Den 7. september 2017 modtog vi LADY DIANA smukke og bevægende HILSEN til ENGLAND og JORDENS BEFOLKNING på 20-årsdagen for hendes bortgang fra Jorden. ---- --- Nedenunder følger ´LADY DIANA's egen Sang på melodien: Happy days are here again.

 

TTT       h 

Denne HILSEN   har   Hanne Leffler    modtaget 

 under  tankeinspiration 

den 7. september 2017 af

                                                                         

L A D Y   D I A N A   ( 1961 -1997 )

 

 EN HILSEN TIL ENGLAND

 

og  til  JORDENS BEFOLKNING

  

 

¯

 

Denne Hilsen, som er sendt til England, er sendt til hver eneste engelske Borger fra Lady Diana; - men mine ord rækker længere endnu.

Jeg ønsker, de skal nå den hele Verden rundt; - for dét, Jeg har at sige, er henvendt til hvert eneste menneske på Jorden.

 

Da Jeg i sin tid levede som Prinsesse Diana – gift med Prins Charles og mor til William og Harry, levede Jeg mig helt og fuldt ind i denne rolle – overbevist om, at det var min fremtidige opgave.

Sådan kom det jo desværre ikke til at gå. Som alle ved, begyndte det at knirke mellem Prins Charles og mig. Alle kunne se, at der var noget galt, for mit smil visnede.

 

Det endte med skilsmisse, - for Prins Charles havde fundet en anden.

At jeg mistede livet allerede som 36-årig var sørgeligt og ganske uforudsigeligt.

¬ ¬ ¬

 

Jeg blev så at sige fuldt grædende til dørs, da min kiste ganske langsomt bevægede sig gennem Londons gader. Der var Landesorg over min død.

Hvad ingen vidste var, at JegLady Diana uafbrudt ledsagede kistetoget. Jeg så Prins Charles og mine to børn gå langsomt bagved kisten, og Jeg blev vidne til Befolkningens dybe sorg.

Jeg – Lady Diana ønsker her på 20-årsdagen for min død at erklære, at Jeg stadigvæk lever og befinder mig i den Verden, menneskene ikke kan opfatte, fordi den tilhører Fjerde Dimension.

Jeg er derfor fuldt ud i stand til at sende Jer denne Hilsen; - og Jeg er glad for, at det danske Medium Hanne Leffler tydeligt opfattede mit ønske.

Min Hilsen stiler Jeg  til England og til Jordens Befolkning:

 

 µ µ µ

Jeg ønsker ved denne lejlighed at lade dette lille Budskab klinge i Jeres hjerter:

 

  Det allervigtigste på Jorden er den kærlighed, menneskene er i stand til at give hinanden

 

   Hvis menneskene er i stand til at give hinanden alt - men ikke har kærlighed, er det intet værd

 

   Kærligheden, der kommer direkte fra G U D, er det dyrebareste, G U D kan give Sine Børn

 

   Al kærlighed er i stand til at vokse, og hvis den gør det, har den pågældende Person fundet Vejen til G U D

 

   Jeg mistede desværre kærligheden, og det slog mig så meget ud, at Jeg aldrig mere blev den, Jeg var

 

   Da G U D´s faldne Engle – De Ældste -  mistede Kærligheden, blev det et veritabelt Helvede, de alle kom til at leve i

 

   Kærligheden findes i Lyset – Hadet findes i Mørket

 

   Jeg – Lady Diana har i de forløbne 20 år modtaget så meget Kærlighed, at den dybe Sorg, Jeg følte, da Jeg forlod Jorden og måtte sige farvel til mine to kære Sønner – William og Harry -  nu er veget for den Glæde, der fylder mig mere og mere, fordi Jeg ved, at alt vil ende godt til sidst.

 

µ µ µ 

Jeg ønsker nu at præsentere det danske Medium Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen for Jer. -  For nøjagtig 20 år siden, - den 3. september 1997, stod Jeg ved siden af Hanne Leffler første gang og gav hende under tankeinspiration nogle få ord, hvor jeg fortalte, at jeg ønskede at sende England en Hilsen på et tidspunkt.

 

Hanne var startet som Medium i maj 1997, efter at hendes Skytsånd Rasmus Malling-

Hansen havde kaldt på hende, og hun var blevet klar over, hvad der ventede hende. - Hun

opfattede hurtigt mine ord.

 

Nu – nøjagtig 20 år efter – står hun på sit livs højdepunkt og er i stand til at klare enhver situation, hun bliver udsat for som Medium. Hendes dygtige Medhjælper Kirsten Pedersen har i alle disse år stået hende bi, og uden Kirstens hjælp ville Hanne ikke have været nået til det højdepunkt, hvorpå hun nu befinder sig.

 

Dette mageløse Makkerpar har i disse 20 år modtaget så mange af G U D´s faldne menneskeliggjorte Engles Angers-Bønskrifter, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange, når disse i søvnfrigjort tilstand har stået ved Pigernes side, og dette har virket så bremsende på på Jorden, at menneskene nu ikke mere behøver at frygte for en altomfattende Krig,

for en sådan Krig   vil  aldrig  mere  forekomme  ! 

 

Det Mørke, der hidtil har befundet sig på Jorden, er efterhånden så udmattet – takket være

de To Pigers bestandige modstand; - at Jeg – Lady Diana på hele Jordens vegne ønsker at

takke Hanne Leffler og Kirsten Pedersen for deres totalt uselviske og menneskekærlige

indsats.

 

Denne Hilsen, som Jeg sender til England og den øvrige Verden, skal fortælle – dels at Jeg

lever endnu, og dels at der er en kærlig G U D, der uafbrudt står menneskene bi og at vi -

hvis vi vandrer Lysets Veje – da vil finde vejen til G U D´s Skønhedsrige, hvor vi alle – alle –

vil finde vor skønne Bolig engang.

 

G U D´s VELSIGNELSE følge Jer alle!

 

                      7. september 2017                                             L  A D Y   D I A N A

  ¯

                              

  ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

Sandhed  

 

µ

 

 

           TTT    h

Denne SANG  har  Hanne Leffler   modtaget

    under  tankeinspiration

den  19. september 2005 af

 LADY  DIANA
               

¯

                      

                                                  Melodi: Happy days are here again.

 

1. Menn´sker på den hele Jord 
hør i dag Lady Dianas ord;
husk Jeg nøje ved, hvor alle bor
på den hele vide Jord.
Glæden den er stor i dag,
fordi dét, der var min hjertesag,
kan Jeg se bli´r opfyldt her i dag
under Broderskabets flag!
En glæde over vor Jord
vil nå fra Himmel til Jord.
Jorden som har meget  l i d t ,
har forandret sig og bli´r som eet,
menn´sker tænker alle mere vidt; 
alle føler sig som eet.

 

2. Terrorbomber, vold og mord
som hjemsøger vores gamle Jord
følges overalt med taler, ord
overalt, hvor menn´sker bor.
Genstand blev for alles skræk
da de Tårne To kollapsed´ væk.
Denne dag gik solen ned i sæk,
himlen blev så sort som blæk.
Den Terror, som bliver ved,
forhindrer, at vi får Fred.
Terror, vold og mord og brand
sætte sindene i oprør kan.
Mænd og kvinder i hvert jordisk Land
ønsker Fred, så godt de kan.

 

3. Når en bølge stiger op
lig´så højt som alle bjerges top,
vælter over land helt uden stop
er vor bøn, - den holder op!
Og Katrina som orkan
farer vildt henover by og land
rammer kvinde, barn og rammer mand,
ødelægger hvor den kan.
I TV kommer det frem,
at ingen mer´ har et hjem. ---
Og fra mennesker sendes bud -
tusindvis af bønner op til  G U D
Kære G U D, send hjælp og bistand ud,
for vi føler med dem -  G U D!

 

4. Hele Verden ønsker Fred,
vi vil ikke længer nøjes med
halve løfter, ord om delvis Fred,
vil vi ikke nøjes med!
Når de ruster op et sted
er det tegn på Krig og ikke Fred,
når Atombomben den følger med,
så får Verden ikke Fred.
Bestandigt følger vi med,
hvad end der sker, er vi med,
Hele Verden ønsker Fred,
ikke Krig, men sikker, sikker Fred.
Det vil ske, når alle de er med;
så får Jorden endelig Fred!

 


19. september 2005                         LADY  DIANA
               

 

 

 

 

           BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

 

 

         d d d