Den 2. juli 2017 modtog vi fra G U D dette hjertevarme og forstående Budskab om, hvorledes Den oversanselige Verden ser på, at to af samme køn danner Par: - - - - - - - - --Dernæst følger en Forklaring modtaget den 20. juni 2016 af - De, der dømte for hastigt ! - - - - - - - - - - Til slut følger en Bøn om Tilgivelse fra - Ham, der fortryder - modtaget den 16. juli 2017:

 

TTT    h

Denne TALE  har  Hanne Leffler 

 

modtaget 

 

 under  tankeinspiration

 

den 2. juli 2017 af

 

G U D

z

 

JJ 

 

JEG – ALLIVETS SKABER ønsker at tale til de

mennesker,

der er stærkt i tvivl om, hvordan man skal se på et forhold mellem to Piger eller to Mænd, der lever sammen på samme vis som Ægtepar !

 

Da JEG skabte Mine BørnEngle og mennesker, skabte JEG dem to og to – som mand og kvinde – som Dualer; - og alle Dualer er forsynede med et usynligt bånd, som forener disse To. Dette bånd styrker deres indbyrdes tiltrækning, så det bliver lettere for dem at finde hinanden under de jordiske inkarnationer. Et Menneske-Dualpar bliver meget ofte inkarneret, så de har mulighed for at finde hinanden, idet det er meget vigtigt, at Dualer følges ad under de forskellige inkarnationer, som for eksempel Mor/Søn – Far/Datter – Bror/Søster – Mand/Kone – osv..

 

Men menneskene på Jorden har også den opgave at følges ad som gode Venner og i det hele taget lære at elske hinanden varmt og inderligt uanset alder, køn eller andet. Hvis to mennesker har været Fjender i deres forrige inkarnation, bliver de meget ofte inkarnerede sammen igen for at lære at elske hinanden, hvilket som regel lykkes; - og når først kærligheden har fået pladsen mellem to, er fortidens fjendskab væk.

 

I sådanne tilfælde er det særdeles vigtigt, at de to, det drejer sig om, - uanset køn – finder hinanden og bevarer et varmt og godt venskab til hinanden livet ud. Og da er det, vi kan se To af samme køn danne Par, og netop dette har en dybere baggrund.

JJ   JJ

Men uanset hvad grunden kan være til, at to af samme køn finder sammen og  ønsker at dele livet, så har det fra Oversanselig Side ingen betydning med Kønnet. - Vigtigst af alt er den måde, disse To behandler hinanden på!

 

Hvis de elsker hinanden og behandler hinanden respektfuldt, så kan sådanne forhold, der meget ofte kan være mere varme og hjertelige end mange heteroseksuelle forhold, kun glæde MIG og dette Pars Skytsånder.

 

JEG ønsker her igennem at advare alle, der mener, at det er forkert at danne Par med een af samme køn, for det kan i mange tilfælde være både smukt og rigtigt.

Det samme gælder i hele den polemik, der stadig kører om, hvorvidt Præster har lov til eller bør vie et Par af samme køn; - idet dette ingen steder står tilladt i Bibelen!

 

Hvis to Mænd eller to Kvinder ønsker at blive viet og få Præstens Velsignelse, så bør de Præster, der føler sig frastødt ved dette, undlade dette.

De Præster, der derimod kan forstå et homofilt Pars ønske og ikke ser noget forkert i det, - disse Præster kan med MIN VELSIGNELSE vie et sådant Par og kan være helt sikre på, at dét, de gør, er, at de viser medmenneskelighed, og at de således går Lysets Veje.

 

        2. juli 2017                  G U D       

                                                                                                                                            z

 

 TTT    h

Denne FORKLARING  har  Hanne  Leffler    modtaget 

     under  tankeinspiration den 20. juni 2016  af

Lille Pulje

De, der dømte for hastigt

 

  

Vi, der taler her, ønsker at overgive menneskene denne forklaring på et problem,

som for nogle er en uoverstigelig hindring til fornuftigt samvær

mellem mennesker.

 

Det, der er tale om, er det forkvaklede forhold, mange mennesker har til den menneskegruppe, der er en smule anderledes end andre.

 

Der er tale om den kendsgerning, at mennesker både mænd og kvinder kan føle sig seksuelt tiltrukket af deres eget køn.

Den kærlighed, der kan være mellem et sådant Par, kan være stærk, varm og trofast, og står fuldt på højde med den kærlighed, der kan herske mellem mand og kvinde.

 

Den kærlighed, der hersker mellem to af samme køn, er aldeles uacceptabelt og ilde set blandt mange mennesker. Disse Par kan være genstand for så stor Foragt, så de endog må skjule deres tilbøjelighed overfor deres nærmeste. De kan ikke være sikker på at modtage nogen forståelse – snarere skam over, at han eller hun, som de satte så store forhåbninger til, er faldet så uheldige ud.

Der er nogle Religioner, der betragter et forhold mellem to af samme køn som noget, der bør straffes med døden; - og mange drab er blevet begået af religiøse fanatikere.

Alt i alt har det ikke været nemt for et homoseksuelt Par at begå sig i Samfundet. De bliver i bedste fald betragtet som mindreværdige personer, der bliver tålt – ikke mere!

 

Den 12. juni 2016 skete der i Natklubben Pulse i Orlando i Florida en forfærdelig tildragelse, hvor 49 personer blev dræbt og 53 såret.

Det var en Klub for homoseksuelle personer, og manden, der stod bag disse forfærdelige mord, hadede homoseksuelle Personer.

 

Her kunne man spørge om, hvordan Den oversanselige Verden ser på et sådant forhold?

                                                                                                 

G U D:

JEG – HIMLENS G U D og alles SKABER ønsker at sige dette til hvert eneste menneske på Jorden, der føler ubehag ved, at to mennesker af samme køn elsker hinanden og lever sammen som et Par - eller måske bare er usikre på, hvordan man skal se på et sådant forhold.

 

JEG ønsker at slå fast, at der fra Himlens Side ikke er noget som helst forkert eller anstødeligt ved, at to mennesker af samme køn danner Par.

Hvis mennesker i kraft af deres frie vilje selv ønsker at leve sådan, er et sådant forhold lige så rigtigt og naturligt, som at en mand og en kvinde lever sammen.

 

Dét eneste, man efter menneskelivet skal gøre rede på for overfor MIG, er, hvorledes man har behandlet den Partner, man levede sammen med.

Har man behandlet ham/hende med respekt og kærlighed, og har disse to forsøgt at bære hinandens byrder, så livet blev lettere at udholde, så har de glædet MIG – deres SKABER og været et godt eksempel for andre.

JEG har oplevet mange sådanne Par, der har elsket hinanden med så ren en kærlighed, at dette sommetider langt overgik den kærlighed og tålmodighed, mange heteroseksuelle Par kan fremvise.

 

I Bibelen står der i nedenstående Skriftsteder

1 Korinth. 6,9 Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd,
1 Korinth. 6,10 eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.

 

Her ønsker JEG at sige, at den Person, der står bag disse ord i Bibelen, bærer et tungt ansvar herfor.

 

Ethvert menneske vil – uanset Synde-registret – være velkommen i MIT RIGE.

Alle, der har sejret over Mørket og har gået Lysets Vej, vil opleve,

at JEG i dyb og inderlig Glæde byder dem velkommen til det liv,

der aldrig stopper  - men varer i Al Evighed.

                       G U D

 

                                    z                                                                                                                        

          20. juni 2016                                          De, der dømte for hastigt

 

         ❤

 

                                                         

 

TTT    h  

Denne BØN om TILGIVELSE 

har Hanne Leffler

modtaget  under  tankeinspiration

den   16. juli 2017 af

  Ham, der fortryder 

 

Togpassageren:

Jeg står i den situation, at jeg har gjort noget, der er så forfærdeligt, at det aldrig burde have fundet sted.

 

Nedenstående beretning fortæller klart og tydeligt min andel i det, der er tale om:

 

Sagen kort:

En mand af anden etnisk herkomst sidder i toget overfor to homoseksuelle mænd.

Da den ene mand giver den anden mand et kys på kinden, reagerer han meget voldsomt ved at spytte på dem.

Efterfølgende kommer det til korporligheder, hvorpå de øvrige passagerer i sympati med parret blander sig og tilkalder togpersonalet, som tager manden med og låser ham inde i en kupé, indtil politiet ved næste station tager sig af ham.

 

¬  ¬  ¬

 

Den reaktion, jeg fik på min uværdige handling af de danske togpassagerer, fortalte mig tydeligt deres indstilling til dét, der skete, og jeg er blevet klar over, at jeg har såret ikke alene de to mænd, det gik ud over  -  men samtlige passagerer i togvognen ved min handling; - og min Anger over dét, jeg har gjort, er nu så stor, at jeg simpelthen ikke kan bære Byrden af den længere.

 

Jeg ønsker at tale med de to mænd, jeg forulempede så groft og sige til dem:

 

Jeg ønsker at sige til Jer begge To, at dét, I To gjorde, på ingen måde gav mig adgang til at behandle Jer således.

Min Anger over dette har knuget mig lige siden; - og jeg ønsker inderligt at bede om Tilgivelse for min adfærd imod Jer. Hvis I formår at tilgive mig, så vil I lette en tung, tung Byrde fra mit sind.

 

             Må G U D være med Jer fremover !                                                                                              

                                                                                                       Ham, der fortryder

 

De To homoseksuelle mænd:

Vi har hørt dine ord, og vi er klar over, at dine ord er ægte; - og det får os til at føle en så stor

Medfølelse med dig, at vi begge er parate til at strække hånden frem imod dig og tilgive dig.

 

                       Må G U D støtte dig fremover !                                                                                                         

                                                                                                          De To !

                                                                                   

           ❤

Thit Jensen.

 

Jeg – Thit Jensen har fulgt denne sag, og det, der er sket, har vakt min Sorg.

Når sådant noget sker, skyldes det en forrygende Uvidenhed parret med en Forargelse, som simpelthen ikke kan forsvares nogen steder. Jeg ville ønske, at Jeg til alle, der har den indstilling kunne fortælle, hvilken Sorg en sådan handling vækker hos de Engle, der er menneskenes Vejledere og Skytsånder.

 

Vores opgave – givet os af G U D – er den, at vi skal drage menneskene ud af Mørket og ind i Lyset og lære dem at elske hinanden.

 

I den forbindelse er det fuldstændigt ligegyldigt, om det er to af forskellig køn eller to af samme køn,

der elsker hinanden. Kærligheden, der er den største Gave, G U D har givet menneskene, er så dyrebar,

at uanset hvem den bliver rettet imod, må den ikke besudles.

 

Dét, denne Person har gjort ved sin handling overfor de to unge mænd, er at trampe på Kærligheden.

 

Jeg ønsker, at menneskene først og fremmest skal lære at respektere hinanden. For med respekten

kommer Kærligheden, og vi skal - som KRISTUS siger – alle sammen lære at elske hverandre.

                                                                                                                            

                    16. juli 2017                                 Thit Jensen 

          ❤

 

        

                                                         ALT BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

                                                                           

G U D:

JEG takker Thit Jensen for hendes fine bidrag, som forhåbentlig kunne vinde genklang hos mennesker!

Det vigtigste af alt er –   K æ r l i g h e d e n !

Har man først fanget den, så vil resten følge af sig selv.

G U D

                                                                                                              z

 

 d d d