Fra DEN, DER NÅEDE MÅLET modtog vi den 23. november 2016 denne storslåede og unikke ABSTRAKTION. ---- - - - - - - Vi bliver ført ind i LYSETs og MØRKETs verden og får forklaret om forskellen på disse to URKRÆFTER. - - - I ABSTRAKTIONEN redegøres også for alsidigheden i G U Ds ALMÆGTIGHED:

 

TTT    h

Denne  ABSTRAKTION  har

 

Hanne Leffler

 

  modtaget

                 

under  tankeinspiration

  

den  23. november 2016 af

 

Den, der nåede målet

 

LM

 

 

D E T  S T Ø R S T E,  V I   H A R , 

E R   L I V E T.

 

Dette Liv er blevet givet os på godt og ondt, og det er så vor opgave at få det bedste ud af det.

Men det kan somme tider være svært, når man befinder sig på en Klode som Jorden. Jorden er en Mørkeklode!  Det betyder, at Jorden og det omliggende Univers består af Mørkets svingninger. Disse svingninger har en rytme, der er langsom.

Disse langsomme svingninger er kun i forholdsvis kort tid i stand til at blive ved med at svinge; - på et tidspunkt går de i stå, og så kan intet opvække dem mere! Dette er Døden – den virkelige og uigenkaldelige Død.

 l l l

Mørket står overfor Lyset, og intet kan sammenligne disse to Kræfter. De er simpelthen for forskellige. Mørket repræsenterer det onde, og Lyset repræsenterer det gode. De er så forskellige som netop Lys og Mørke.

Lyset svinger hastigt og stabilt, og disse svingninger vil aldrig gå i stå. Det er i Lyset, at Evighedslivet skal udfolde sig.

 

DEN  EVIGE  ALMÆGTIGE  G U D  er  LYSETS  G U D.

 

G U D befandt sig som TANKE OG VILJE i det URKOSMOS, der altid har været.

På et tidspunkt reagerede TANKEN overfor MØRKETS svingninger, og sammen med VILJEN søgte disse

to mægtige Kræfter ind i LYSET og nåede samtidig LYSETS POLER, som de forenede sig med.

 

] ]

Uendeligt langsomt gennem ukendte Tidsevigheders Tidsevigheder kæmpede TANKEN mod MØRKET og – understøttet af VILJEN -  fortsatte TANKEN sin Kamp!

Da Sejren over MØRKET var fuldkommen, forenede TANKEN og VILJEN sig, og G U D fremstod som

LYSETS Behersker og MØRKETS Besejrer.

 

G U D er ALLESTEDSNÆRVÆRENDE, ALKÆRLIG og ALMÆGTIG; - og det betyder, at G U D magter alt.

 

Nedenstående punkter viser G U D´s ALMÆGTIGHED:

 

zG U D magter at skabe et UNIVERS, der er så stort, at kun G U D selv og G U D´s TOLV TJENERE  kan rumme dette UNIVERS i deres TANKE.

 

z Da G U D skabte Sin Engleflok, stod denne mægtige Flok af skønne Lysvæsener øjeblikkeligt i HANS RIGE.

 

z Hver eneste Engel viser klart og på alle områder, at de er udrundet af denne mægtige SKABER, idet de alle sammen ejer Godhed, Kærlighed, Visdom og Skaberkraft.

 

z G U D har skabt Sine Engle som Individualister, og hver eneste een af dem er forskellig fra alle de andre

 

z G U D er Skabningens MESTER, og HAN er i stand til at variere alt i det uendelige

 

zG U D har en Tålmodighed, der er uden grænse

 

z G U D er i stand til at tilgive alt. Da Hans dybest faldne Søn – ARDOR (Djævelen) – efter at have befundet sig i årmillioner i Helvede sammen med sine øvrige faldne Brødre og Søstre, ved KRISTI barmhjertige og kærlighedsfulde Hjælp vendte tilbage til Lyset, tog G U D Sin dybt savnede Søn i Favn og tilgav ham alt

 

z G U D magter at give alle Sine Børn et Evighedsliv, hvor alt er over al Forstand.

 

z z z

 

Da Hanne Leffler i 1997 fremstod som Medium, søgte hun den G U D, hun altid havde haft i sit hjerte. Hun blev ved og ved at søge og nåede Målet til sidst.

Til Hannes dybe glæde og overraskelse kunne hun høre, hvad G U D sagde til hende, og De To har hver dag siden talt sammen. Hanne stiller spørgsmål, og G U D svarer, og HAN har gennem denne danske Kvinde sendt mange Hilsener og Budskaber til Sine Børn på Jorden

At oprette en sådan kontakt til eet af Sine Børn på Jorden kunne ikke lade sig gøre. - Hanne måtte selv søge og opnå denne kontakt til G U D.

 

 G U D´s Glæde over denne kontakt er så stor,

at den fylder hele Hans Sind!

 

Her er et eksempel på de ord, G U D den 7. juni 2017 overgav Hanne Leffler:

 

G U D:

JEG – ALLIVETS BEHERSKER og SKABER ønsker at sige følgende:

JEG kan bekræfte, at Hanne Leffler en dag i 1997 ved egen kraft og vilje fandt vejen til MIG og

MIN TANKE, og at hun lige siden har holdt denne forbindelse ved lige, så JEG nu gennem

Hanne Leffler kan tale med Jer alle, så tit JEG ønsker det til Min store Glæde.                                                                                                                                                      

                  7. juni 2017                                                      G U D

c          z

 

      23. november 2016                                           Den, der nåede Målet

   LM

 

 

 

 

 

   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

 

        Nu vågne alle Guds fugle små

 

                                                                        1.     Nu vågne alle Guds fugle små,

                                                                                de flyve fra reden og sjunge;

                                                                                de prise vor Herre, så godt de formå:

                                                                                de takke for livet og lyset med fløjtende tunge.

 

                                                                       2.     Nu kvidrer svalen på kirketag

                                                                               og spurven ved menneskers huse;

                                                                               de synge: Godmorgen! de synge: Goddag!

                                                                               De synge: Guds fred! Gud ske lov! og i luften hensuse.

 

                                                                       3. Småfuglenes sang vor Herre forstår,

                                                                              han kender hver sjæl i sit rige;

                                                                              de fattiges lovsang han ikke forsmår,

                                                                              han ser, hvad de målløse skabninger alle vil sige.

 

                                                                     4.     Os ser du også, du kære Gud!

                                                                             du hører vor røst i din Himmel;

                                                                             når fuglene flagre af rederne ud,

                                                                             du hører småbørnenes pris i den jublende vrimmel.

                                                                                                                                                            B.S. Ingemann

 

 

d d d