Den 9. marts 1998 modtog vi ANNE FRANK´s egen HILSEN TIL den VERDEN, hun som 16-årig hollandsk jødisk pige forlod i foråret 1945, medens hun og hendes familie var indsat i KZ-Lejren BERGEN-BELSEN. - Det er et meget stærkt og meget tankevækkende BUDSKAB ! Den Person, der i 1944 angav Anne Frank-Familien´s Skjulested i Amsterdam til det stedlige Politi, overgiver ANNE FRANK denne dybt angerfulde og fortvivlede BØN om Tilgivelse den 16. april 2018:

 

TTT    h 

 Dette BUDSKAB  har Hanne Leffler  modtaget

 

        under  tankeinspiration  

      den 9. marts 1998   af

 

           A N N E   F R A N K

 

          som en

 

              HILSEN TIL VERDEN

 Y

  

Dette Budskab er stilet til de mange, der med medfølelse fulgte

den ubarmhjertige behandling,

Jøderne blev udsat for under Anden Verdenskrig.

 

 

 

Jeg -  ANNE FRANK  står i dag ved det danske Medium Hanne Leffler’s side i ønsket om  at få et Budskab igennem til en hel Verden.

 

 

Jeg ved, der er mange Mennesker, der har læst

ANNE   FRANK’s   DAGBOG   .  –

 

den Dagbog, jeg førte, da vi, min familie og jeg, - for at undgå ADOLF HITLER’s jødeforfølgelser, havde søgt at skjule os i et Baghus i en kontor- og lagerbygning i Amsterdam.                                             

Vi var syv, der fandt sammen i Baghuset, - heriblandt min Far OTTO FRANK, min Mor EDITH, min storesøster MARGOT og jeg.

Vore oplevelser og den triste tilværelse, vi måtte friste her, har jeg beskrevet i min Dagbog, som min FAR efter Krigen fandt og fik udgivet.

bog

De, der har læst denne Bog, har været dybt berørt over vores skæbne, vort heltemod, vor

tapperhed, vor svaghed og vor helt igennem triste skæbne på loftet i Prinzengracht 263 i

Amsterdam, hvor vi alle prøvede at holde modet oppe hos hinanden. –

 

Dette gjaldt også mig -  ANNE FRANK, der kun var 13 år, da vi måtte flygte fra Nazi-Tyskland  og  ADOLF  HITLER.

 

p p p

At det var en svær tid, forstår vist alle, men dét, der var sværest af alt for mig at udholde  var ikke fangenskabet, kulden, angsten og den knappe mad; - nej, det var min  FAR’s stille tålmod og den kærlighed, han altid havde i beredskab til alle. - Jeg elskede min FAR, og dette gjorde, at Jeg led forfærdeligt, hver gang  jeg følte, at han var ked af det. –

 

        Den angst, vi alle følte, var svær for mig at komme igennem.

 

Når man kun er 14 – 15 år og føler, at man har hele livet foran sig, er det ekstra svært at vide, at det måske snart vil slutte på grund af en forfærdelig Krig og en sindssyg magtbegærlig Tyran, der havde udset sig Jøderne som det folkeslag, der skulle udryddes og helst totalt.  –

                                                       Y Y Y

 

Efter en bestemt begivenhed, der skræmte os alle meget, skrev jeg i min dagbog:

”Den nat troede, jeg virkelig, at jeg skulle dø. Jeg ventede på politiet, og jeg var klar til at dø som en soldat på en slagmark. Jeg havde med glæde givet mit liv for mit land. Men nu, nu da jeg blev skånet, er mit største ønske efter krigen at blive hollandsk statsborger. Jeg elsker hollænderne, jeg elsker dette land, jeg elsker sproget, og jeg vil gerne arbejde her . . . .  hvis Gud lader mig leve, vil jeg nå videre end mor  nogensinde er nået. Jeg vil løfte stemmen og høres, jeg vil ud i verden og arbejde for menneskeheden.  Jeg ved, at der først og fremmest er brug for mod og glæde. ”

 

 

 µ µ µ

 

D I E   E N D L Ö S U N G   var  FØREREN ADOLF HITLER’s omskrivning  af den totale udryddelse af Jøderne, og denne specielle opgave sorterede under en anden kendt Person fra HITLER-TIDEN,

nemlig ADOLF  EICHMANN. 

 

Denne mand fulgte den ordre, han havde modtaget fra ADOLF HITLER  så punktligt, så nådesløst, at han – da Anden Verdenskrig  sluttede i 1945,

  havde seks millioner Jøders død på sin samvittighed!

 

l l l

Hvordan livet ellers formede sig for os i Prinzengracht i Amsterdam og mine følelser ved dét, der skete , er så tydeligt beskrevet i  min  Dagbog, så det behøver Jeg ikke at komme nærmere ind på her. –

                                                    ˜      ˜      ˜

Den 4. august 1944 fandt politiet os, fordi vort skjulested var blevet røbet.

 

Vi blev deporteret til den tyske Koncentrationslejr BERGEN-BELSEN, hvor min søster og jeg døde af tyfus i foråret 1945 få uger før, Lejren blev befriet. - Jeg blev 16 år.

Den eneste overlevende var min Far OTTO FRANK, idet også min Mor bukkede under for de hårde strabadser, hun måtte gennemgå under opholdet i Lejren.

 

X X X

Denne Krig med dens forfærdelige Jødeforfølgelser  var så  grusom, at Jeg ANNE FRANK vil

bede hele Verden om at forstå, at en Verden, der behandler andre racer med en anden

kultur og religion så ubarmhjertigt og ukærligt som Jøderne, altså som mine forældre, min

Søster og jeg  blev behandlet under  Anden  Verdenskrig ; -

 

D E N   V E R D E N   H A R   D Ø M T   S I G   S E L V   T I L   U N D E R G A N G .

 

           x

 

Jeg – ANNE FRANK beder Jer alle om at forstå,

at hvis Verden fortsat skal bestå,  så må I alle  lære  at lade

menneskeligheden og tolerancen og næstekærligheden 

få   førstepladsen   i   Jeres   hjerter.

 

Lad  aldrig  nogensinde  en  Tyran  som  A D O L F   H I T L E R

få  lov  at  komme  til  Magten  igen  !

 

Hør mine ord  - og  glem dem ingensinde.

Da vil  HIMLEN’s  G U D selv  velsigne Jer og støtte Jeres anstrengelser  for at gøre Verden til et bedre sted at  leve  i  !

 

MÅ  HAN  VÆRE  MED  JER  I  AL  EVIGHED

 

                                    9. marts 1998              A N N E   F R A N K    

     

                                          Y

 

Det lille motiv skal symboliserer den adskillelse, som Adolf Hitler’s jødeforfølgelser var.

Man adskilte en helt folk – en hel race fra den øvrige befolkning og klippede åndeligt talt  –  livstråden over !

 

 

 Her følger ANNE FRANK's  ANGIVER's  BØN

om Tilgivelse:

                 

 

 

 

Denne BØN om TILGIVELSE  har Hanne Leffler

modtaget  under  tankeinspiration den 18. april 2018 af

 A N N E   F R A N K's  ANGIVER

 

G

Jeg har gjort noget, der er så uopretteligt, at om jeg end bad om Tilgivelse for det i Al Evighed, var der

ingen Tilgivelse for mig at få.

 

Under den mest fortvivlede Krig, menneskene endnu har oplevet på Jorden, - Anden Verdenskrig – gik det så hårdt ud over Civilbefolkningen i de forskellige Lande, der ved en ulykke var involveret i denne Krig, at det var, som om Helvede var brudt ud på Jorden!

Dette gjaldt også det lille fredelige land Holland. I Holland regerede på dette tidspunkt Dronning Juliane, og ingen havde forestillet sig, at Holland nogensinde skulle blive udsat for en Besættelse af en fremmed Krigsmagt, således som det skete under denne Krig.

 

Y Y Y

 

Under denne Krig var det navnlig Jøderne, der var i farezonen, som skulle passe godt på deres liv. Den tyske Fører Adolf Hitler benyttede enhver lejlighed og enhver Tale til at rase over Jøderne og proklamere deres Forfølgelse, så pæne anstændige mennesker, der havde det uheld at blive født som Jøde, ikke vidste sig i sikkerhed nogen steder!

Under Krigen drev man Jøderne sammen i Ghettoer, og som om dette ikke var mere end slemt nok, blev Jøderne fra disse Ghettoer sendt videre til de Koncentrationslejre, der havde specialiseret sig i på kortest mulig tid at udrydde flest mulig mennesker – Jøder!

Hvad disse Jøder selv tænkte, og hvordan deres hverdag formede sig som et forfulgt og fredløst Folk, kan vi kun gisne om. Men der var en lille jødisk pige, der hed Anne Frank, og hvis Dagbog under Krigen beskrev så tydeligt forholdene for en jødisk/hollandsk familie under Krigen, at denne Dagbog har brændt sig fast i hjertet hos mange, mange mennesker. Denne lille pige og hendes familie, der foruden Anne Frank bestod af Far, Mor og Storesøster, holdt sig skjult i Prinzengracht i Amsterdam.

Indgangen til deres Skjulested var så godt kamufleret af en drejelig bogreol, at ingen, der ikke vidste

det, kunne gætte, at bag denne reol skjulte en jødisk familie sig.

 

T T T

 

Anne Frank overgav ordene til sin Hilsen til Verden til det danske Medium Hanne Leffler under tankeinspiration den 9. marts 1998.

De tanker, Anne Frank har gjort sig både før og efter hendes død i 1945, kommer tydeligt frem i denne Hilsen.

I Dagbogen beskriver Anne Frank nøje, hvorledes hverdagen former sig for de syv Personer, hun var sammen med på dette Skjulested; - hvor afhængige de var af de mennesker, der kendte deres Skjulested og som sørgede for faste leverancer af mad og andre fornødenheder.

De var trygge ved disse Personer, - følte at de kunne stole fuldstændig på, at ingen røbede deres Skjulested til udenforstående, for skete det, så kunne de risikere at blive angivet og fanget som de Jøder, de var.

 

 En dag skete dét, der ikke måtte ske!

Deres Skjulested var blevet røbet for Tyskerne, og en dag lød der tunge skridt på trappen op til deres

Bosted. De blev ført afsted til Koncentrationslejren BERGEN–BELSEN, og den Angst, de alle måtte føle

ved dette, kan enhver sætte sig ind i.

£ £ £

Nu er det på tide, at jeg præsenterer mig:

Jeg er den Person, der angav Frank-familiens Skjulested for de Tyskere, der øjeblikkelig tog

affære og deporterede Familien afsted. Det var Døden, der mødte dem. Anne Frank blev kun

16 år!

Denne Udåd, som jeg ene udførte, fordi jeg var drevet af Had til Jøderne, er så himmelråbende

forfærdelig, at jeg, der for længst har forladt Jorden, uophørlig føler en Anger, som jeg ikke er i stand

til at bære. Angeren blev efterhånden så knusende for mig, at jeg i min Nød kaldte på min SKABER for

at bede om Udslettelse.

 

G U D´s Svar til mig lød således:

 

G U D:

M i n  S ø n .

Dét, du har gjort, er så slemt, at der kun findes én udvej for dig!  - Du må bøje dig dybt for ANNE

FRANK og bede hende og hendes familie om Tilgivelse, fordi du lod dine onde tanker blive til

handling og angav de syv mennesker og deres Skjulested.

Når du modtager ANNE FRANK's helhjertede Tilgivelse,

vil du få Fred i dit sind.

 

JEG skal ledsage dig på vejen.

G U D

z

                  

                                                                                            

Angiveren:

Jeg taler nu til ANNE FRANK.

ANNE FRANK. Jeg er den Person, der angav din Families Skjulested til Gestapo.

Der er ingen undskyldning for dét, jeg gjorde. Jeg vidste nøje, hvad jeg gjorde og hvilken Rædsels-

situation, jeg satte Jer alle i.

Men Mørketdet Onde i mig og mit Had til alle Jøder drev mig til denne ulykkelige Handling.

 

ANNE FRANK. Jeg bøjer mig dybt for dig i erkendelse af, hvad det er, jeg har gjort overfor dig og din

Familie.


Er du i stand til at tilgive mig dette,

der i virkeligheden er fuldkommen utilgiveligt?

                                                                                                                                                                               DIN   ANGIVER

 G

 

ANNE FRANK:

Jeg taler til dig, der blev min Angiver.

 

Jeg har lyttet til dine ord og mit hjerte er så fyldt af Medfølelse med dig,

at jeg på stedet strækker min hånd ud og tilgiver dig af

hele mit hjerte.

 

 18. april 2018                   A N N E   F R A N K

                                           Y

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

 

Venlig Hilsen   Hanne   Leffler

 

T T T

 

 

d d           d