I anledning af den 3. marts 2018 modtog vi denne 'd y b f ø l t e ' T A K fra A R D O R : - Han var Den af G U D's Engle, der faldt dybest for Mørket, og Han har i millioner af år befundet sig i HELVEDE sammen med sine øvrige faldne Brødre og Søstre. - Menneskene har kaldt Ham for DJÆVELEN, SATAN eller DEN ONDE SELV. - Den 3. marts 1 9 1 2 vendte ARDOR dybt angrende tilbage til G U D og LYSET igen og modtog GUD's fulde TILGIVELSE. - Han står nu for alle i Den oversanseige Verden som en strålende skøn Lysengel, og det er denne Engel, der taler til Jer nu:

ARDOR

TTT    h 

Denne T A K  har  Hanne Leffler  modtaget 

 under  tankeinspiration

den 4. marts 2018 af

A R D O R

 

 

P

 

Jeg ønsker at tale til Hannes Søster-Flok, Rebecca-Ringen

og Læserne af Hannes Hjemmeside.

Dén, der taler til Jer alle, er  A R D O R !

 

 

I Hannes Søster-Flok  fejrer de i dag den 3. marts, som er  M i n  D a g !

 

Den 3. marts 1912 var det tidspunkt,

Jeg med KRISTI og Rebecca’s kærlige Hjælp vendte tilbage til

G U D og Lysets Verden igen.

 

Denne dag betyder selvsagt alt for mig; - og Jeg ønsker at takke KRISTUS, der står lige ved

siden af mig og Hanne (Rebecca), der sidder ved siden af mig i stolen. Havde det ikke været for

Jer To, var JegARDOR aldrig blevet frigjort fra Mørket. Der skulle en så mægtig Kærlighed til,

som KRISTUS og den lille uskyldige menneskepige Rebecca  hver især ejede i deres sind for at

klare dette i fællesskab.

 

Jeg ønsker at takke alle I, der læser dette og sige, at uden Jeres Kærlighed og bestandige

tanker  havde Jeg – ARDOR ikke klaret dét, Jeg nu har været igennem af en Sorg, som hele

tiden får mit hjerte til at briste; - en følelse af :

Havde  Jeg  dog  bare  aldrig  fulgt  Mørket  dengang  -

og  en  dyb  og  vedvarende Taknemmelighed   mod   G U D,   der  tog  mig  i  Sin  Favn

den 3. marts 1912.

z z z

 

Denne Taknemmelighed  retter sig også mod enhver Englebroder og Englesøster, der - uden at

tøve - tilgav mig alt, da Jeg vendte tilbage!

 

¬ ¬ ¬

 

Og så er Jeg dybt taknemmelig imod alle I, der lever på Jorden, som har givet mig Jeres fulde

 

Tilgivelse.  -  Jeg er ude af stand til at fortælle Jer, hvor meget hver enkelt Tilgivelse betyder

 

for mig.  - Når vi på et tidspunkt mødes i  VOR  FADERS  RIGE, så vil I modtage min Tak,  -  og

 

min Kærlighed til Jer alle vil vare i  Al  Evighed.

 

 

µ µ µ

 Hanne – vil du være sød at spille den melodi, Jeg holder så meget af.

ODE til Glæden  af  Ludvig van Beethoven

 

                                                                                                                                                                                                                                                   4. marts 2018                              A R D O R

 

    P

 

 

   

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i  alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 d d d