Den 17. december 2017 modtog vi fra G U D denne unikke og oplysende Redegørelse om de seks VIDUNDERBØRN, vi så udfolde sig i TV :

 

TTT    h  

Denne REDEGØRELSE  har  

Hanne Leffler  modtaget    

under  tankeinspiration

den 17. december 2017 af 

G U D  om  Vidunderbørnene

 

z

 

                                                   

           Denne Hilsen er fra G U D til alle de, der interesserer sig for den musik,

som blev skabt af de gamle klassiske Mestre.

 

I dansk Tv har der i disse uger været en udsendelse, som har vakt stor interesse hos den danske Befolkning. Udsendelsens navn var "Vidunderbørn"! -  Og sandelig, - hvert eneste af de seks børn, der deltog i denne udsendelse, kunne fortjene benævnelsen: Vidunderbarn; - for det var helt utroligt, som de kunne udfolde sig på hvert sit instrument. Det var fuldstændigt, som om de alle seks havde haft mange års fortid som udøvende Kunstnere.

 

Dette var imidlertid ikke tilfældet. De var alle børn, og gennemsnitsalderen var 11-14 år! Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at børn i den alder betjener deres instrument så professionelt, som disse seks børn gjorde?

 

Her er børnene i rækkefølge:

 

Vilda, 14 år – Ballet

Lilli, 13 år – Cello

Valdemar, 14 år -  Clarinet

Niclas, 11 år – Sanger

Erik, 13 år – Flygel 

Stefan, 14 år – Violin

 

Deres Dommere var Det danske Pigekors Dirigent Phillip Faber

 og Operachef for Malmø Opera, Michael Bøjesen.

 ¬ ¬ ¬

JEG – disse børns SKABER - kan fortælle, hvordan det hænger sammen med

disse seks Vidunderbørns utrolige evner:

 

Hvert eneste af disse seks børn tilhører den Engleflok, JEG skabte længe, længe før, JEG skabte Menneskeheden. Denne store Engleflok fremstod på én gang i kraft af MIN VILJE. De vågnede op til Livet i MIT SKØNNE RIGE. - Hver eneste af dem stod ved siden af deres Dual, og disse Engle var fra start af udstyret af MIG med så stor en Fond  af Visdom, Kærlighed, Magt og en Skønhed, at intet menneske vil kunne forestille sig dette.

En stor del af disse Engle gav MIG på et tidspunkt Løftet om at hjælpe menneskene fremad og opad mod Lyset; - og det har de gjort dels som Skytsånder; - og dels ved at de med mellemrum har ladet sig inkarnere på Jorden som mennesker, - hvor de i eet og alt har været Foregangsmænd på alle områder i de 5 millioner år, der har levet mennesker på Jorden.

 

JEG havde et ganske bestemt formål, da JEG lod disse seks Vidunderbørn inkarnere med så

åbenbare evner, som var fuldt udviklede allerede som de børn, de stadig er. JEG ønskede at

vise det danske Folk, at ingen af disse børn var ubeskrevne blade, da de blev født. De evner, de

har, er noget, de har taget med sig, og som de allerede som børn fik kaldt frem.

 

De er ikke de eneste Vidunderbørn, JEG har ladet inkarnere. De findes rundt omkring på

Jorden. Den dygtige Entertainer og Orkesterdirigent André Rieu har præsenteret flere

Vidunderbørn for sit publikum.         

z z z    

 

JEG  ønsker rent undtagelsesvis at fortælle det danske Folk, hvad de seks Vidunderbørn har

været i deres forrige inkarnation, - hvor de i lige så høj grad gjorde sig bemærket som de Engle,

de i virkeligheden er:  (nederst)

 

Til sidst må JEG takke det danske Medium Hanne Leffler og hendes dygtige Medhjælper Kirsten Pedersen, fordi de nu i 20 år har været parat til at modtage Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange, når som helst Den oversanselige Verden ønskede det og havde brug for det.

 

Dette Budskab er til læserne af Rebecca-Ringen og Hannes Hjemmeside,

 og JEG ønsker at få det offentliggjort så hurtigt som muligt.

 

17. december 2017                       G U D 

    z            

 

 

Det skal bemærkes, at mennesker ingen erindring har om deres forrige inkarnationer.

 

Først når man ikke længere befinder sig på Jorden, har man den fulde erindring om dette.

 

NB.: Det skal endvidere nævnes, at alle  seks Vidunderbørn inden deres inkarnation accepterede, at G U D i sit Budskab meddelte, hvem de alle havde været i deres forrige inkarnation.

 

Se nedenfor:

 

BEKRÆFTET  I  G U D's  Navn 

z  

                    Sangen om Hjemmet

Ingen plet er os kær på  vor rastløse færd
som det sted, vi begyndte vor vej.
Er vi først draget bort fra det Hjem, der var  vort,
er det slut med den glade leg.
Så søger vi tit i vor drøm igen
til det sted, hvor vi trygt kan gå hen.


Det er hjemmet, som altid vil åbne sin dør.
Der er fred, hver gang vejen er trang.
Ved klaveret i stuen, hvor alt er som før,
lyder hjemmets stilfærdige sang.


Om så hele vor Jord drejer om på sit ror,
kan dog intet forandre vort mål:
Vi vil dyrke den plet som vor arv, som vor ret
og vor trøst i en tid af stål.
Vi skuffes måske over håb, der brast,
men det hjælper, at én ting står fast.

Det er hjemmet, der samler i glæde og sorg.
Det er derfra, vor fremtid skal gro.
Lad det altid bestå som en værn, som en borg,
bag hvis mur der er tryghed og ro.

Det er hjemmet, vi elsker fra vugge til grav,
som den bedste og sikreste ven,
og kun tillid og tro stiller hjemmet som krav
for at skænke os alting igen.
                                                             Dan Folke

d d d