G U D har sendt os alle på Jorden denne H I L S E N, hvori VOR SKABER beskriver, hvordan Menneskene skal hævne sig på hinanden - - - - - - - ved - 'S L E T - I K K E - A T - H Æ V N E - S I G ! ! - Dette vigtige Dokument modtog vi den 28. marts 2018:

 

TTT    h

Denne HILSEN  har Hanne Leffler modtaget  

  under  tankeinspiration

den 28. marts 2018 af

 

         G U D 

                      om   H Æ V N            

 

  z

    

 

Denne Hilsen, som kommer fra Himlens og Jordens SKABER, er til alle

Mine elskede Børn, der befinder sig på Jorden.

 

Der er en ting, I alle har brug for at vide. I står tit meget usikre, når I skal bestemme Jer til, hvordan I skal behandle de mennesker, der håner Jer, generer Jer eller på anden måde plager Jer.

 

Dette, JEG her siger, gælder ikke alene voksne - men også børn. Børn er meget tit udsat for at blive drillet eller moppet, og det kan ofte være en slem oplevelse for barnet.

 

JEG kan her vise Jer en vej, der er gangbar i de allerfleste tilfælde:

Hvis I er udsat for mobning af Jeres kammerater, så skal I ikke gå grædende bort, for da føler

de, at de har nået deres mål, - at såre og genere dig. Nej, det klogeste er at tage tyren ved

hornene og vise, at du er herre over situationen. Det gør du ved at smile til dem og tale venligt

til dem, så de forstår, at I stadig er venner.

                 J  KKKK

Synes du, dette er for svært for dig, så kan du altid få hjælp hos MIG! Hvis du sender en Bøn op

til MIG, så hører JEG den, og så sørger JEG for, at du får så megen styrke, at du kan klare en

sådan situation med et smil.

 ¬ ¬ ¬

Voksne kan også komme ud for noget, der kan være ubehageligt og gøre dem kede af det:

 

lOndsindet Sladder er én af disse ting

 

l Udelukkelse af Fællesskabet er en anden

 

l Det kan være Hån og Latter og Nedgørelse fra naboer og andre

 

lOg så kan det være at stjæle eller ødelægge noget for andre

 

lI Danmark blev indspillet en film, der hed ”Naboerne” ; - og disse naboer irriterede hinanden så meget, at de på skift blev ved og ved at ødelægge eller fjerne noget fra deres nabo; - og dette endte med, at begges huse lå i ruiner, da nabostriden omsider var forbi.

 

lJa – så slemt kan det gå, hvis man ikke stopper i tide, -  o g  d e t  e r  n e t o p  d e t t e,  d e r  e r   h u m l e n   v e d  d e t  h e l e

 

lHvis I allerede fra begyndelsen helt undlader at hævne Jer på denne måde, så vil der ske det,

at Striden dør ud af sig selv. Det er netop disse Hævnaktioner, der holder Striden kørende

mellem to Parter

 

lHer må JEG trække et eksempel frem, som meget tydeligt illustrerer dette:

Den årelange Strid, der har hersket mellem Israel og Palæstina er blevet holdt ved lige, ved at de to Parter svarede igen på enhver Hævnaktion ! –

Hvis blot een af dem havde besvaret beskydningerne med tavshed, så havde Striden mellem dem været endt for længst !

¬ ¬ ¬

Kirsten spørger:

Vil det sige, at Du ikke mener, at England efter Forgiftningssagen skulle have reageret ved udvisning af Diplomater?

 

G U D:

Her kan det være menneskeliv, det drejer sig om, og det gør denne Sag vedr. den russiske Eks-

spion og hans datter så alvorlig, at det ville være forkert ikke at reagere!

 

Man har en meget stærk fornemmelse af, at det er Rusland, der står bag denne forfærdelige handling, og  d e t t e  m å  i k k e  v æ r e  u f o r t a l t ! Rusland er nødt til at mærke, at der bliver protesteret voldsomt mod dét, der er sket.

I dette tilfælde med  Forgiftningsforsøget er den skarpe Protest på sin plads. Men så bør Sagen slutte. - At begynde at udveksle Diplomater fra Rusland og England og andre Lande trækker kun Striden i langdrag.

Man har lov at protestere, når man bliver udsat for en usømmelig handling, men hvis man forsøger at hævne sig på sin Modpart, så ender det ligesom striden hos ”Naboerne”, hvor begge til sidst ligger fuldkommen slagne tilbage!

Det er vigtigt, at I skelner skarpt mellem dette.

 z z z

Denne fremgangsmåde, hvor man undlader enhver form for hævn, er gangbar i alle livets

situationer, og intet glæder Mig mere end at mærke, at Mine Ord  vinder genklang i Jeres sind.

 

Kirsten spørger:

I tilfældet Rusland og Vladimir Putin, -  så har Verden efterhånden gentagne gange været vidne til, at Putin slet ikke

retter sig efter de Spilleregler, der er gældende for alle andre Lande, så af den grund er det vel forståeligt at tage

Gengældelses-Aktioner i anvendelse?

 

Denne Hilsen er stilet til menneskene på Jorden.

Den russiske Præsident Vladimir Putin er ikke et menneske, men een af Mine faldne Engle. -

Han har således betydeligt mere Mørke i sit sind, end mennesker i al almindelighed har; - men

det betyder også, at ansvaret for dét, han gør, hviler betydeligt tungere på ham.

 

Og eet skal I alle vide:

 

Om ikke før, så når Putin har forladt Jorden,

må han stå til regnskab for alle de Mørkehandlinger, han står bag;

-  og dette gælder også i denne Forgiftnings-sag !

 

28. marts 2018                                       G U D

 z

d d d