Denne GÅDE, den største af alle GÅDER og det mest forunderlige og unikke i - G U Ds U N I V E R S : - T A N K E N S ´ G Å D E - ; - det største Bevis af alle på G U Ds SKABERKRAFT, modtog vi den 16. marts 2014 af "Den, der gjorde det".

                                                                                      TTT    h

Denne  ABSTRAKTION  har  

 Hanne Leffler modtaget

under  tankeinspiration  

den  16. marts 2014 af

  Den, der gjorde det

TANKENS GÅDE

 

 [

 

Det største her i livet er at kunne gøre noget for andre, som de virkelig

kan få glæde og gavn af.

 

Denne Abstraktion skal forklare, hvordan Tanken kommer i kontakt med andre mennesker, menneskeånder og G U D.

Tanken – skabt af  G U D og givet til ethvert af G U D´s BØRN - er det mest forunderlige, som overhovedet er skabt i Universet. Sammen med Viljen udgør de et fuldendt makkerpar, som – når de forenes – i Al Evighed vil kunne tjene sin ejermand på en fuldkommen måde.

 

Lad os engang prøve at betragte denne Tanke:

 

[Tanken er usynlig.  G U D er den eneste, der kan se Tanken

 

[For at skabe en Tanke, skal man være G U D

 

[At skabe en Tanke er eet af de største Mesterværker, som G U D har skabt; og denne Gave har hvert eneste af G U D´s BØRN modtaget fra deres guddommelige SKABER

 

[Tanken er bestandig i aktion; - hvis ikke dette var tilfældet, ville Tanken være livløs

 

[TANKEN -  G U D´s TANKE er Al Tings Ophav

 

[Det er Tanken, der vælger Lyset eller Mørket; - hvad Tanken end vælger, følger Viljen efter og støtter Tanken

 

[Det er i Tanken, Syndefaldet sker; - men først når Viljen er med og Syndefaldet er en realitet, er der tale om et virkeligt Syndefald

 

[Det er Tanken, der gør valget mellem Lys og Mørke; - og det er i Tanken, Kampen mod Mørket foregår. Først når Viljen er med og Tanken og Viljen er forenet, er Kampen mod Mørket afløst af en Sejr

 

[Men i Tanken foregår der også meget andet. SKABEREN har nedlagt så mange muligheder i Tanken, at mulighedernes række nærmest er endeløs.

 

[I Tanken findes alle gode egenskaber som Kærlighed, Medfølelse, Omsorg, Taknemmelighed, Tolerance, Humor og lysten til at samarbejde.

 

[Hvis Tanken bliver angrebet af Mørket, kan en ligeledes endeløs række af dårlige egenskaber træde frem. Det kan være Uretfærdighed, lysten til at skade andre, Jalousi, Ufølsomhed, lysten til at udslette, lysten til at dræbe, lysten til at såre, Ondskab og Hadefuldhed.

 

[Når Viljen træder til og støtter Tanken, hvad enten det er i godt eller ondt, så er handlingen en realitet

 

[I Tanken findes evnen til at skabe, fabrikere og skabe noget nyt og varieret

 

[Tanken er i stand til – nærmest uafbrudt – at sende tankebølger af sted. Tankeoverføring finder sted, når afsenderen og modtagerens Tanke er indstillet på nøjagtig den samme bølgelængde

 

[Tankebølger kan også påvirke vildfremmede mennesker, og hvis disse tankebølger er mørkefyldte, kan de påvirke til at udføre en eller flere Mørkehandlinger

 

[Tanken er skabt til at fungere i Al Evighed; - og det er den kosteligste Gave, G U D har givet Sine Børn

 

[I mange Kulturer er kvinderne blevet holdt nede af mændene, der i kraft af deres Vilje har taget styringen, - men her tager manden fejl.  G U D har skabt manden og kvinden som Dualer bestemte til bestandigt at supplere og støtte hinanden

 

[Manden er derfor forkert på den, når han hæver sig over kvinden, fordi han er mand. Når manden har lært at tage hensyn til kvinden, at lytte til hende og respektere hendes mening, så er der balance mellem de to. Kvindens tankedel er større end hendes viljedel og vice versa for mandens vedkommende. - Hvis det var Tanken – den kvindelige Tanke, der fik lov til at styre Jorden, så ville der næppe herske så meget Ufred, Krig, Vold og Kriminalitet, som nu er tilfældet. Når manden går amok med sin Vilje, kommer det, der sker, meget hurtigt ind under Mørkets indflydelse, og Ufreden breder sig da som ringe i vandet

 

[Dét, det gælder om for menneskene, er at sublimere deres Tanke og holde den fri af Mørkets påvirkning; - så vil denne Tanke hjælpe sin ejermand, så han eller hun uafbrudt stiger i Kærlighed, Gavmildhed, Venlighed og Hjælpsomhed.

 

Nu vil Aksel Schiøtz synge: Min Tankes tanke ene du er vorden:

                                             

                                                                                    Min tankes tanke ene du er vorden

                                                                   Du er mit hjertes første Kærlighed.

                                                                  Jeg elsker dig som ingen her på Jorden.

                                                                  Jeg elsker dig, jeg elsker dig,

                                                                   jeg elsker dig i Tid og Evighed.

                                                                  Jeg elsker dig – i Tid og Evighed

                                                                                                                                              H. C. Andersen

 

                                      16. marts 2014                                                Den, der gjorde det

   [

 

 

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til 

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

 

Venlig Hilsen   Hanne   Leffler

 

 

T T T

 

 

 

 

 d d d