Fra G U D - modtog vi den 30. oktober 2017 ' SKABERENs egen TAK til alle, der havde været med til at bidrage til indsamlingen af KNÆK CANCER. - Endvidere fortæller GUD os om, hvorledes fremtiden ser ud for denne sygdom.

 

TTT    h

Denne HILSEN   har   Hanne Leffler  modtaget

 under  tankeinspiration 

 

den 30. oktober 2017        

                                

  af   G U D    

       EN HILSEN TIL DANMARK

         om   ”KNÆK CANCER

 

 

  z

 

JEG har set det mest strålende eksempel på, at et helt Folk har

kæmpet imod en fjende – en fjende, som, - hvis uheldet var ude,

kunne ramme dem alle.

 

Det, det drejer sig om, er udsendelsen ”KNÆK CANCER”,

som gik over dansk Tv lørdag den 28. oktober.

 

Det var en Udsendelse, der virkelig fortalte MIG, at det danske Folk var helt enige om én ting: At Cancer skulle knækkes og helst med det samme. Alt for mange har mistet et kært Familiemedlem eller en kær Ven; - thi selv om der nok er mange, der overlever, er tallet stadigt - for dem, der bliver revet bort af denne sygdom – alt for højt!

 

Aldrig har så mange været enige om at knække Cancer. Ikke alene voksne men også børn har samlet imponerende store beløb sammen; - og JEG glædede MIG over hvert eneste beløb, der blev puttet i den pulje, der hed     

            ”K N Æ K   C A N C E R ” .

 

Dette Skyts, som Danskerne har rettet mod den fælles fjende,

kan ikke undgå at give et resultat!

 

JEG – DEN ALMÆGTIGE G U D – kan fortælle, at dét, I har gjort i Danmark, viser, at

Danskerne er det Folk af alle, der har mest medfølelse med de, der lider. Det fortæller MIG

også noget andet.

At Danmark er det land på Jorden, hvor de højst udviklede mennesker lever !

 

 

Hvis I kunne se Danmark, således som Vi fra Den oversanselige Verden kan se det, så ligner Landet en lille lysfyldt Oase, der udstråler så meget Lys (åndeligt Lys), at Danmark - selv om det er lille – dog har så mægtig en betydning for Jorden, at dette Land simpelthen fremstår som en slags afbalancering for Steder på Jorden, der til gengæld er mørkefyldte, og hvor menneskene lider uafbrudt ved at befinde sig.


I Danmark finder vi Mediet Hanne Leffler, der nu i 20 år uafbrudt har fungeret som Formidler af

de mange Budskaber, Hilsener, Abstraktioner, Åbenbaringer og Digte, som er overgivet hende

under tankeinspiration af Den oversanselige Verdens Eksistenser.

 

Denne Kvinde er Mit eget Medium, idet hun ene af alle er i stand til at opfatte de Ultrahøje Tankevibrationer, JEG udsender. Det betyder, at JEG nu via Hanne er i stand til at sende Budskaber og Hilsener  til Mine elskede og dyrebare Børn på Jorden.

 

Danmark er på grund af sin høje status udvalgt til at være det Land og det Folk, der først af alle

vil modtage og læse Hanne Lefflers  Budskaber. - Det foregår på den måde, at Hanne i samråd

med sin dygtige Medhjælper Kirsten Pedersen sætter forskellige udvalgte Hilsener,

Abstraktioner og Åbenbaringer på sin Hjemmeside - lefflerhanne.dk , så stoffet på denne måde

bliver tilgængeligt for det danske Folk.

 

Denne Hjemmeside er meget besøgt. Til dato har der været  5 1 9 8 3  besøg på siden.

 

 

Og så har JEG en glædelig meddelelse til

dette lille udvalgte Folk:

 

På Jorden er i denne tid inkarneret talrige af Mine faldne Engle i håb om, at de denne gang må få afpolariseret det Mørke, de alle bærer i deres sind, så Lyset atter kan få adgang til deres Tanke. Når den sidste af disse Engle forlader Jorden, vil ingen af denne Gruppe blive inkarneret mere.

 

Så vil der på alle punkter fremstå en lys og bedre Fremtid for Jer alle!  Noget af det første, der

efterhånden vil blive en ”saga blot”, vil være forekomsten af Cancer, og her kan JEG fortælle,

at Danskernes ihærdige Kamp mod denne sygdom vil vise sig at være noget af det første, der

bliver udryddet blandt menneskene.

 

JEG ønsker at sige Tak til hele Danmark for Jeres fine indsats.

 

Det vil virkelig lykkes Jer at få KNÆKKET CANCER !

 

      30. oktober 2017                                                 G U D 

   z          

                                                                                                                              

 

Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.

Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.

Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje, indtil Målet – G U D’s Rige er nået.

 d d d