Denne muntre Julesang på Melodien: Bare der er sol i dine øjne - modtog vi fra Gustav Winckler og Bent Werther den 12. december 2015:

 

                      TTT    h

Denne JULE-HILSEN 

 

har Hanne Leffler modtaget
                                                                      

under  tankeinspiration

 

den 12. december 2016 af

 

 

 

Gustav  Winckler  og Bent Werther

vHILSEN TIL DANMARK v

 

¯


Melodi: Bare der er sol i dine øjne

1.Vi er klar, når Julen kommer til vor Jord!
Håber der er Lys i alles øjne.
Vi To – Gustav, Bent  tar´ turen til vor Jord!
Der er Julelys i vore øjne.
Stjernerne de lyser alle fint om kap.
Når vi ser dem, får vi Lys i øjne.
For de ligner Himlens stjerner ret så vel!
Når de lyser, ingen fryser.
Set med vore øjne lyser de om kap!
Vi har begge Julelys i øjne.2.Gustav. Husker du det store Juletræ?
Jeg får hurtigt Lys i mine øjne.
Julen den er synonym med dette træ.
Lyser op med tusind Lys i øjne.
Lad os tag´ en smut til gamle København.
Trænger til lidt Lys i vore øjne.
Se. - På Rådhuspladsen står det store træ!
Ganske smykket – festligt smykket.
Byen passer til sit eget stolte navn.
København har Lys i sine øjne.3.Tivoli er også fyldt med Julelys.
Vi får altså Jul i vore øjne.
Ingen af os To får nok af Julelys.
Vi får Julens skær i vore øjne.
Lysene de skinner op mod himlen sort.
Hver en Gæst får Jul i deres øjne.
Tivoli. - Nu er det altså blevet Jul!
Når vi kommer - her til sommer,
og vi alle ser Fyrværkeriet fort,
får vi atter Lys i vore øjne.4.Og i Byen går der mange ene rundt.
De har ingen Lys i deres øjne.
Og de fryser, og de døjer meget ondt.
De har ingen Jul i deres øjne.
Men nu bli´r den store Festsal lukket op.
De ser Lysene med deres øjne.
Og de Hjemløse fra nær og fjern de ser.
Julen venter på dem – venter!
Og de smukke Lys gir´ glæde uden stop.
De får alle Jul i deres øjne.5.Og fra Himlen kommer KRISTUS selv herned.
Skuer Jordens Lys med sine øjne.
Hvis Han hist på Jorden finder Julefred,
får Han Glædens Lys i sine øjne.
KRISTUS lytter til den smukke Julesang.
Han ser mange Julelys i øjne!
Og på steder, hvor der ikke findes Lys
er Han rede – Glæden brede.
Han velsigner alle dem, der er i trang.
De får alle Julens Lys i øjne.6.Gustav. - Nej – der skal du altså bare se!
De har begge Lys i deres øjne.
Og af Engle kan vi rigtig mange se,
De har Englelys i deres øjne. -
Dejlig Julesang vi begge hører her.
Det gir´ dobbelt Lys i vore øjne,
Det må være Himlens eget Mødested.
G U D HAN kommer  –  Vinter, Sommer!
Og G U D´s TJENERE  vi ofte skuer her.
Og i dag med Julelys i øjne.

 


7.Gustav. Sku´ vi ikke tag´ en lille tur
op til HAM med HIMLENS LYS i Øje?
Bent. – Jeg kommer, skønt det er en læng´re tur!
Ønsker bøje dybt Os for DEN HØJE

  G U D:
Kære Gustav, Kære Bent. - En Tak til Jer -
for I gir´ MIG Julelys i Øje.
Når JEG ser Jer To, så bli´r JEG altid glad.
JEG MIG fryder -  når I lyder!
I har Julens ægte Glæde med. - -  I ser -
også JEG har Julelys i Øje.

 

 12. december 2016  

Gustav  Winckler  og Bent Werther  

  ¯

 

 

                                                                    BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

  Randbemærkning fra Aksel: Vi er alle kommet i Julestemning, og Vi har alle fået Julelys i Vore øjne.

 

d d d