- - - Den 12. december 1999 modtog vi fra Danmarks store Forfatterinde THIT JENSEN denne storslåede og unikke HILSEN TIL DANMARK. - - - Under Hilsenen har hun skænket os en ægte Thit Jensen-Sang på melodien: De levendes Land. - - - - Den 20. juli 2016 modtog vi Thit Jensens TILLÆG til ovennævnte Hilsener.

 

TTT h 

Modtaget under  tankeinspiration

af Hanne Leffler

den 12. december 1999  

 

af  Forfatterinden 

T H I T   J E N S E N 

(1876 -1957)

 

EN HILSEN TIL DANMARK

vv 

?

 

MINE KÆRE DANSKE LANDSMÆND !      

 

JEG FORLOD DANMARK I 1957 OG HAR LIGE SIDEN HAFT EN DYB LÆNGSEL EFTER ATTER EN GANG

AT HENVENDE MIG TIL JER.

 

JEG ER FORFATTERINDEN  T H I T  J E N S E N !

 

Jeg fik både ros og det modsatte i de første mange år, mens Jeg levede, men Jeg fik slået mit navn fast som

Forfatterinde af bl.a. de Historiske Romaner  ”Den nitakkede Krone”, som handlede om Valdemar Atterdag;

-”Stygge Krumpen” der handlede om den sidste Bisp i Børglum og ”Den sidste Valkyrie”  der handlede om

Thyra Danebod, for blot at nævne de mest kendte.

 

Mit liv som Thit Jensen har sandelig været både varierende og spændende, men ikke så sjældent følte Jeg en usigelig kval i mit hjerte. Når Jeg var ude at holde mine taler rundt om i landet om frivilligt moderskab, kunne det ske, at mændene blev så vrede på mig, at de forsøgte at stene mig åndeligt talt.

 

Jeg blev kaldt mandfolkehader, hvad Jeg på ingen måde var. Jeg påpegede blot det fuldkommen urimelige i,

at kvinderne var tvunget til at underlægge sig mandens tyranni og føde børn på stribe, selvom hverken

kræfter eller helbred slog til. - Gudskelov vandt Jeg da efterhånden genklang i Befolkningen for mine ideer,

og i dag er der vist ingen, der forlanger, at en kvinde skal føde flere børn, end hun selv har lyst til.

Jeg blev, som nogle af Jer måske ved, født i 1876 i  Farsø i Jylland som Dyrlæge-datter, og min mor sled hele livet igennem for at holde sammen på det hele.

De mange børnefødsler tog imidlertid så hårdt på hende, at hun som ældre måtte gå med  jernkorset, og bag smilet i hendes øjne lurede sorgen over de børn, hun mistede allerede som spæde.

Jeg elskede min mor med en kærlighed, som vist ikke var helt almindelig på den tid – og Jeg tilbad min far som det ranke og retlinede menneske, han var.  

På min væg hjemme hang på et burgunderrødt tapet et stort billede af Skæbnegudinderne. Den yngre til venstre spandt livstråden, den gamle til højre sad ned og klippede livstråden over. Den midterste, en ung skøn, nøgen Gudinde, stod i midten af billedet og smykkede livstråden.

Hun lod enhver få sit. En dag betragtede Jeg billedet så længe, at den skønne Skæbnegudinde i midten stod frit og alene op mod den mørkerøde baggrund, og hendes blik syntes at spørge:  laurbær eller roser ?

Uden at betænke mig råbte Jeg : laurbær! - og fik i samme nu en rystende følelse af selv at have lagt linien for mit liv. Jeg havde fraskrevet mig livets roser.  Børn er livets roser. Jeg fik aldrig børn.

 ?

Som barn og ganske ung gik Jeg ofte tur på Kirkegården i Farsø og studerede de mange gravsten med interesse. Ikke så helt sjældent følte Jeg, at der var nogen, der forsøgte at komme i kontakt med mig. Det var, som om disse stemmer fortalte mig, at mit liv ikke ville blive let, men at Jeg nok skulle få hjælp til at gennemføre det – hele vejen igennem.

Min elskede broder Andreas døde allerede som 20-årig af tuberkulose – til min store og usigelige sorg. Engang imellem kunne Jeg tydelig fornemme, at det var Andreas, der talte til mig, og forsøgte at opmuntre mig. At Jeg overhovedet kunne høre disse stemmer, tog Jeg som en selvfølge.

 

   Jeg var ikke klar over, at det ikke var forundt alle at høre sådanne stemmer.

                At Jeg således var et Medium, faldt mig ikke ind dengang.

 

Det blev Jeg klar over på et senere tidspunkt, og denne evne fik Jeg i allerhøjeste grad brug for, da Jeg begyndte at skrive mine Historiske Romaner.

Da Jeg skrev om Valdemar Atterdag,  følte Jeg, at han stod lyslevende i min stue, og visse steder fortalte mig – næsten Ord for Ord,  hvad Jeg skulle skrive.

Jeg ved at den svenske Forfatterinde Selma Lagerlöf  har oplevet noget lignende, da hun skrev Gösta Berlings Saga, men hvad hun ellers oplevede, vil hun selv komme ind på i sin Hilsen til Sverige.

¬ ¬ ¬

At Jeg overhovedet er i stand til at meddele mig til Jer i dag, skyldes et andet Medium, som også er født i Danmark. - Hendes navn er Hanne Leffler, og hun bor i Gladsaxe  lidt nord for København.

Denne kvinde har uden mindste besvær lyttet sig frem til alt, hvad Jeg har sagt til hende, og hende er Jeg en dyb Tak skyldig, fordi hun har formidlet min  Hilsen til  Danmark.

 

Ved denne kvindes mediumitet vil talrige Digte, Hilsener, Budskaber, Åbenbaringer og Bønskrifter fremkomme i den jordiske Verden. Hanne er af G U D selv blevet udvalgt som Medium på dette høje Plan.

Jeg  - Thit Jensen  beder Jer - mine kære Landsmænd - om at være agtpågivende, for i den nærmeste tid vil der blive åbenbaret Jer meget mere om denne kvinde. Jeg  vil i dag blot nøjes med at sige, at intet menneske på Jorden har haft et liv og en skæbne, som Hanne har haft, og ingen anden har båret sit liv med større tålmod end hun.

 

Hun vil en dag blive kendt, husket og elsket som det danske Medium; -  og fra det Plan i Den oversanselige Verden, hvor Jeg kommer fra, bøjer Vi os alle dybt for hende, idet Vi erkender, at Vi her står overfor et menneske, der har ofret sig fuldstændigt for sine jordiske Brødre og Søstre.

 

Jeg ønsker at slutte min Hilsen til Jer i dag med følgende vers, som min kære broder Johannes V. Jensen  i 1926 skrev :

 

                                                        Vintergæk er brudt af mulden, brudt af mulden

                                                        kækt erantis trodser kulden.

                                                        Spurven solforrykt i vind

                                                        tjipper i en nøgen lind

                                                        Solen smiler – husfacader

                                                        gennem lange lyse gader.

                                                                                                                                  

 

                    Med dette vers ønsker Jeg at sige :

 

ET FORÅR ER BRUDT UD OVER DANMARK, MERE

VIDUNDERLIGT END NOGET ANDET FORÅR NOGENSINDE.

 

 

             12. december 1999                                       T H I T   J E N S E N 

  ?

 

 

Melodi: De levendes land

1.Et eneste Ord,
et Ord må Jeg sige til alle på Jord.
Når her Jeg får mæle, det klinger i mig;
hvert Ord, som her får mæle, det danser i leg;
det jubler og synger; - fra Himlen det kom; -
dets tone er from.


2.Velsignede Ord; -
du bøjer dig ydmygt og stopper ved Jord;
du gi´r dig til kende som Sange og Ord;-
forskønner hver en Hilsen, der kommer til Jord.
Du giver os fred, og du giver os fryd,
du klinger i lyd.


3.Det største på Jord
er Ordet, der daler fra Himmel til Jord.
Det bæres af vinger i tusindtals Flok.
Det stiger ned på Jorden, som Engle i Flok; -
som blomster i grøft og som roser i pryd;
thi her får det lyd.


4.O menneskebarn !
Bred ud dine arme og tag i din favn
de Ord, som dig gives !-  I Bogen de står;-
der kommer stadig flere, som årene går.
De kommer fra G U D, og HAN sendte dem ud;
thi Ordet er G U D.


5.En sensommerkvæld
der fødtes til Jorden en menneskesjæl.
Som blomsten blev plantet på Jord,  blev hun sat,
og tonen fra det Høje  hun fanged` en nat.
Den kom lig´så tyst, som et lys der bli`r tændt;-
fra Himmelen sendt.


6.Det største på Jord
er stadig det læste velsignede Ord.
Og Ordet får vinger, når hun det berør.
En verden fuld af is ganske langsomt optør.
Hun stryger så kærlig hver menneskesjæl,
som Bønnen i kvæld.


7.Da Bønnen  blev bragt;
hun tændte et Lys; - kendte ej ret sin magt.
Og Bønnen den nåe’de GUD-FADER  i løn;
hun bad for hele Jorden, det skete i Bøn.
Åh G U D, lad det lykkes -  det store på Jord;-
så bad hun med Ord.


8.Åh G U D, hør mit Ord!
Send Lyset til alle på hele vor Jord.
Lad gamle og unge og store og små,
lad alle finde vejen, hvorpå de kan gå.
Lad Mørket  forsvinde for evigt på Jord,
hvor mennesker bor.


9.Der findes på Jord
en Skare, som lever hernede på Jord.
Det er Dine Engle med Mørke i sind;
send Lyset ned til alle i hjerterne ind.
Jeg ber` dig, -  lad Mørket  fra disse undfly, -
som sol over sky.


10.Og Bønnen blev hørt;
og alle der hørte den, - alle blev rørt.
Den kvinde har G U D  selv omplantet til Jord; -
og gennem hende sender HAN Jorden SIT ORD.
Og ORDET får magt, hver gang det bliver bragt;
     GUD  ORDET   har   sagt !

 23. april 2007          T H I T   J E N S E N  

      ?

     

 

 

Thit Jensens Tillæg til sin Hilsen til Danmark den 20. juli 2016:

 

 Til Det danske Folk fra een, der står Jer så meget nær, at hun ville ønske,

hun stadigvæk var iblandt Jer.

 

Jeg har før stået ved det danske Medium Hanne Lefflers side og ladet mine tanker pr. inspiration tilflyde hende. Min første Hilsen til Danmark modtog denne dygtige Kvinde den 12. december 1999 og den anden HilsenSangen: De levendes Land  - fulgte efter den 23. april 2007.

 

Nu er der sket det, at Hanne har oprettet en Hjemmeside, og på denne Hjemmeside er der også plads til mig. Jeg har derfor meddelt Hanne og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen, at Jeg ønsker at sende endnu en Hilsen til det Land, der blev mig kærest af alt i denne Verden.

Jeg er i stand til at følge hver eneste een af Jer i tankerne, og det betyder, at denne Hilsen bliver en meget personlig Hilsen.

 

Men der er noget andet, Jeg ønsker at sige til Jer i dag.

Er I klar over, at Den oversanselige Verden venter noget af Jer alle?

 

Det drejer sig om alle de Budskaber, Hilsener, Abstraktioner og Åbenbaringer, som Hanne har travlt med at forsyne sin Hjemmeside med.

I, som læser disse ting, skal vide, at I er de første, der bliver præsenteret for disse storslåede og unikke ting.

I har, før I blev inkarneret i Danmark, forberedt Jer på denne inkarnation. I har bl.a. forberedt Jer på at møde netop dét, som Hannes Hjemmeside giver Jer i så rigt et mål.

µ µ µ

Jeg – der var Thit Jensen i min sidste inkarnation, vil bede Jer alle om at forstå, at det er selve HIMLENS FADER, der har henvendt sig til Det danske Folk gennem disse Budskaber. Det er meget vigtigt, at I er klar over dette, når I læser disse Budskaber, og her har Jeg fået opgaven at fortælle Jer dette.

 

Nu vil Jeg slutte denne Hilsen med at gengive disse ord, som kommer direkte fra  G U D  til Jer alle:

 

Dette   Budskab   har   Hanne Leffler  modtaget  

under  tankeinspiration den 31. marts 2017 af

G U D   

z        

 

Disse ord er til Læserne af Hanne Leffler’s Hjemmeside – lefflerhanne.dk:

 

JEG er glad for, at JEG på denne måde kan få sagt dette til Jer alle, fordi det er på høje tid, at I hører og forstår Budskabet i sin fulde konsekvens!

Netop nu i forbindelse med, at I modtager  en levering af – efter Min Mening – en overdådighed af unikke Budskaber, Hilsener, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange, ønsker JEG at sige dette:

Alle I, der læser disse Budskaber og glæder Jer over indholdet af hver enkelt af dem, skal vide, at hvis ikke I – Mine kære Venner – modtog disse ting og på denne måde viste Jeres interesse for dét, som Hanne Leffler og Kirsten Pedersen så omhyggeligt modtager og gør klar til Jer, - ja, kort sagt – hvis der ikke var een eneste person, der interesserede sig for alt dette, så ville Hanne, som tiden gik, miste modet og mene, at hun arbejdede forgæves.

 

Men takket være Jeres interesse holder I gejsten ved lige i Hannes sind; - og det betyder, at hun bliver i stand til at fortsætte og fortsætte så at sige dag og nat; - og det er netop lige det, der skal til, for at Hanne og Kirsten skal nå alt dét, de gav MIG Løftet om at nå før deres inkarnation.

Netop dette arbejde, som Hanne og Kirsten har udført i næsten 20 år, er så vigtigt ikke alene for Nutidens mennesker - men sandelig også for Fremtidens mennesker.

 

JEG kan roligt sige, at med Bogen 

V a n d r e r   m o d   L y s e t

som fundament og alle de mange vidt forgrenede Budskaber, som Hanne og Kirsten i fællesskab overgiver Jordens Befolkning, er  Fremtiden  grundsikret  for  menneskene.

 

Det vil i højeste grad være med til at formidle

 

et ægte jordisk Paradis

 

for alle på Jorden.

 

      G U D   

 z       

 

        20. juli 2016                                                                            T H I T   J E N S E N

   ?

 

 

 

    ALT BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

 

 

      Mel.: Danmark for folket

   G U D:

Nu skal I høre!

JEG har en ide!

Vend Jer mod Lyset,

thi så skal I se.

Her findes Engle, der svæver omkring.

De hjælper hver en Synder, som går hjemløs omkring.

Vejen - den er der, - er sollys og klar!

Og følger I vejen, er MIN HIMMEL ganske klar.

Her skal I leve i Al Evighed.

Lyset skal vinde!

                                                                 G U D

z

 

 

 ¬ ¬ ¬

 

 

 

    Iflg.: Lademann:

Jensen, Thit, egentlig Maria Kirstine Dorothea (1876-1957): dansk forfatter; søster til Johannes V. Jensen. Debut 1903 med fortællingen To søstre, efterfulgt af nogle små romaner om erotiske og sociale temaer, skrevet til forsvar for kvinden.

Fortæller i flere af sine bedste bøger, bl.a. Jorden (1915), Jydske historier (1916) og Kongen fra Sande (1919), fint og forstående om nordjyske bønder. Kæmpede lidenskabeligt, dels i sit forfatterskab, dels som debattør ved talrige offentlige møder, for kvindens ligestilling, frihed og ret til frivilligt moderskab; blandt hendes romaner, der behandler dette emne, er Hr. Berger intime (1917), Gerd (1918), Den erotiske hamster (1919) og Aphrodite fra Fuur (1925).

Skrev i 1930rne nogle store, farverige og yderst fantasifulde historiske romaner som Jørgen Lykke (1931) og Stygge Krumpen (1936), Valdemar Atterdag (1940) m.fl. Thit Jensen fortæller (1955) omfatter et godt udvalg af hendes noveller.

 

 d d d

 

        Nedenfor findes Citater fra Thit Jensens Bog:

”Hvorfra   Hvorhen?” :