Fra SANGEREN * T E D D Y * E D E L M A N N , der sang S A N G E N: -- - - - MÅ ' MAN ' TA ' HUNDEN ' MED ' SIG 'IND ' I ' HIMLEN ? modtog vi den 8. januar 2018 svaret på dette spørgsmål fra Sangeren, der ikke længere befinder sig på Jorden og derfor er i stand til at besvare dette Spørgsmål ! - - - - - - - - - Derefter giver G U D os Svaret i et Digt modtaget den 23. januar 2006:

                      

    TTT    h

Dette   BUDSKAB   har   Hanne Leffler                                modtaget   

under  tankeinspiration

den 8. januar 2018 af

Teddy Edelmann

 

         (1941 – 2018 )

 

Må man  tage hunden med sig ind i Himlen?

 

Den, der taler til Jer, er Teddy Edelmann; - og I husker mig sikkert som ham,

der sang den bevægende Sang om Himmelhunden.

 

Lad os lige få teksten med det samme:

 

 

HIMMELHUNDEN

da. tekst: Theodor      musik: Hasse Andersson                                   På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille
                                   stod jeg træt og kold bag scenen og slapped’ af,
                                   da jeg hørte nogen mumle ganske stille,
                                   og en mand med en lille hund så på mig og sag’:
                                                                   Refrain:
                                   Hej du Spillemand, vil du sige mig med det samme
                                   og vær ærlig, for jeg mener hvert et ord.
                                   Når Vorherre slukker livets flamme,
                                   og man skal forlade denne jord.
                                   Må man tag’  hunden med sig ind i Himlen,
                                   den er sød, og den har vær’t min bedste ven.
                                   Den er klog og fin og har lige vær’t i bad ?
                                   Hvis man må –  du Spillemand  – så bli’r  jeg  glad !

                                                                        2. 
                                   Jeg svared’ ham lidt kort, da jeg sagde: - Hør,
                                   din hund kommer nok i Himlen, når den dør. 
                                   Det var sent – og jeg sku’  køre hjem.
                                   Da jeg sad der i bilen, tænkte jeg på manden igen.
                                                                  Refrain:

                                                                       3.
                                    For ham var sagen jo så vigtig,
                                    at han fortjente et ærligt  svar.
                                    Men hvem kan svare oprigtig
                                    på, om hunde der dør, får plads hos Himlens Far ?
                                                                  Refrain:
                                    Hej du Spillemand, vil du sige mig med det samme
                                    og vær ærlig, for jeg mener hvert et ord.
                                    Når Vorherre slukker livets flamme,
                                    og man skal forlade denne jord.
                                    Må man tag’  hunden med sig ind i Himlen,
                                    den er sød, og den har vær’t min bedste ven.
                                    Den er klog og fin og har lige vær’t i bad ?
                                    Hvis man må –  du Spillemand  – så bli’r  jeg  glad !


X X X

Ikke sandt. Den tekst er da rørende, og jeg blev rørt hver gang, jeg blev bedt om at synge den, og det er efterhånden blevet til mange, mange gange. Selv om jeg spillede og sang så meget andet, så er det nok denne sang, jeg er blevet mest kendt for.

Da jeg ikke længere befinder mig på Jorden, så er jeg nu i stand til at besvare spørgsmålet!

 

Jeg befinder mig i dette øjeblik på den yderste af de seks Himmelsfærer, som G U D har anbragt rundt

om Jorden som Opholdssted for menneskeånderne imellem de jordiske inkarnationer.

 

µ µ µ

G U D satte Menneskene på Jorden for 5 millioner år siden. -  Samtidig dannede G U D seks skønne astrale Sfærer, som HAN lagde som kuglelag rundt om Jorden. - På den yderste Kreds af Sjette Sfære har Englene deres Boliger, mens de leder menneskene fremad mod Lyset og til at blive dem selv lig. – Disse seks Sfærer danner Opholdssted for menneskeånderne imellem de forskellige inkarnationer på Jorden, som er en udviklingsklode for mennesker. -  I disse skønne omgivelser gennemgår menneskeånderne en hviletid, hvor de til deres store glæde genfinder Familie og de Venner, der havde forladt Jorden før dem.  – Opholdet slutter med en læretid, hvor de forbereder sig til næste inkarnation, og hvor de langsomt stiger fra Sfære til Sfære.  Opholdet  i Sfærerne varer ca. 50 - 60 år - afhængigt af, hvor udviklet den pågældende menneskeånd er. 

Når vort legeme dør, forsvinder dette; - men vi lever alle videre som Åndevæsener i den Verden, der hører ind under Fjerde Dimension. Som Åndevæsener er vi en nøje Kopi af det Væsen, vi var engang, og vor fulde Bevidsthed og Erindring har vi med os.

----

Min Skytsånd hjælper mig med at finde rundt, og nu ser jeg en mand komme gående med en

papegøje på skulderen. De er åbenbart meget fine venner; - papegøjen kan snakke, og de er tydeligvis

meget glade for hinanden.

Jeg får at vide, at papegøjen var mandens gode ven, da han befandt sig på Jorden; - og G U D har i kraft af Sin Vilje ladet denne papegøje fremstå, præcis som den var på Jorden, og det betød, at de to øjeblikkeligt kunne kende hinanden igen.

Et andet sted så jeg en lille pige komme bærende på sin kat, og hun fortalte mig glad, at selv om hun ikke befinder sig på Jorden mere, så havde G U D givet hende lov til at få Bølle med herop, og det havde trøstet hende meget.

 

Et sted så jeg en mand komme gående – tæt fulgt af sin hund. Manden fortalte, at hans bedste ven på

Jorden havde været Trofast, og da han til sin store overraskelse så Trofast komme sig i møde heroppe,

kendte hans glæde ingen grænser. Han havde takket G U D mange gange for dette.

Til sidst ønskede Skytsånden at vise mig denne scene:

Det drejer sig om et ægtepar, der havde fundet hinanden i Sjette Sfæres strålende Lys. De var Dualer, og Glæden var stor hos begge, men der var alligevel noget, de manglede. De havde haft heste og redet meget på Jorden; - og til deres store Glæde så de nede på en stor grøn slette deres yndlingsheste stå side om side.

Gensynet var stort hos dem og hestene imellem, og de har siden da taget mange rideture sammen på hesteryg i de skønne omgivelser, der er overalt i Sfærerne.

 

I Bogen Vandrer mod Lyset står følgende at læse i Kommentaren, side 168.:

     ”Til glæde for Menneskene og for at de ikke i for høj Grad skal savne de rent jordiske Forhold, har Gud efterhaanden dannet en Del Dyreskikkelser, f. Eks. Fugle, Heste, Hunde, Katte o.s.v. Disse Dyr er dog ikke astrale Genparter af de jordiske, men Tankeformer uden evigtvarende Liv. Naar derfor Sfærernes Rolle som Aandernes midlertidige Opholdssteder er udspillet, bortslettes disse Dyreskikkelser, som er Tankebilleder – Væsener og Genstande, der ikke konstant fastholdes i og af Guds Tanke, men kun for en Tid, og derfor ikke kan have evigt Liv; ved Guds Villie drages de tilbage af den Materie, hvoraf Han har dannet dem, opløses og vender tilbage til den oprindelige Form – Lysæteren. Men saa længe som Sfærerne eksisterer, vil Menneskeaanderne altid dér finde Gengivelser af de Dyr, som hver især satte mest Pris paa under Jordelivet. Og da Gud danner disse Dyreskikkelser i nøje Lighed med de jordiske Forbilleder, vil enhver genfinde sin Yndlingshest, - Hund, - Kat, - Fugl o.s.v. ”

  &

Jeg – Teddy Edelmann glæder mig over, at jeg på denne måde har kunnet forøge menneskers viden

om, hvorvidt man kan tage hunden – og andre dyr – med sig ind i Himlen.

Svaret er et stor Ja!

 

I kraft af G U D´s KÆRLIGHED kan dette lade sig gøre.

 

     

8. januar 2018                                                                Teddy  Edelmann

 

 

 

          

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

µ

  Dette  D I G T   har   Hanne Leffler   modtaget   

 

under  tankeinspiration den 23. januar 2006 af

 

              G U D             

 z

 

  

Lad Mig give Jer dette lille  Digt:

 

Min allerbedste ven, - hvor blev du af ?
Vil jeg gense dig, når jeg går herfra ?
Skal jeg atter føle fryden ved at have dig ved min side ?
Hvor ville det være dejligt, hvis jeg kunne se frem til dette,
men det er jo umuligt at vide.
Skal jeg atter engang vandre over vidtstrakte enge; -
skal jeg atter engang se min hund pile mig i møde ?
Er afskeden for bestandig – den afsked,
 jeg måtte tage med hunden, da han døde ?

Det svar du får her, er et svar fra  HIMLENS G U D.
Det er MIG kært at give dig dette svar,
for som du ved, er JEG en altfavnende og kærlig  G U D.
Når du efter døden befinder dig i din bolig i én af de skønne Sfærer,
så er der én ting, dit hjerte higer efter, og som du ikke kan undvære !
Det er din glade firbenede ven, der fulgte dig på Jorden.
JEG – din  G U D og  SKABER ønsker ikke,
at du skal savne denne ven fra Jorden
                      
Prøv at se, hvem der i overvældende glæde styrter dig i møde;
kan du genkende ham? Det er jo din egen hund, der kommer dig i møde!
Du er ikke i tvivl om, at det er ham, for du kan genkende den måde,
han  g ø r  på;
og endnu en ting kan du genkende; -
hans pels, som er sort med hvide pletter på.
Du er ikke i tvivl om, at det er den samme hund,
og hunden er heller ikke i tvivl om, at du er dens herre. -
Dét, du her oplever, vil mange mennesker opleve i alle Sfærer.

J J J


En lille piges kæreste hest genså hun, da hun blev bragt op til
Fjerde Sfære efter dødsulykken på Jorden.
Og femårige Peter genså med fryd sit søde marsvin,
da han  efter svær sygdom blev revet bort fra Jorden.

ó
En mands kæreste papegøje, som han havde mistet for en del år siden,
ventede ham med sit fulde ordforråd i behold!
Det er dejligt for denne mand at gense sin fugl,
som var hans eneste værn mod en verden, som forekom ham hård og kold.

 

z z z

Alle disse dyrs jordiske form er opløst og opsuget af det molekylare og astrale Mørke på

Jorden. - De dyr, menneskene vil gense i Sfærerne, er dyr skabt efter deres jordiske forbillede,

og i kraft af  MIN  VILJE  dannet af de svingninger, som disse Lys-Verdener består af.


På denne måde bliver dyrene bragt hertil fra Jorden.

Denne lille sang, som  JEG har hørt talrige børn synge, ønsker  JEG  skal slutte  MIT  Budskab, som giver  svar på spørgsmålet:


 MÅ  MAN  TAG'  HUNDEN  MED  SIG  IND  I   HIMLEN ? 


Hvilket postbud, en due        Lille fugl, flyv tilbage,
kom kun her med dit brev,    tag et kys med til mor,
det er sikkert fra moder        jeg kan ej dig ledsage,
og til mig hun det skrev.        før engang jeg bli´r stor.

 

 

              23. januar 2006       G U D       

  z      

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

 

Venlig Hilsen   Hanne   Leffler

 

µ

     

 d d d