Fra MATHILDE GERSBY - alias HULU BULU - LOTTE HVOR DU HENNE? fra TV modtog vi den 27. november 2017 denne vidunderlige Beskrivelse af, hvor LOTTE nu er henne. -- MATHILDE GERSBY befinder sig nu i Den Oversanselige Verden, og hun fortæller, hvorledes de Børn, der ikke længere opholder sig på Jorden, befinder sig her:

 

  TTT    h

Denne HILSEN  har Hanne Leffler

                                                                                                        modtaget           

under  tankeinspiration

den 27. november 2017 af

Mathilde Gersby alias Lotte

 

 ® 

Hvis Jeg – Lotte skal genfortælle alt det, jeg oplevede dengang jeg i 1987 indspillede Tv-serien

HULU BULU - LOTTE, HVOR ER DU HENNE ?

så ville det tage lang tid, så Jeg vil nøjes med ganske kort at fortælle følgende:

 

En dag var jeg som Lotte alene hjemme sammen med min storebror Øffe, og pludselig opdager jeg, at et tryk på min udstående navle gjorde mig usynlig.

Det var så spændende, så det måtte jeg benytte mig af. Tv-serien handler om, at jeg leger sammen med en gruppe børn, der er mine kammerater. En dag ønsker jeg at drille dem lidt.

 

Jeg trykker på min navle - og vips er jeg – Lotte helt usynlig. Jeg gemmer mig et sted, og jeg hører

børnene gentagne gange råbe: Hulu – Bulu – Lotte, hvor er du henne?

 

Jeg var kravlet op og havde gemt mig et sted helt øverst oppe under taget. Her svarede jeg dem.

Jeg er her, kan I ikke se mig!   Og det kunne de, for i mellemtiden var fortryllelsen borte!

 

Den leg havde vi meget fornøjelse af.  Vi legede den gentagne gange, og næste gang råbte de:

Hulu – Bulu – Lotte, hvor er du henne?  Og jeg havde hver gang gemt mig et nyt sted.

 

Med alle de børn, der har lyst til det, kunne Jeg tænke mig at lege den leg endnu engang.

 

 JJJJJJJ

Det var dejligt! Jeg kan se, at der er rigtig mange børn til stede. I kan ikke se mig, for Jeg har endnu engang gjort mig usynlig, og Jeg befinder mig slet ikke på Jorden mere.

 

Hvis I nu alle sammen prøver at råbe:

Hulu – Bulu – Lotte, hvor er du henne !

så skal Jeg komme frem og fortælle, hvor Jeg nu er henne; -  men I må råbe rigtigt højt, så Jeg kan høre Jer!

 

HULU – BULU – LOTTE, HVOR ER DU HENNE !!

 

Jeg er her, kan I ikke se mig.

Jeg står lige her midt i G U D´s eget Paradis for Børn!

®

G U D har anbragt seks for Jer usynlige Himmelsfærer uden om Jorden, og her befinder menneskene sig som menneskeånder mellem de forskellige inkarnationer.

 

Det kan jo også ske, at børn dør og må forlade Jorden, og på alle seks Sfærer findes der et Sted, hvor børnene kan opholde sig. Prøv at se godt efter, så vil I opdage, hvor dejligt her er. Jeg og alle børnene kan løbe omkring overalt, og når man går, er det næsten, som om man svæver af sted, så hurtigt går det!

 

Vi leger de samme lege, som vi gjorde, da vi var børn på Jorden, - vi spiller bold, - rundbold, langbold

og fodbold.

££££

Vi leger gemmelege, hinker og spiller teater for hinanden, og det sidste morer os rigtigt meget, for så er vi som regel klædt meget festligt ud.

De af os, der kunne lide at stå på skøjter, fortsætter med dette her, og her kan vi få en kolossal fart på; - men uanset hvor stærkt vi løber, sker der aldrig nogen ulykker her i denne skønne Verden.

 

Når børn kommer herop, er de tit kede af det.

De savner deres Far og deres Mor og deres søskende og kammerater. De skal trøstes, og de Engle, der

er til stede her og drager omsorg for børnene, er altid parat til at trøste en sådan dreng eller pige.

Englene er så gode til at trøste, at børnene meget hurtigt bliver glade igen.

 

Der er én ting, børnene opdager, når de kommer herop. Englene er utroligt smukke alle sammen, - men der er ingen af dem, der bærer Vinger, således som børnene er vant til at se dem på jordiske billeder af Engle.

Englene behøver ikke Vinger for at komme fra sted til sted. Da G U D skabte Sine Engle, gav HAN dem

alle sammen en  T a n k e  og  V i l j e   i lighed med menneskene på Jorden. Men Englene har så

meget kraft i deres Tanke, at de, når de for eksempel skal til en højere Himmelsfære, anvender deres

Vilje, og i løbet af ikke engang eet sekund står de på en højere Sfære.

 

G U D - DEN STORE ALMÆGTIGE, ALVIDENDE og ALKÆRLIGE G U D, der har skabt alt, hvad der

findes i UNIVERSET, taler somme tider med Sfærernes Børn.  

 

G U D nævner hvert enkeltes navn:

 

G U D:

JEG ønsker at sige til dig, at selv om det var en stor Sorg for dig at forlade alle dem, du kendte

og elskede på Jorden, så skal du vide, at I alle på et eller andet tidspunkt vil mødes igen!

 

I befinder Jer nu i Børnenes eget Paradis, hvor I har det så godt, som JEG ville ønske, alle børn

på Jorden havde det. Desværre mangler der endnu meget i dette. Nogle mennesker er

stridbare, og det er ikke altid lige nemt at være barn på Jorden. Men her, hvor I er, har I det

alle godt og er søde og kærlige overfor hinanden.

 

Her vil I vokse op, og når I har nået myndighedsalderen, vil den Engel, der passer Jer, sørge

for, at I bliver inkarneret på ny som menneske på Jorden, hvor I skal fortsætte Jeres Udvikling;

og det betyder, at I skal gøre Jer til herre over Mørket  og det onde omkring Jer. Når I har

sejret over Mørket, skal I fortsætte Jeres Udvikling på en skøn Lysklode, hvor der ingen død er.

 

I Centrum af UNIVERSET  har JEG anlagt et meget stort og skønt RIGE, og her

venter JEG Jer alle, når I har fuldendt Jeres udvikling og fremstår som de Engle,

I kender så godt.

 

G U D

 z

                                                                                                                                                                           

       27. november 2017                              Mathilde Gersby alias  Lotte

                                                      ®

 

 

 

 

     BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 

 

 

                                             Lysets engel går med glans

                      1.                                                                                     2.

Lysets engel går med glans                                      Sol går over verden ud

gennem himmelporte.                                                med Guds lys i øje.

for Guds engels strålekrans                                      Se, vor Herres sendebud

flygter alle nattens skygger sorte.                            går på gyldne skyer i det høje.

 

                        3.                                                                                4.

Englen spreder over jord                                          Sol ser ind i slot og vrå,

glansen fra Guds himmel;                                         ser på drot og tigger,

i sin kåbes stråleflor                                                  ser til store, ser til små,

favner han alverdens glade vrimmel.                       kysser barnet, som i vuggen ligger.

 

                          5.                                                                                 6.

Os han også favne vil                                               Os har og vor Herre kær,

Englen i det høje;                                                       ingen sjæl han glemmer:

os han også smiler til                                                i hvert solglimt Gud er nær

Englen med Guds himmelglans i øje.                      og vor glade morgensang fornemmer

                                                                                                                                                             B.S Ingemann   

 

 

d d d