskeligt, at menneskene får dette at høre, skyldes det, at menneskene

navnlig de sidste årtier er blevet meget interesseret i, hvad der foregår

på den anden side af ”Forhænget”.

 

 

Dette indkig vil nu blive præsenteret for Jordens Beboere:

 

Vi vil rent bogstavelig trække det Forhæng til side, der skjuler en Verden for menneskene, der er så

stor og så pragtfuld og så fuldstændig overvældende, at selv om det kan være svært for menneskene

at forstå, at en sådan Verden virkelig eksisterer udenfor deres egen sikre begrebsverden, så er det

altså et faktum, vi ikke kan komme udenom.

 

Udenom det Jordunivers, som vi ellers mener er det centrale Univers, udbreder sig et UNIVERS så stort og så skønt, at Jorduniverset svinder til en lille ubetydelig del af dette UNIVERS. Ja – det egentlige UNIVERS er i virkeligheden så stort, at kun G U D og  G U D´s TOLV TJENERE er i stand til at rumme det i deres TANKE. - Ingen Engels Tanke har en kapacitet, der er i stand til at rumme hele dette mægtige UNIVERS, der - hvis det havde været større - ville have været uendeligt.

 

De Kloder, der befinder sig i dette UNIVERS, er alle som én udslynget af fire Modersole,

der to og to uafbrudt cirkulerer rundt om G U D´s RIGE,

der befinder sig nøjagtig i centrum af UNIVERSET.

 

”The Big Bang”Det Store Bang – som menneskene taler så meget om,

skete altså på denne måde i en fjern forhistorisk Tid for så længe siden, at dét, menneskene kalder

”The Big Bang”, slet ikke passer med denne Tidshorisont.

1)

 

Alt i G U D´s UNIVERS (ikke af forveksle med Jordens Univers) består af Lysets molekyler, der er

betydelig mindre og hastigere end de molekyler, Jorden og dens omgivelser består af. - Disse er

Mørkets molekyler, der alle er større og betydelig langsommere end Lysets molekyler.

 

Dette gælder også alle de Kloder, der befinder sig i G U D´s UNIVERS. Disse består af rent Lys. Det er

på nogle af disse, G U D har anlagt så skønne Verdener, at intet menneske ville fatte denne Skønhed.

 

µ µ µ

Lad os besøge den Lysklode, hvortil de menneskeånder, der har overstået Kampen mod Mørket på Jorden, er blevet overført til.

Det Lys, der er her overalt, er af en Klarhed, en Skønhed, som langt, langt overgår solens lys, når den dukker frem bag skyerne.

De ord, hvormed man skal beskrive omgivelserne på denne Klode, ejer ikke udtryk, der tilnærmelsesvis kan dække Skønheden her.

 

Denne Sang, der beskriver Skønheden på denne klode, har vi modtaget fra de menneskeånder, der befinder sig her:

 

 

 

                                  Melodi: Where have all the flowers gone.


                       1.Hvor er alle roserne         2. Hvor er dem, vi fulgtes med
                          fra vort jordeliv?                  I vort jordeliv?
                          Hvor er alle roserne?           Hvor er dem, vi fulgtes med?
                          Ingen vi ser.                         Hvor er de nu?
                          Her er blomster overalt;      Vi kan se dem alle her;
                          skønne er de overalt.           alle som vi havde kær.
                          Skøn’re end rosen kær,        De er her hver og een.
                          Skøn’re end rosen kær!        De er her hver og een.

 


                       3.Her er ingen smerte her.  4. Hvor er mon den gode G U D?
                          Sorgen er også væk!             Findes HAN mon her?
                          Døden findes ikke her, -        Hvor er mon den gode G U D?
                          ej heller Krig.                         Findes HAN her?

                                                                                                                           G U D:
                          Mørket har vi lagt os bag;     Hører du MIG ikke nu? 

                          Døden har vi lagt os bag.      Hør – JEG taler til dig nu!
                           Her findes ene Lys.              JEG er dig altid nær. 
                           Her findes ene Lys.              JEG er dig altid nær.

             z

                                                                                  Menneskeånderne fra Lyskloden

                                                                                P              P

 

Dog kan menneskeåndernes Lysklode, som vi nu har aflagt et besøg, slet, slet ikke sammenlignes med

Endemålet for hver eneste menneskeånds vandring - G U D´s MÆGTIGE RIGE, som i Skønhedsfylde,

landskabelig Pragt, Lys og betagende Variationer, der bestandig skifter, så det næste man oplever  - er

endnu skønnere og mere betagende.

 

G U D selv, der ejer Skønheden i Nte potens, ønsker i Al Evighed at give Sine Børn så megen

S k ø n h e d L y k k e  og  K æ r l i g h e d ,

som de overhovedet er i stand til at rumme på det trin, de nu befinder sig på.

 

Det betyder, at da der ingen grænse er for G U D´s Børns udvikling, der vil stige i Al Evighed, så vil

der heller ikke nogensinde være grænse for, hvor megen  G l æ d e ,  H a r m o n i,  L y k k e  og

K æ r l i g h e d  vi vil modtage af Vor kærlige altfavnende  G U D  og  SKABER.

 

                   8. maj 2017                                Hende, der åbnede G U D´s RIGE

   £

 

 

  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 

d d d