ARDOR redegør i dette BUDSKAB - modtaget den 13. november 2017, hvordan hans ÆTERBESTEMMELSER spærrede for Bogen Vandrer mod Lyset og Hanne Lefflers Budskaber :

 

TTT    h

Dette   Budskab   har   Hanne Leffler   modtaget   

under  tankeinspiration

den 13. november 2017 af

A R D O R

 

 P

 

ARDOR fortæller, hvordan hans Æterbilleder

spærrede for Bogen Vandrer mod Lyset og Hanne Lefflers Budskaber og deres fremkomst

i det danske Samfund.

 

Da Jeg – ARDOR stadig var bundet af Mørket  (Jeg vendte tilbage til Lyset den 3. marts 1912), kunne Jeg forudse, at den endelige afslutning nærmede sig. Jeg var på dette tidspunkt så gennemsyret af Mørket, at selv om Jeg var klar over, at Lyset på et tidspunkt ville vinde over mig, så ønskede Jeg dog ikke, at det Sandhedens Værk, som ville blive resultatet af min tilbagevenden til Lysets Verden, skulle få held til at vinde frem. 

 

Jeg sørgede da for, at mine Æterbilleder bød alle, der fik fat i Bogen Vandrer mod Lyset, en

modvilje mod at læse dette Værk.

Værket Vandrer mod Lyset fik på denne måde en meget svær begyndelse i det danske

Samfund. De mange, der lod sig påvirke af Mørket, var således også påvirkelige over for

Bestemmelserne i mine Æterbilleder.

£ £ £

 

Johanne og Michael Agerskov, der stod bag ved teksten og Udgivelsen af dette Værk, havde

således en meget svær begyndelse, hvor de virkelig måtte kæmpe for at få Bogens tanker

ud i den almene danske Befolkning.

 

Selv om ca. 60 Bisper og Præster fik tilsendt et eksemplar af Vandrer mod Lyset, da Bogen første gang udkom i 1920, blev denne Sandhedsåbenbaring af en Bog dog mødt med tavshed fra de fleste. Når man undtager nogle ganske få (som fx Thorvald Kirkegaard og Knud Brønnum), vovede ingen af Kirkefolket at stå offentligt frem og redegøre for Vandrer mod Lyset, og hvad denne Bog fortalte.

 

Javel – det var deres Levebrød, det drejede sig om; - men det var i endnu højere grad de

Bestemmelser, Jeg havde afsat i mine Æterbilleder, der tyngede dem og spærrede vejen for

dem.  - Dog, trods al modstand vandt Bogens tanker frem, og flere og flere fik øjnene op for

dette Værk og de Sandheder, dette Værk bringer menneskene.

 

Det var ikke alle, der lod sig påvirke af mine Æterbestemmelser.

I 1950 sad der i København en pige ved navn Hanne Leffler,   der, - da hun fik denne Bog i hænde, - begyndte at læse den; - og da hun først var begyndt, læste hun den til ende og forstod – sin ungdom til trods, – hvilket Klenodie hun sad med i hånden; - og denne Bog har ledsaget hende livet igennem.

 

&

Denne pige var upåvirkelig overfor Mørket  i mine Æterbilleder.

 

Hun er i dag Medium for Den oversanselige Verden og har i 20 år sammen med sin Medhjæl-

per Kirsten Pedersen modtaget så mange Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer

og Sange, at dette, den dag det bliver udgivet, – i høj grad vil glæde og berige de mange

mennesker, der læser dette.

 

Jeg havde forudset Hanne Lefflers fremkomst og ønskede– forvirret af Mørket, som Jeg var,

– også at spænde ben for hende og de Budskaber, Jeg kunne forudse, der - gennem hendes

mediumitet -  ville fremkomme.

Det skete blandt andet ved, at Jeg i mine Æterbilleder  indsatte følgende Bestemmelser:

 

At Hanne Leffler, når hun opstod som Medium, da ville få megen modstand at bekæmpe. Selv hendes nærmeste ville tage afstand fra hende og de Budskaber, hun modtog; - og denne modstand, - bestemte Jeg,  skulle sprede sig som ringe i vandet.

Og således som Jeg ønskede det,

således skete det.

 

Men Hanne Lefflers Tillid til G U D og dét, HAN gav hende, var så stor, at hun ikke stoppede,

- men fortsatte som Medium for Den oversanselige Verden; - og overfor en sådan modstand

m å t t e   M ø r k e t   g i v e   f o r t a b t !

¬  ¬  ¬

 

Skønt mine Æterbilleder forsvandt den 13. februar 1997, - havde Mørket i mine Æterbilleder inden denne dato haft held til at påvirke så mange, at disse allerede ville være forudindtaget mod dét, Hanne Leffler modtog som Medium fra Den oversanselige Verden.

En del af de mennesker, der på nuværende tidspunkt har læst og anerkendt Vandrer mod Lyset som Sandhed, har med hånden på denne Bog erklæret, at efter denne Bog kommer der intet mere, fordi G U D ikke havde mere at sige menneskene!

 

Dette modbevises klar af den ubrudte strøm af Budskaber, Hilsener,  Abstraktioner osv.,

som Hanne Leffler har modtaget til dato; - og som tydeligt bærer præg af Sandheden i dens

reneste form.

 

Jeg – ARDOR ønsker for hele Jordens Befolkning at bekræfte,

at Hanne Leffler er Johanne Agerskovs Efterfølger; - og at G U D selv er øverste Leder af alt,

hvad denne Kvinde modtager som Medium.

 

13. november 2017                                                                          ARDOR

 

    P

 

 

      BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

d d d