Ja, du mangler noget, - - og hvad det er, kan du få at vide, når du læser nedenstående SANG modtaget den 3. juni 2017 af Ham, der har det store ord at sku´ ha´ sagt - når Han da får lov!

 

 

 TTT    h 

Denne SANG  har Hanne Leffler  

modtaget

          under  tankeinspiration

        den 3. juni 2017 af

Ham, der har det store ord at sku´ ha´ sagt -

når Han da får lov!

 

 & 

 

Melodi: Jeg har aldrig fået noget

 

  Jeg har en Sang, som Jeg vil gi´ til hele Danmarks Land.

                               For I mangler nemlig noget, - I mangler nemlig noget!

                               Min tekst er henvendt til Jer alle – både kvinde, mand; -

                               for I mangler nemlig alle sammen, alle sammen noget.

 

                               Og hvis I tror, I bare skal dandere den for sjov,

                               så har I taget fejl, - så har I taget fejl.

                               For dét, der sker i Danmark, det er ej det rene sjov, -

                               og derfor må I altså, altså ikke tage fejl.

 

                               Hvis Jeg fortalte alt det, som Jeg ved, at der er sket, -

                               for noget er der sket, for noget er der sket,

                               så vil I hurtigt vide, det er stort det, der er sket; -

                               for noget er der nemlig, nemlig, nemlig, nemlig sket!

 

                               Hvis Jeg fortæller, at det gælder alle sammen her, -

                               vil I høre, hvad det er, vil I høre, hvad det er ?

                               Så ruller Jeg afsted fra Jord til G U D, der er så nær!

                               Og husk – det gælder alle, alle, alle sammen her!

 

                               Nu farer vi afsted med lynets hast til HIMLENS G U D!

                               HIMLENS G U D er altid klar. HIMLENS G U D er altid klar!

                               Men vi skal have fart på; - vi må rigtig strække ud!

                               Men vi skal ej bestille tid, for HIMLENS G U D er klar!

 

    G U D

Velkommen alle sammen. - JEG kan li´ at se Jer her!

                                Men I mangler altså noget, men I mangler altså noget!

                                Hvor er den Bog, JEG gav Jer? – JEG kan ikke se den her!

                                Så I mangler altså alle sammen - alle sammen noget.

 

                               Nu skal JEG gi´ Jer alle her en rigtig god ide!

                               Denne Bog den må I ha´, denne Bog den må I ha´!

                               For den fortæller Jer, hvordan det hele det vil ske.

                               Så ”Vandrer imod Lyset” – denne Bog  - den må I ha`!

 

                               Hvis I får fat i ”Vandrer imod Lyset”  er det godt!

                               Hele Himlen bliver glad. Hele Himlen bliver glad!

                               Så ved Vi, at I finder Vejen til MIG lig´så flot!

                               Så bliver Himlen glad, og JEG bli´r også meget glad.

G U D

z

 

                              Den Bog den har I haft i Danmark nu i hundred år!

                              I må se at få den læst, I må se at få den læst!

                              Og når I åbner Bogen. - Se -  på forsiden der står:

                              Titlen  ”Vandrer imod Lyset”. – I skal se at få den læst!

 &

Vandrer mod Lyset

                               Til sidst så vil Jeg sige til Jer alle sammen her:

                               At I mangler altså noget, at I mangler altså noget!

                               Den sidste del af Hanne Lefflers Hjemmeside her.

                               Hvis I læser den, så mangler ingen af Jer mere noget.

 

 

                             3. juni 2017                                           

Ham, der har det store ord at sku´ ha´ sagt -

når Han da får lov!

W

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d     

µ

 

 

 

VANDRER MOD LYSET

 

 

 

ET BUDSKAB TIL MENNESKEHEDEN FRA DEN OVERSANSELIGE VERDEN.

 

 

 

HVAD ER ”VANDRER MOD LYSET”!?

 

I 1908 blev et jordisk Medium kontaktet af intelligenser fra den åndelige Verden.  Årsagen var, at man fra oversanselig side ønskede at gøre os mennesker bekendte med en række forhold vedrørende vor oprindelse. Guds forhold til os samt kampen mellem Lyset og Mørket – det gode og det onde. Man ønskede også at meddele Kristi sande lære, befriet for århundreders tildigtninger og forvanskninger, samt nogle af de guddommelige love, der gælder for alle levende væsener i universet. De værket fra den oversanselige verden, der skulle klarlægge disse forhold for menneskeheden, blev omtalt for mediet som ´tre gyldne frugter´, der ville falde i hendes skød. Hovedværket ”Vandrer mod Lyset!” fra 1920 behandler og løser – på en unik og hidtil uset måde – en række emner af etisk, religiøs, filosofisk og videnskabelig art, som mennesker har grublet over i årtusinder. Værket udgør ikke et trossystem, men er et kærlighedsbudskab fra den oversanselige verden til alle mennesker. Det forklarer helt uden tvetydigheder og selvmodsigelser, hvorfor livet på jorden rummer så megen ondskab, død og elendighed, når Gud er kærligheden selv. Det klargør, at ethvert menneske – via reinkarnation – selv må sone sine fortidige synder i fremtidige liv, men at Gud altid er rede til at yde den hjælp, det enkelte menneske har brug for.

 

 

 

Bogen indeholder:

 

ARDORS BERETNING: - Tilgiver eders fjender!

 

KRISTI TALE – Elsker hverandre!

 

GUDS TJENERS TALE: Som I så, skulle I og høste!

 

Nogle Lignelser

 

Kommentar: Søger og I skulle finde!

 

Efterskrift

 

 

 

EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL DER BESVARES

 

Hvad er meningen med livet?  Har vi en sjæl?  Hvad sker der, når vi dør?  Hvorledes er livet i verdenerne efter denne?  Hvorledes er universet opbygget?  Hvordan opstod livet?  Hvem er Gud?  Hvordan fungerer karmaloven mere nøjagtigt?  Hvor ofte bliver vi genfødt?  Hvilke riger fandtes på Jorden i forhistorisk tid?

 

 

 

HVORDAN FREMKOM VÆRKET?

 

Hovedværket fremkom på grundlag af en lang række spørgsmål stillede af en kreds af psykiske forskere ved flere seancer i perioden 1911-1918. Mediet virkede kun som et intuitivt-inspiratorisk redskab for de manifesterende intelligenser, uden selv hverken at slette eller lægge noget til de givne meddelelser.

 

 

 

ER DER TALE OM EN ÅBENBARING?

 

Ja!  Værkerne fremtræder som direkte åbenbaringer fra menneskehedens åndelige ledere. Den vægt, etiske myndighed og enestående logiske konsekvens, man møder i værkerne, må afholde enhver læser fra at fælde dom over den, før alle de fremsatte tanker er nøje gennemtænkte.

 

 

 

HVEM UDGIVER VÆRKET?

 

En international fond blev stiftet i 1969. Dens hovedformål er at støtte udbredelsen af og øge kendskabet til hovedværket ”Vandrer mod Lyset!” Som et led i opfyldelsen af sin målsætning stiftede fonden i 1974 eget forlag. Dette forlag har den dag i dag rettighederne til at oversætte og udgive de nævnte bøger, som oprindelig blev udgivet af mediets mand, forfatter og lektor Michael Agerskov. Fonden er ledet af en bestyrelse og udgør hverken en religiøs sekt eller et trossamfund.

 

 

 

SPØRGSMÅL OG SVAR I-II

 

Supplementerne gengiver besvarelser af talrige spørgsmål, forskellige danskere stillede i perioden mellem 1920 og 1930 efter at have læst hovedværket. En guldgrube af viden om alt fra religionshistorie og okkulte fænomener til astronomi og den åndelige vardens opbygning.

 

 

 

FORSONINGSLÆREN OG GENVEJEN

 

Tre afhandlinger fra den oversanselige verden til alle ”der bære kristennavnet” som undertitlen lyder. Dette skrift har til formål at frembringe den endelige reformation af kirken. En reformation, der skal føre kristendommen tilbage til Jesu enkle kærlighedslære. Skriftet udkom få måneder efter hovedværket i 1920.

 

 

 

HILSEN TIL DANMARK

 

15 digte fremkommet i tidsrummet 1911-1913. De udgør autentiske beviser for, at personligheden overlever den legemlige død. Samlingen udkom i 1915 og indeholder digte af blandt andre H.C. Andersen og Grundtvig.

 

 

 

Værkerne har til hensigt at samle alle mennesker på et fælles etisk og religiøst grundlag. Alle veje fører til målet, hedder det, men Vandrer mod Lyset! er en genvej; her lærer vi Gud at kende som vor uendeligt kærlige og tålmodigt hjælpende Fader – intet ondt kan skade den, der véd sig i Guds varetægt.

 

 

 

VANDRER MOD LYSET

 

Et budskab til menneskeheden fra den oversanselige verden - 1920

 

 

 

SPØRGSMÅL OG SVAR I-II

 

Første og andet supplement til ”Vandrer mod Lyset” – 1929-1930

 

 

 

HILSEN TIL DANMARK

 

Femten digte fra guldaldertiden-1915

 

 

 

FORSONINGSLÆREN OG GENVEJEN

 

Et budskab fra den oversanselige verden til alle, der bærer kristennavnet - 1920

 

 

 

NOGLE PSYKISKE OPLEVELSER

 

Beretningen om ”Vandrer mod Lysets” tilblivelse

 

fortalt af Michael Agerskov - 1922

 

 

 

KIRKEN OG KRISTENDOMMEN

 

Et opgør med kirken i dens traditionelle form,

 

af Michael Agerskov - 1923

 

 

 

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

 

Åndelige sange inspireret af hovedværket

 

ved Michael Agerskov - 1928

 

 

 

PÅ FORKLARELSENS BJERG

 

en digtkreds af Michael Agerskov – 1975

 

 

 

DEN LANGE VANDRING

 

Et episk digt af Michael Agerskov - 2011

 

 

 

Bøgerne er oversat til:

 

engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, svensk, norsk, ungarsk, finsk og russisk.

 

Hovedværket er tilgængeligt som e-bog og PDF

 

 

 

Vandrer mod Lysets Forlag ApS,

 

Bredgade 36 c. st. th.

 

1260 K

 

Telefon 33 15 78 15

 

 

 

vml@vandrer-mod-lyset.dk

 

http://vandrer-mod-lyset.dk

 

http://vandrermodlyset.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d d d