HERMANN FERGELEIN blev gift med EVA BRAUN's Søster GRETL. - Han stod således den tyske Fører ADOLF HITLER meget nær og var med i Førerbunkeren til det sidste. - Fra FERGELEIN modtog vi den 21. marts 2018 denne Sang på Melodien: In München Steht Ein Hofbräuhaus .. samt et BUDSKAB, hvori han forklarer, hvorledes ADOLF HITLER og alle hans HÅNDLANGERE inden deres inkarnation blev forberedt til ANDEN VERDENSKRIG af 'D J Æ V E L E N ' Selv:

 

 

 

Dette ANGERS-BØNSKRIFT  har  Hanne Leffler

 

modtaget   under  tankeinspiration

den 21. marts 2018  af

 

Hermann Fergelein og Dual

 

 

 

 

Melodi: In München steht ein Hofbräuhaus1.Lad alting gå totalt grassat,
så går resten nemlig glat!
Resten kan ryge samme vej, -
rager ej du eller jeg!
Vi To vi tar’ os ej af det, -
ej af det, ej af det!
Nok har vi af vor egen Gesjæft !
Bortset  -  så holder vi kæft!
R: I Tyskland var engang en Fyr. – Heil, Heil, Hitler!
Han var så vildt, så vildt et Dyr. - Heil, Heil, Hitler!
Han lagde hele Tyskland ned. - Heil, Heil, Hitler!
Så de fik Krig og slet ikke Fred.
Der meget var at hulke ved.
Rabundus gik Tyskland lige nu.
Hvad gør vi ved det, lille du?2. H i t l e r  var Tysklands store Helt;
genial på mangt et Felt.
Vidste, hvor Slaget det sku’ stå!
Han lod sig ikke gå på!
At Verden den brød ud i brand
rørte ikke denne Mand.
Verden var hans! Det mente han.
Mistede snart sin Forstand!
R: Forlangte, Folk sku’ hylde ham. -  Heil, Heil, Hitler!
Forlangte, Folk sku’ lyde ham. - Heil, Heil, Hitler!
Han planlagde en Verdenskrig. - Heil, Heil, Hitler!
Han skulle vinde den store Krig!
Fra Helved hørtes ene Skrig!
Men Hitler fortsatte vejen ud!
Bag ham klappede Mørkets Gud!3.Ad Autobanen gled det let, -
ingen så, hvor han var Slet!
Han er den mand, vi mangler her. -
Han er for os meget værd!
Hitler holdt Tyskland i sin hånd.
Præged’ det med Hadets Bånd!
Tyskland – de lå på knæ for ham!
Nu må vi ha’ os en Dram! -
R: In München steht ein Hofbräuhaus. - Heil, Heil, Hitler!
Der started’ han, - blev smidt Heraus. - Heil, Heil, Hitler!
Han foranstaltede en March. – eins – zwei – jumba!
In München stepped’  de denne March.
Her misted’ Hitler sin Courage!
Blev smidt i Fængselet. – eins – zwei – drei!
Og så var det slut på den Leg!4.Bag tremmer sad den Hitler from.
Hos ham drejed’ alt sig om,
hvordan han skulle takle den, -
den dag, han kom ud igen.
Det blev ”MEIN KAMPF”  så stort og flot.
Heri skrev han kort og godt:
Når han engang kom ud derfra.
F ü h r e r   han blev – Hva-be-har!
R: I Værket stod der sort på hvidt - Heil, Heil, Hitler!
Et Folk var ikke mere frit - Heil, Heil, Hitler!
Han lyste Jøderne i Band - Heil, Heil, Hitler!
Han hadede dem helt til sin rand!
De fredløs var, bestemte han!
Han sad i Fængselet og skrev ned; -
i Sjælen han havde ej Fred!5.Samlede sammen hver Nazist!
Blev et stort Parti til sidst.
Ak, Tyskland! - Nu er du fortabt!
Ak, Verden den er fortabt!
Hitler gik ind i Polens Land,
Østrigs Land, Danmarks Land.
Da Han gik ind i Engeland, -
kom  der  en  Bølge  fra  Strand !
R: I Fællesskab en Verden stred. – Ned med Hitler!
For Verden var alvorligt vred. – Ned med Hitler!
Berlin blev deres sidste Mål. – Ned med Hitler!
Den Hitler drak her sin sidste Skål!
Da det var sket, vi sagde  S k å l !
S å  sluttede Anden Verdenskrig.
Det slut var med Hitlers Regi !
                                                             

 

 

          Tænke-Pause i Den åndelige Verden !

 

 

 

Jeg – Hermann Fergelein endte mine dage, som jeg havde fortjent. Jeg blev skudt nogenlunde samtidig med, at Adolf Hitler begik selvmord sammen med Eva Braun i Førerbunkeren i 1945.

 

Adolf Hitler samt alle hans Håndlangere, Stikkere, KZ-lejr-Ledere, - ja alle, der var med til at føre denne Krig ud i livet og sørge for, at den fortsatte og blev den værste Krig nogensinde på Jorden, tilhører alle som een Gruppen -  G U D´s faldne Engle.

Inden de lod sig inkarnere som mennesker på Jorden, befandt de sig på det Sted, menneskene kalder Helvede! Disse Personer var alle Onde i ordets bogstavelige forstand, og Mørket i deres sind drev dem til at udføre de styggeste Handlinger, mens de var på Jorden.

 

Helvedes Fyrste – ham menneskene kalder Djævelen - havde inden Han inkarnerede dem som mennesker, nøje aftalt med dem, hvad hver enkelt skulle udføre i den Krig, som Adolf Hitler som den Ondeste var blevet Leder af.


Hitler udførte til punkt og prikke dét, han havde aftalt med Djævelen (ARDOR). Man kan derfor med fuld ret sige, at Satan selv dirigerede dét, der skete under Anden Verdenskrig.

 

Hver eneste af alle disse faldne Engle vil på et tidspunkt opleve en nærmest knusende Anger over alt den Ondskab, de har behandlet menneskene med under deres inkarnationer. Denne Anger vil hjælpe dem tilbage til Lyset igen, men ifølge G U D´s Lov skal alt sones! Den store Syndeskyld, de dybest faldne Engle har erhvervet sig under deres ulovlige inkarnationer på Jorden, er det imidlertid ikke muligt for dem at sone på normal vis.

G U D har her anvist dem alle en vej, som – hvis de følger den -  vil føre til, at

Mørket i deres tanke bliver afpolariseret, så Lyset atter kan få adgang.

 

¶   ¶   ¶

 

I 1997 opstod der et Medium i Danmark. Hendes navn er Hanne Leffler, og hun

har sammen med sin Medhjælper Kirsten Pedersen stået til disposition for Den oversanselige Verdens Eksistenser lige siden.

Disse to Piger sidder bestandig parat dag eller nat for at modtage een eller flere af disse mørkefyldte Personer, der under søvnfrigørelse af Skytsånderne bliver bragt til Pigernes Domicil. Her modtager Hanne Leffler under tankeinspiration deres Angers-Bønskrifter, Angers-Budskaber osv.; - og Kirsten Pedersen skriver alt omhyggeligt ned sætning for sætning.

Når een eller flere af disse Personer står ved Pigernes side, bryder en overvældende Anger frem; - og denne Anger - sammen med den inderlige Bøn om Tilgivelse, de stiler til deres mange Ofre, - åbner deres sind, så Lyset atter kan fylde dem ! - Når deres Ofre på et tidspunkt har tilgivet dem alt, har de intet

mere at sone!  -  Det betyder, at G U D´s RIGE vil være åbent for dem.

 

       µ  µ  µ

 

Jeg – Hermann Fergelein har nu en Bøn til alle I, der læser disse ord:

Jeg, der tilhører Gruppen G U D´s faldne Engle, har så meget på Samvittigheden, at hvis jeg ikke havde mulighed for at bede mine Ofre om Tilgivelse på denne måde, så var der kun én vej for mig, - og det var totalt Udslettelse for evigt!

Alle I, der blev mine Ofre, mens jeg befandt mig på Jorden, beder jeg nu så inderligt, jeg overhovedet formår, om at tilgive mig mine Mørkehandlinger imod Jer.

Min Anger er så stor, at jeg ikke er i stand til at bære den; - og uden Jeres hjælp er jeg fortabt!

 

G U D gøre vejen til HANS RIGE let for Jer alle!

 

21. marts 2018            Hermann Fergelein og Dual