Den 16. maj 2003 modtog vi dette HJERTESUK fra ' K R I S T U S, der fortæller, hvad denne høje ENGEL har følt ved, at Menneskene i 2000 år fortsat har ladet ham hænge på et K O R S:

 

TTT    h  

Dette HJERTESUK  har   Hanne Leffler modtaget                                                                                                                                                   

under  tankeinspiration   

den 16. maj 2003 af

 

   KRISTUS  

                KRISTUS  ønsker at stige  ned  fra  Korset   U

 

±

                                                                                          

                                                                                                             

Når Jeg - KRISTUS   skuer ned over Jorden, så er det første, Jeg ser på Jorden, en masse kors, - store

og små kors, kors i kirker, kors ved grave; -  ja selv udenpå Den hellige Bog er der et kors.

 

Når mennesker samles til andagt i deres kirker, ser de en Mand hænge på et Kors. Det er en stærkt

lidende Mand, der med bøjet hoved og blødende naglegab i hænder og fødder er udtryk for Dødens

Triumf.  

U

Dette Kors og denne Mand danner altertavle i mange mange kirker i den vestlige Verden. –

De allerfleste ved, at denne Mands navn var JESUS af NAZARETH, der for totusind år siden blev dømt til

at lide Døden på Korset. Denne Mand oplevede på dette Kors sit livs største nederlag; - Han oplevede

her sit livs mest ydmygende stund og samtidig et smertehelvede, som ikke lader sig beskrive.

Dette Kors blev for ham symbolet på et nederlag, som var så tungt for ham at bære, at det oversteg den

fuldkomne uudholdelige smerte, som uafbrudt jog igennem Hans krop, og som Han ikke var i stand til

på nogen måde at undfly.  

       U  U     U                                                                          

Da det hele var overstået, nedtog de Hans døde krop og begravede ham i et gravsted, som tilhørte JOSEPH af ARIMATÆA.

Herfra blev Hans legeme fjernet, da hviledagens sidste stund var udrundet. Joseph af Arimatæa og hans tjener bar i fællesskab denne Mands døde legeme ned til en fjern krog af haven, hvor de gravede det ned.

Således opstod den falske tro på JESUS af NAZARETH’s legemlige opstandelse.

 

 

Efter denne stund blev samtidig gravet ned, hvad der i virkeligheden skete under det sidste måltid, JESUS  havde i fællesskab med sine Disciple.

 

Ingensinde er de ord, der er blevet lagt i munden på JESUS, sagt af ham. JESU hensigt var at gøre denne aften til en

Mindeaften for sine Disciple, fordi Han vidste, at stunden nærmede sig, - den stund, hvor Han skulle lide Døden på

Korset; - og siden har menneskene bestandig naglet  JESUS af NAZARETH  til Korset.

± ± ±

 Jeg -  KRISTUS ser med dyb smerte dette Kors rejse sig i kirker, på grave, ja - alle steder,

hvor Kristne er forsamlet, og Jeg beder Jer;

                                                        L ø f t   m i g   n e d   f r a   d e t t e  K o r s !

 

 Jeg er træt af at hænge på et Kors ! Jeg vil byde Satan trods ! 

Jeg vil ved menneskenes hjælp stige ned fra Korset og løfte armene og udbrede min Velsignelse over

alle på Jorden.

           ± ± ±

Jeg beder Jer !  Løft mig ned fra Korset !

Først når dette er sket, har Lyset  vundet over Mørket.

Først når dette er sket, og menneskene har sluppet troen på min legemlige opstandelse, - har sluppet troen på, at mit blod blev udgydt for at sone alverdens synder,  - først da har Lyset vundet en afgørende sejr, for disse tanker har alle rod i Mørket.

Det er SATAN selv, der har indgivet menneskene disse tanker, og Jeg ønsker at stige ned fra Korset og vise ham, at disse tanker er veget pladsen for en nytænkning på tværs af det bestående.

Mennesker, - når I tager mig ned fra Korset, så rokker I samtidig ved det bestående; - og intet vil glæde mig - KRISTUS  mere.  Jeg vil med end større glæde varetage min opgave på Sjette Sfære, hvorfra Jeg bestandig overvåger menneskenes inkarnationer og uset deltager i  Fredskonferencer  Jorden  over.

 

SATAN -  som den tredje marts 1912 vendte tilbage til Lyset og nu ønsker at kalde sig A R D O R ,  vil

med Glæde stå ved min side.

 

MENNESKER – HØR MIG ALLE !

LAD MIG IKKE MERE LIDE !

 

                           16. maj  2003                  KRISTUS

 140±

 

 

Under henvisning til KRISTI  HJERTESUK  den 16. maj 2003 blev der ved Søster-Flokmødet

 

den 3. august 2003 spurgt, hvordan KRISTUS så på Korset som  smykke.

 

V      V

KRISTI  Svar til    Hanne´s  Søster-Flok

                                           

Jeg  - KRISTUS  har en meget kort og klar kommentar til dette:

Hvis Korset for Den kristne Verden er udtryk for hellighed, - for guddommelighed, så har Jeg

intet som helst imod, at man fortsat bruger dette symbol; - blot beder Jeg om at være

fritaget fra at hænge på det.

                                                        KRISTUS

 ±

 

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

 

  

Tag det sorte kors fra graven.

Plant en lilje, hvor det stod.

                                                N.F.S. Grundtvig