Den 19. februar 2018 modtog vi denne HILSEN fra Hans kongelige Højhed ' P R I N S ' H E N R I K'; - og denne smukke og hjertevarme HILSEN til DANMARK må helt bestemt glæde enhver Dansker ! - - - - - Fra G U D's TOLV HØJE TJENERE og PRINS HENRIK modtog vi den 26. februar 2018 denne skønne ÅBENBARING. - PRINS HENRIK åbenbarer GUD's TJENERE - specielt TJENER DANIEL for os: ---- - - - - - - - - - - - - - Slutter med Biskop Johannes Johansens Salme : DU, SOM HAR TÆNDT MILLIONER AF STJERNER.

 

TTT    h 

Denne HILSEN   har   Hanne Leffler  modtaget

 

   under  tankeinspiration

 

 

        den  19. februar 2018

             af                                                                    

                 P r i n s   H e n r i k   (1934 – 2018)

 

          vEN HILSEN TIL DANMARKv

 

¯

Denne Hilsen er fra Prins Henrik til hver eneste Dansker, der befinder sig

i det lille land Danmark højt mod nord.

 

Som I jo er klar over, befinder Jeg mig ikke længere iblandt Jer. Jeg blev overflyttet til

Lysets Verden, og den Glæde, det er for enhver Engel at blive frigjort fra den jordiske

Tilværelse, er så stor, at intet menneske vil kunne fatte dette.

 

Jeg føler mig så fri, som man kun kan føle, når man virkelig er fri for alt det, der før tyngede og bandt een!

Jeg føler det, som Jeg har beskrevet i dette lille vers fra min DigtsamlingFrihjul”:

 

Min Sjæl holder fri.

Farvel slaveri.

Nu er det forbi.

Jeg er glad indeni.

 

¯ ¯ ¯

Men der er en bagside ved alt; -  og det er den dybe og uafrystelige Sorg, det er for mig at

måtte forlade det bedste, Jeg ejer i Verden –

 

min dyrebare og elskede Hustru - M a r g r e t h e

F r e d e r i k  og  M a r y   og   J o a c h i m  og   M  a r i e  -

  samt alle mine otte helt vidunderlige  B ø r n e b ø r n, som Jeg kom til at elske så højt -

hver og een!

 

J e g  e r  i  s t a n d  t i l  a t  f ø l g e  J e r  a l l e,  og  d e t  v i l  J e g  f o r t s a t  g ø r e .

 

¯ ¯ ¯

 

Men der er mange andre gode Venner, Jeg har forladt, som Jeg tænker på med Vemod og Kærlighed; - men trøst Jer Venner!  Vi kan alle se frem til et dejligt Gensyn i de himmelske Verdener!

Men Jeg har endnu flere Venner.

H e l e  d e t  d a n s k e  F o l k  er Jeg i disse dage blevet klar over  -  er mine Venner.

 

Jeg har fået uendelig mange tilkendegivelser, kærlige ord, kærlige tanker og tusindvis af smukke buketter fra både voksne og børn, - og  hver  eneste  har  varmet  mit  Sind.

¯ ¯ ¯

Én af de mange besøgende på Slotspladsen – en dreng, blev spurgt om, hvad han følte ved at komme?    Drengen svarede:

Nu har Prins Henrik det godt, for nu er han kommet i Himlen.

 

Min kære lille Ven. Det har du ganske ret i. Jeg er netop kommet i Himlen, og du kan tro, her

er skønt!  -  Intet menneske vil kunne forestille sig, hvor skønt her er overalt!

 

Jeg ønsker i dette øjeblik at sige, at Danmark, der var det Land, der blev mit Fædreland,

virkelig blev det Fædreland, alle havde ønsket, det skulle blive for mig !

Og midt i denne dejlige Have står den Pige, der er

Havens allersomdejligste pynt.

Det er dig  -  Margrethe!

 

Du var den Pige, Jeg skulle have. At du skulle blive Dronning, var en ekstra gevinst, som faldt i min turban.

 

Vi fik lov at få 50 år sammen, og det er så stor en ting, at Jeg aldrig kan ophøre med at

takke dig. Jeg har altid været sikker på din Kærlighed, som du viste mig lige til det sidste.

❤   ❤  

Jeg har måske ikke altid været lige nem at være gift med. – Jeg havde, som du jo ved, mine egne meninger, som ikke altid faldt sammen med dine.

 

Men min kære Ven. Du og Jeg hører sammen i Al Evighed. Da G U D skabte os, skabte HAN

os som Dualer, og på denne måde kan vi begge se frem til et helt vidunderligt Gensyn

engang.

 

Margrethe – må Jeg give dig dette lille vers, som Jeg synes passer godt til os:

 

                                                                Mel.: Jert hus skal I bygge

                                                      Gud skærme jer vandring, til livets sol går ned!

                                                      Det lyser på vejen, at Gud er kærlighed.

                                                      Han lede jer fod til kongeborgen hen,

                                                      hvor ingen, som mødes, skal skilles igen. -

                                                      Hvor alt er fuldbragt

                                                      ved Guds Kærligheds magt!

                                                                                                                  J. Paulli 1878

µ µ µ

 

G U D:

M i n  k æ r e  H e n r i k .

Da du forlod Jorden, blev du, der er en Engel, ført direkte op til MIG. Jeg tog dig kærligt i Min Favn og sagde disse ord til dig:

Da du skulle forberede dig på din menneskeliggørelse, gav JEG dig følgende ord med på vejen:

Du skal ikke ængste dig for, om du finder hende, der skal blive din Brud, og som du skal leve hele Livet sammen med!

Du vil ikke kunne undgå at få øje på hende. - I samme Nu, du ser hende, vil du ikke være i tvivl!

Hun vil få en meget høj plads i Samfundet, - og hun vil heller ikke være i tvivl om, at  I To  hører sammen; - og hun vil elske dig hele livet igennem.

Det var MIG en Glæde at opleve, hvor smukt I To  altid har fulgtes ad. Det smukkeste, man kan

vise omverdenen, er Kærlighed, og det var I To  i fuldt mål i stand til.

z z z

JEG ønsker at takke dig, fordi du altid var den, du var. Det ansigt, du viste Danskerne, var dit

eget; - og når JEG dertil lægger dette, at du i hele dit liv har vist en glæde, som ingen kunne

være i tvivl om var ægte, så må JEG sige, at du – Henrik i sandhed udfyldte den Post, som var

din.

 

Det største man kan gøre, når man som Engel  bliver født på Jorden,er at vise, hvor man

kommer fra, - og i sandhed.

Dette har du forstået!

 

   G U D   

 z           

 

P r i n s   H e n r i k 

 

Min Gave til det danske Folk skal være nedenstående Sang på melodien:

På det jævne, på det jævne:

 

 G U D velsigne Jer alle i Danmark

og må I alle føle, at G U D leder Jeres skridt,

for da er I på rette vej

 

      19. februar 2018                                                         P r i n s   H e n r i k 

    ¯

 

 

Melodi: På det jævne, på det jævne

  

                                                    1.Jeg har ønsket sende dette
                                                    til mit kære danske Folk.
                                                    Mine ord jeg søger sætte;
                                                    de kan læses uden tolk.
                                                    Søger give Jer det rette,
                                                    for I er et pragtfuldt Folk!
                                                    Og nu vil Jeg så berette, -
                                                    Jeg har  Verdens  bedste Tolk.

 

                                                    2.At ku´  bo i dette Danmark,
                                                    er en glæde særlig stor.
                                                    Jeg fra Frankrig kom til Danmark
                                                    og blev mødt med varme stor.
                                                    Der er intet Land som Danmark
                                                    på den hele vide Jord!
                                                    Elsker det, der blev mit Danmark,
                                                    med en Hjertevarme stor.

 

                                                    3.Jeg har Verdens bedste Kone;
                                                    hun er min i Evighed.
                                                    Skønt Hun sidder på en Trone,
                                                    er Hun min –  i Kærlighed !
                                                    Vi har fundet vores tone,
                                                    der betyder Enighed.
                                                    Hun er min – og kun min Kone, -
                                                    og det her skal vare ved!

 

                                                    4.Hun har mange rige evner,
                                                    som Hun udfolder iblandt.
                                                    Når Hun maler, klart Hun evner
                                                    skildre det, hun ved er sandt.
                                                    Når Hun taler, ej Hun levner
                                                    sige det, der ej er sandt.
                                                    Og hver en´ste dag Hun evner
                                                    elske mig.  - Mit Lys Jeg fandt!

 

                                                    5.Jeg vil sige til Jer alle,
                                                    at I bor i  L y s e t s  L a n d .
                                                    Når GUD-FADER ønsker kalde, -
                                                    ja – så fandt HAN dette Land.
                                                    Der bor hende, der af alle
                                                    elsker kvinde, elsker mand.
                                                    Hun vil kalde på Jer alle
                                                    med en Tale, der er sand!

 


15. juli 2017                             Den, der bøjer sig dybt for Jer alle

´     ¯

          TTT    h

Denne ÅBENBARING  har  Hanne Leffler

  modtaget       

   under  tankeinspiration  

den 26. februar 2018 af

 

 G U D’s TOLV TJENERE   og  P r i n s   H e n r i k

 

 

       Z ¯

 

Vi - G U D´s TOLV TJENERE ønsker at føje følgende

til Prins Henriks Hilsen til Danmark:

 

Prins Henrik er, som Han selv har fortalt, een af G U D´s Engle, og da Hans Dual er Dronning Margrethe, betyder det, at Dronning Margrethe også er en Engel.

Dronning Margrethe var, inden hun blev inkarneret på Jorden, klar over, at hun ville blive Dronning af Danmark, og denne opgave forberedte hun sig meget grundigt på. Hun var således fuldkommen parat, da hun i 1972 skulle afløse sin Far Kong Frederik IX. - Da Dronningen mødte Prins Henrik og det endte med forelskelse mellem dem, var der noget inden i dem begge, der fortalte dem, at dette valg var det rigtige.

 

Vi - G U D´s TOLV TJENERE kan fortælle, at Den oversanselige Verden nøje overvejer og planlægger, for eksempel hvem der skal være Konge her og Dronning der på Jorden. Det er meget vigtigt, at det er den rigtige Person, der får en sådan opgave. Med dette mener vi den rette åndelige Person, der blev født i 1940 som Prinsesse Margrethe. Hendes pligtopfyldenhed kender vi alle, og at hun er en højt udviklet Kvinde med mange kunstneriske evner i lighed med Prins Henrik -  er også kendt.

 

Nu ønsker  Prins  Henrik  at  få  ordet:

 

G U D’s TOLV TJENERE

 

Z 

 

Prins Henrik: 

 

Jeg befinder mig i dette øjeblik ved siden af G U D´s TOLV HØJE TJENERE.

 

Intet menneske kan overhovedet forestille sig,

hvordan disse TOLV TJENERE’s Udseende og Udstråling er.

 

Jeg, der som Engel er fortrolig med enhver af disse TOLV TJENERE, vil give en beskrivelse af disse høje Væsener, hvis største Opgave i Al Evighed er at adlyde alt, hvad  G U D ønsker og byder dem at udføre.

® ® ®

Alle G U D´s TOLV TJENERE er vidt forskellige, men  fælles  for  dem  alle  er, at  deres

Kærlighed til ethvert menneske på Jorden er uden grænse. - De kender alle og følger alle

mennesker uafbrudt.

 

DANIEL's særkender er, at denne TJENER er usædvanlig følsom, når det gælder G U D, hvis SINDSTILSTAND kan svinge fradybeste Glæde til dybeste Sorg alt afhængig af, hvordan Hans elskede Børn takler henholdsvis Lyset og Mørket .-  Alle TJENERNE er i stand til at trøste  G U D, hvis Sorgen over menneskenes slette liv på Jorden er ved at tage overhånd; - men DANIEL bliver ved Sin HERRES side og fortsætter med at trøste HAM.   -  G U D er meget meget afhængig af SINE TOLV TJENERES Nærvær, og uanset hvor de befinder sig i UNIVERSETS mægtige Rum, er de alle til stadighed i uafbrudt Tankeforbindelse med G U D, og dette vil de være i Al Evighed.

˜      ˜      ˜

Så skøn og lysende som G U D -  er der ingen, der er. -  

Skal jeg beskrive G U D's TJENER DANIEL, så må det blive således:

 

Hver gang vi møder denne HØJE SKIKKELSE på Vores vej, bøjer Vi Os dybt for Ham. Det Lys,

Han udstråler, når så langt ud, at man føler sig optaget i et Lyshav, når man møder denne

TJENER. Hans Blik, der er uendeligt kærligt, rummer UNIVERSETS Dybder; - og denne

TJENER har så høj en Visdom, at Han er i stand til at undervise ethvert af G U D´s Børn –

Engle og Mennesker – om  U N I V E R S E T S  G Å D E R   i  A L   E V I G H E D.

 

Denne TJENER DANIEL har i lighed med G U D og de øvrige TJENERE

et mand/kvindeligt væsen, - dvs. at de ejer lige så meget Mand som Kvinde i deres Sind.

 

DANIEL opstod sammen med Sine øvrige ELLEVE MEDTJENERE i det øjeblik, G U D opstod.

 

Enhver af disse HØJE TJENERE står således G U D meget nær, og de ejer alle en uendelig

Visdom, Magt og Kærlighed i lighed med deres HØJE HERRE og MESTER. Dog er der ingen

af G U D´s TOLV TJENERE, der nogensinde vil komme op – blot i nærheden af G U D´s STADE.

 

 

G U D er den øverste af alle i UNIVERSET.

HAN holder alle UNIVERSETS TRÅDE i SIN HÅND,

og HANS TANKE, der er ALLESTEDSNÆRVÆRENDE, 

vil i Al Evighed rumme alt, hvad der sker i UNIVERSET!

  G U D  er  ALMÆGTIG,  ALVIDENDE  og  ALKÆRLIG

 

                26. februar 2018                                                 Prins  Henrik

   ¯

Det er Den Oversanselige Verdens ønske, at Danskerne skal have følgende Oplysning:

Prins Henrik var i sin forrige inkarnation 

August Bournonville, 21.8.1805-30.11.1879, dansk danser, koreograf og balletmester.

August Bournonville er det centrale navn i dansk ballethistorie, og Den Kongelige Ballets internationale ry skyldes først og fremmest det repertoire, han efterlod, og som har været danset i ubrudt tradition til i dag.

 

 

                                                              ALT BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i  alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

Citat fra Jyllands-Posten,   ”Kort sagt – Dagens Citater”:

 

Han havde legebarnets nysgerrighed,

livsnyderens begejstring og kunstnerens følsomhed.

Han havde let til smil og latter,

var sine venners ven,

og hans humor kunne være lige så sort,

som hans garderobe kunne være spraglet.


                                               Nekrolog over prins Henrik på dr.dk 

 

¬ ¬ ¬

 

Denne  smukke  Salme  afsluttede  PRINS  HENRIK’s  Bisættelse:

 

                   Tekst: Johannes Johansen 1981 og 1982 
      Mel.: Erik Sommer 1981

 

                                               Du, som har tændt millioner af stjerner,
                                               tænd i vort mørke en tindrende tro.
                                               Du er vort lys, og du vogter og værner
                                               os, så vi sover i tryghed og ro.

                                               Tak for den lysende dag, der er gået,
                                               gaven til os, dine hænder har rakt.
                                               Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
                                               tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!
 
                                               Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
                                               hver gang du gjorde vort liv til en fest.
                                               Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
                                               du ved alene, hvad tjener os bedst.
 
                                               Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
                                               når vi fandt vejen besværlig at gå.
                                               Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
                                               mød du os selv i de svage og små!
 

                                               
Du, som har tændt millioner af stjerner,
                                               Mørket i verden vil du byde trods.
                                               Du er vor Far, den, der vogter og værner,
                                               lys i det mørke, som kommer fra os.

 

  d d d